Docent begeleiding

“Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp” – Confucius

Didactische en pedagogische vraagstukken

Zowel voor beginnende als de meer ervaren docenten komen er momenten waarop het onderwijzen niet naar wens verloopt. Dit kan bijvoorbeeld komen door problemen met het bewaken van de orde, met het op de juiste manier aanbieden van de stof, het motiveren van een bepaalde leerling, maar ook met het bedenken van de juiste werkvormen om de leerlingen efficiënt te laten werken. Lesgeven is een wisselwerking tussen acties en reacties van leerkracht en leerling. Niet alleen de leerling speelt een belangrijke rol bij problemen in de klas, ook de docent zelf. Buro Leerlingenhulp is partner voor scholen, schoolleiders en leerkrachten op gebied van didactische en pedagogische vraagstukken.

We bieden ondersteuning voor de volgende thema’s:

-Het bewaken van de orde in de klas
-Motiveren van leerlingen (of een bepaalde leerling)
-Het op de juiste manier aanbieden van de leerstof
-Het bedenken van de juiste werkvormen
-Groepsdynamiek
-Lesopzetten

We gaan uit van het specifiek vraagstuk van de desbetreffende leerkracht en schetsen een zo compleet mogelijk beeld van de situatie. De interpersoonlijke, pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden van de docent spelen hierbij een rol. Het observeren van een docent en de leerlingen tijdens de les (een zogenaamd lesbezoek) vormt een nuttig onderdeel van de pedagogische en didactische ondersteuning. Samen met de docent zal worden gekeken naar een oplossing, waarbij de middelen worden aangereikt om de situatie op te lossen.

 

Coaching

Leerkrachten hebben het niet altijd makkelijk. Een leerkracht moet beslissingen nemen, met moeilijke situaties omgaan en oplossingen bedenken. De klassen worden groter, maar ook de diversiteit van de leerlingen neemt toe. Het werk dat iedere week af moet, wordt langzaam meer, maar er staan niet meer uren tegenover. Het is dan ook niet zo gek dat sommige docenten even niet meer weten waar te beginnen, tijdelijk het plezier in het werk verliezen of zich afvragen of het onderwijs nu wel de plek voor hen is.

Buro Leerlingenhulp biedt individuele coachingstrajecten aan leerkrachten. Een op maat gemaakt traject kan een verrassende uitkomst bieden. Voor sommigen is het voldoende om alleen een sparringpartner te hebben, voor anderen gaat de coaching wat verder. Belangrijk uitgangspunt voor Buro Leerlingenhulp is dat de coachee centraal staat, waarbij zijn of haar talenten en sterke kanten benadrukt zullen worden en een oplossing wordt gezocht voor het ontwikkelen van de minder sterke kanten. Door goed te luisteren, verbanden te leggen en op het juiste moment te handelen biedt een coachingstraject bij ons nieuwe en frisse inzichten.

Ook tijdens de coaching maken we gebruik van het automatiseringssysteem Points. U heeft altijd online inzage in de agenda, verslagen, handelingsplannen en facturatie.

 

Passend Onderwijs

Buro Leerlingenhulp ondersteunt scholen bij de uitvoering en implementatie van de Wet Passend Onderwijs.Door onze expertise op verschillende terreinen, waaronder ontwikkelingspedagogiek, orthopedagogiek, ontwikkelingspsychologie, onderwijspsychologie, (tweede) taalverwerving etc. kunnen wij een totaalpakket aan onderwijsondersteuning aanbieden:

-Diagnostiek en behandeling van (leer-/gedrags-/sociaal-emotionele)problemen
-Het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen, zowel individueel als groepsgewijs
-Hulp bij het opstellen van ontwikkelingsprofielen
-Remedial Teaching
-(Bij- en na)scholing van (onderwijzend) personeel
-Hulp bij oudercontact en -begeleiding
-Advies aan scholen op het gebied van problemen met de implementatie en uitvoering van Passend Onderwijs

Het grote voordeel is dat u voor een breed scala aan diensten slechts te maken heeft met één deskundige partner, wat zorgt voor korte lijnen, tijd- en kostenbesparing. Ook brengt het duidelijkheid en structuur binnen de scholen. Alle bovenstaande diensten kunnen zowel op locatie als op de praktijk uitgevoerd worden, onder en na schooltijd. Vraag gerust naar de mogelijkheden! Voor meer informatie over Passend Onderwijs kunt u kijken op de websites van het SPPOH en de Stichting VO Haaglanden.