menu

Dyslexie

Wat is dyslexie?

Een leerling met dyslexie heeft moeite met (leren) lezen en spellen op woordniveau. Dat heeft niets te maken met intelligentie: het is een erfelijke ‘belasting’: kinderen met dyslexie lezen kleine woordjes vaak fout of draaien letters om en hebben moeite met de juiste spelling. Soms kunnen leerlingen met dyslexie ook problemen hebben met rekenen, omdat ze getallen omdraaien of verhaalsommen niet goed lezen.

Vaak zorgt dyslexie ervoor dat leerlingen minder zelfvertrouwen hebben. Dit kan faalangst en/of motivatieproblemen en/of concentratieproblemen veroorzaken.

Wat doet BLH?
BLH begeleidt leerlingen met dyslexie. We besteden niet alleen aandacht aan de algemene kenmerken van dyslexie. We hebben ook veel aandacht aan de bijkomende gevolgen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Leerlingen met dyslexie kunnen moeite hebben met het leren van de Engelse taal. Specifiek hiervoor bieden we de training aan voor proffesionals: ‘Engels leren met dyslexie‘.

Ook biedt BLH de training Dyslexie Express voor kinderen met dyslexie.