menu

Onderzoek & diagnose

Onderzoek en testen voor betere begeleiding

BLH voert uitgebreid onderzoek uit bij kinderen om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van leerproblemensociaal-emotionele problemen en/of leer-, gedrags en/of ontwikkelstoornissen. Op basis hiervan kunnen we een diagnose stellen. Vanuit die onderzoeksresultaten stippelen wij een pad uit voor begeleiding van het kind. Of geven we advies aan ouders, school en/ of overige hulpverleners, zodat zij hun kind of leerling zelf (beter) kunnen begeleiden.

Hoe test BLH een kind?

Het onderzoek beslaat een telefonische kennismaking, face tot face intakegesprek (met ouders en kind) en minimaal twee testochtenden met het kind, die bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Een onderzoek naar de cognitieve capaciteiten (indien nodig)
  • Observaties (thuis, op school of op een BLH-locatie)
  • Een serie testen gericht op de vermoedelijke problematiek/ stoornis
  • Rapportage van het onderzoek (bevat de resultaten, conclusie én een advies op maat)
  • Mondelinge toelichting
  • Indien gewenst een schoolgesprek

Ook biedt BLH de mogelijkheid om een minder intensieve screening uit te laten voeren: een aantal korte testen waaruit de mogelijke aanwezigheid van een disfunctie aan het licht komt. De uitslag van de screening kan dienen als uitgangspunt voor verder onderzoek.

Onze werkwijze

Voor wij een kind onderzoeken of diagnosticeren, hebben wij uiteraard eerst een intakegesprek en kennismakingsgesprek. Hoe wij te werk gaan lees je hier.