Albert Einstein had dyslexie

Walt Disney had ADHD

Gandhi had faalangst


 

Iedereen is uniek. 

 

Buro Leerlingenhulp is gespecialiseerd in leerproblemen en (de daaruit voortvloeiende) gedrags- en sociaal-emotionele problematiek. Wij behandelen en diagnosticeren kinderen, leerlingen, jongeren en studenten en bieden ondersteuning en advies aan ouders, docenten en schoolleiders. Voor vragen omtrent onderwijs, ontwikkeling en/of opvoeding staat ons team van enthousiaste orthopedagogen en psychologen voor u klaar.

 

Buro Leerlingenhulp ziet mogelijkheden in plaats van beperkingen. Onze deskundige aanpak is altijd persoonlijk, creatief en oplossingsgericht. We gaan ervan uit dat iedereen uniek is en over bijzondere capaciteiten en talenten beschikt. We hanteren geen standaardprogramma's, maar passen onze diensten aan op de specifieke behoeften van het individu. Door ons team en onze samenwerkingen kunnen wij een totaalpakket van ondersteuning en zorg bieden. Hierdoor kunnen aspecten als beweging, talentenontwikkeling en leefstijl ook onderdeel zijn van onze diensten.

 

Buro Leerlingenhulp is gevestigd in Den Haag, Delft, Leiden, Houten en Utrecht. Naast onze vaste locaties voeren wij onze werkzaamheden ook intern op scholen uit. 

 

Voor meer informatie omtrent onze werkwijze, ons team of onze diensten klik op het uitklapmenu. 

 

Specialismen:

leerproblemen, leerachterstanden, dyslexie, dyscalculie, faalangst, hoogbegaafdheid, motivatie, leren leren, concentratieproblemen, studievaardigheden, sociale vaardigheden, AD(H)D, PDD-nos, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, opvoedingsproblemen

 

Diensten:

begeleiding, behandeling, remedial teaching, huiswerkbegeleiding, bijscholing, coaching, diagnostiek, intelligentiebepaling, onderzoek, niveaubepaling, (beroepen)interessetest, training, cursus, didactische ondersteuning, thema-avonden, workshops, lezingen, opvoedingsondersteuning, pedagogische ondersteuning, Passend Onderwijs

 

Doelgroep:

kinderen, jongeren, leerlingen, studenten, volwassenen, ouders, leerkrachten, docenten, schoolleiders, onderwijsbestuurders