menu

Klachtenprocedure

Wat te doen bij een klacht?
BLH werkt uitsluitend met psychologen en orthopedagogen die zijn aangesloten bij het NIP, NVO, SKJ en LBRT. Dat betekent dat onze medewerkers zich houden aan de kwaliteitseisen die deze beroepsverenigingen stellen.
Mocht u niet tevreden zijn over het handelen van of werken met één van onze psychologen of (ortho)pedagogen, dan hopen wij dat u dit bij ons meldt. We gaan dan graag met u in gesprek en proberen samen met u tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan bespreken we de mogelijkheden om (al dan niet via uw huisarts) doorverwezen te worden naar een andere psycholoog of pedagoog.

Beroepscode
Bent u van mening dat een specialist zich niet aan de beroepscode heeft gehouden, dan heeft u de mogelijkheid een klacht tegen hem/haar in te dienen bij het College van Toezicht van het NIP of NVO.

Voor meer informatie over beroepscode verwijzen wij u naar de websites van de beroepsverenigingen. Hier vindt u ook het Reglement voor het Toezicht (NIP), waarin u meer kunt lezen over de procedure van klachtbehandeling. Voor informatie over de klachtenprocedure bij NVO klikt u hier.