menu

ADHD

Wat is ADHD?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) laat zich omschrijven als ‘een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit’. Kinderen of jongeren met ADHD hebben vaak moeite zich te concentreren, zijn vaak druk en hebben soms moeite om hun emoties in bedwang te houden. 3% van alle kinderen blijkt ADHD te hebben.

Wat biedt BLH?
BLH kan kinderen testen op ADHD en de diagnose stellen. Als een kind of jongere ADHD heeft, biedt BLH passende begeleiding, die ervoor kan zorgen dat kinderen thuis en op school leren omgaan met hun stoornis. Ook versterken we de talenten van een kind of jongere met ADHD, zodat ze succes ervaren en meer zelfvertrouwen krijgen.