Diagnostiek

“Diagnosis is not the end, but the beginning of practice” — Martin H. Fischer

Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de leer-, gedrags- of sociaal-emotionele problematiek is het mogelijk om bij ons diagnostiek uit te laten voeren. Afhankelijk van de vraagstelling wordt gekozen voor een onderzoeksopzet. Ons team van psychologen en (BIG-geregistreerde)orthopedagogen voert deze diagnostiek op deskundige en handelingsgericht wijze uit. Aan de hand van de onderzoeksresultaten krijgen we meer duidelijkheid en kunnen we tot concrete vervolgstappen komen.

 

Uitgebreid individueel onderzoek

Een uitgebreid individueel onderzoek bestaat uit minimaal twee testochtenden.
Het onderzoek bestaat meestal uit de volgende onderdelen:

 • Een intakegesprek
 • Een intelligentieonderzoek
 • Observaties
 • Een serie testen gericht op de onderzoeksvraag (zie onze specialismen)
 • Rapportage van het onderzoek (bevat de resultaten, diagnose én een advies op maat)
 • Mondelinge toelichting
 • Indien gewenst een schoolgesprek

 

Screening

Een screening kan een indruk geven van de mogelijke aanwezigheid van een leerstoornis. Na de screening kunnen we bijvoorbeeld adviseren een uitgebreid onderzoek te laten uitvoeren of om eerst begeleiding te volgen gericht op de minder sterke kanten van de leerling.

De screening bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het in kaart brengen van de probleemgebieden
 • Een serie testen gericht op de probleemvraag
 • Kort schriftelijk overzicht
 • Korte mondelinge toelichting

Om uit te sluiten dat oogproblemen de oorzaak zijn van leesproblemen, is het mogelijk om bij ons een screening te doen naar een visuele disfunctie.