menu

Motivatieproblemen

Wat zijn motivatieproblemen?

Als kinderen ‘geen zin’ hebben om zich in te zetten voor school, spreken we van motivatieproblemen. Vaak hebben motivatieproblemen echter een andere, onderliggende oorzaak. Zo kan iets in de thuissituatie leiden tot problemen met motivatie. Maar ook leerproblemen of faalangst kunnen de reden zijn dat kinderen en jongeren geen zin meer hebben om hun best te doen, thuis of op school.

BLH onderzoekt de oorzaak van motivatieproblemen bij kinderen en jongeren. Aan de hand van die inzichten, zoeken we samen met ouders (en eventueel school) naar passende begeleiding om kinderen weer te motiveren.