Ontdek je talenten

Albert Einstein
Albert Einstein
had dyslexie
Walt Disney
Walt Disney
had ADHD
Gandhi
Gandhi
had faalangst

Iedereen is uniek

Buro Leerlingenhulp is al 14  jaar gespecialiseerd in leerproblemen en (de daaruit voortvloeiende) gedrags- en sociaal-emotionele problematiek. Wij behandelen en diagnosticeren kinderen én jongeren tussen 0 en 21 jaar. Daarnaast bieden wij ook ondersteuning en advies aan ouders en scholen voor vragen omtrent onderwijs, ontwikkeling en/of opvoeding.

 

Buro leerlingenhulp ziet mogelijkheden in plaats van beperkingen

Iedereen is uniek. Met de juiste ondersteuning halen we (weer) het beste uit een individu naar boven!

 

deskundig, oplossingsgericht én creatief

√ maatwerk; persoonlijk én uniek

√ werken vanuit een basis van zelfvertrouwen en succeservaringen

√ samen opzoek naar een efficiënte oplossing die al op korte termijn resultaten boekt

 werkt met een uniek, transparant (leerling)volgsysteem Points

√ enthousiast team van orthopedagogen en psychologen

√ totaal pakket van ondersteuning en zorg, door een vast team en directe partners

Specialismen

leerproblemen, leerachterstanden, dyslexie, dyscalculie, faalangst, hoogbegaafdheid, motivatie, leren leren, concentratie, studievaardigheden, sociale vaardigheden, opvoeding, ontwikkeling, executieve functies, AD(H)D, PDD-nos, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, leefstijl, passend onderwijs, vernieuwend onderwijs, ICT hulpmiddelen, anderstaligen, NT2

Diensten

begeleiding, behandeling, diagnostiek (onderzoek / screening), remedial teaching, IB, advies, coaching, groepstraining, cursussen, thema bijeenkomsten, workshops, lezingen, huiswerkbegeleiding, bijscholing, opvoedingsondersteuning, didactische ondersteuning, pedagogische ondersteuning, ONL, F&L, EMDR, Cogmed, Cognitieve gedragstherapie, generalistische ggz

Locaties

Buro Leerlingenhulp is gevestigd in Den Haag, Delft, Leiden, Houten, Utrecht, Amersfoort en Amsterdam.

kaartje-klein

Naast onze vaste locaties voeren wij onze werkzaamheden ook intern op scholen uit.

Bekijk locaties