Albert Einstein had dyslexie

Walt Disney had ADHD

Gandhi had faalangst


 

Iedereen is uniek. 

 

Buro Leerlingenhulp is gespecialiseerd in leerproblemen en (de daaruit voortvloeiende) gedrags- en sociaal-emotionele problematiek. Wij behandelen en diagnosticeren kinderen, leerlingen, jongeren en studenten en bieden ondersteuning en advies aan ouders, docenten en schoolleiders. Voor vragen omtrent onderwijs, ontwikkeling en/of opvoeding staat ons team van enthousiaste orthopedagogen en psychologen voor u klaar.

 

Buro Leerlingenhulp ziet mogelijkheden in plaats van beperkingen. Onze deskundige aanpak is altijd persoonlijk, creatief en oplossingsgericht. We gaan ervan uit dat iedereen uniek is en over bijzondere capaciteiten en talenten beschikt. We hanteren geen standaardprogramma's, maar passen onze diensten aan op de specifieke behoeften van het individu. Door ons vaste team en onze directe partners kunnen wij een totaalpakket van ondersteuning en zorg aanbieden. Hierdoor zijn aspecten als beweging, talentenontwikkeling en leefstijl ook onderdeel van onze diensten. Binnen Buro Leerlingenhulp wordt gewerkt met het automatiseringssysteem Points. Betrokkenen kunnen via internet direct inzage krijgen in de agenda, verslagen, handelingsplannen en facturatie. Vorderingen en resultaten worden in het systeem weergegeven, waardoor we transparant, effectief en doelgericht kunnen (samen)werken. Het systeem sluit eveneens mooi aan bij het Passend Onderwijs.

 

Buro Leerlingenhulp is gevestigd in Den Haag, Delft, Leiden, Houten, Utrecht, Amersfoort en Amsterdam. Naast onze vaste locaties voeren wij onze werkzaamheden ook intern op scholen uit. 

 

Voor meer informatie omtrent onze werkwijze, ons team of onze diensten klik op het uitklapmenu. 

 

Specialismen:

leerproblemen, leerachterstanden, dyslexie, dyscalculie, faalangst, hoogbegaafdheid, motivatie, leren leren, concentratieproblemen, studievaardigheden, sociale vaardigheden, AD(H)D, PDD-nos, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, opvoedingsproblemen

 

Diensten:

begeleiding, behandeling, remedial teaching, huiswerkbegeleiding, bijscholing, coaching, diagnostiek, intelligentiebepaling, onderzoek, niveaubepaling, (beroepen)interessetest, training, cursus, didactische ondersteuning, thema-avonden, workshops, lezingen, opvoedingsondersteuning, pedagogische ondersteuning, Passend Onderwijs

 

Doelgroep:

kinderen, jongeren, leerlingen, studenten, volwassenen, ouders, leerkrachten, docenten, schoolleiders, onderwijsbestuurders