menu

Ons team

Dit zijn onze specialisten

Wij werken met een vast team van deskundige psychologen, (ortho)pedagogen en Remedial Teachers met uiteenlopende eigen specialismen. Zo kunnen we binnen onze eigen organisatie vrijwel alle zorg bieden die een kind en zijn directe omgeving nodig heeft. Dat zorgt voor korte lijntjes en overzicht. Zowel voor het kind als voor de ouders en school.

Al onze medewerkers zijn aangesloten bij het NIP , NVO , SKJ  of LBRT .Er is tevens (voor de diagnostiek) intern een Orthopedagoog – Generalist aanwezig. Het team blijft zich continue ontwikkelen door het volgen van trainingen/ cursussen en het bijwonen van intervisie bijeenkomsten.

 

Onze partners

Daarnaast werken we samen met verschillende vaste partners op het gebied van onderwijs, ontwikkeling en opvoeding. Lees hier welke partners dat zijn.

 

Vacatures

Om onze diensten nog verder uit te breiden hebben we regelmatig vacatures.

Bekijk vacatures

Drs. Lizette Scheer

Oprichter & eigenaar BLH / Psycholoog NIP

ons-team
Is sinds 2003 eigenaar van Buro Leerlingenhulp. Lizette is zowel afgestudeerd in arbeids- en organisatiepsychologie, als in ontwikkelings- en onderwijspsychologie. Beide studies volgde zij aan de universiteit van Leiden. Nadat zij zich jarenlang, als ervaringsdeskundige, bezig heeft gehouden met het begeleiden en diagnosticeren van leerlingen op het gebied van leer- en sociaal-emotionele problematiek, ligt haar focus momenteel op de coaching van de psychologen en orthopedagogen van de praktijk. Door de groei van Buro Leerlingenhulp is de nadruk van haar werk komen te liggen op de organisatiestructuur, het organiseren van workshops, trainingen en themabijeenkomsten. Hierbij komt haar specialisatie in de arbeids- en organisatiepsychologie goed van pas. Haar expertise op het gebied van ontwikkelings- en onderwijspsychologie zorgt ervoor dat zij haar inhoudelijke kennis en ervaring kan integreren in de organisatiestructuur. Lizette heeft eveneens een grote interesse in leefstijl en voeding en welke invloed deze hebben op de ontwikkeling en het leerproces van een kind. Lizette is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek, is gerechtigd de titel Psycholoog NIP te voeren en staat ingeschreven als lid van het Nederlands Instituut van Psychologen. Ze is tevens aangesloten bij het Kwaliteiteninstituut Dyslexie als erkend dyslexiebehandelaar.

Drs. Heidi van der Panne

orthopedagoog-generalist nvo geregistreerd

ons-team
Is sinds maart 2013 Orthopedagoog-Generalist en staat hiervoor geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO). Ze heeft aan de Radboud Universiteit te Nijmegen orthopedagogiek gestudeerd, met als afstudeerrichting "Gezin en Gedrag" en later ook de afstudeerrichting "Ontwikkeling en Leren". Inmiddels heeft ze de afgelopen 10 jaar de nodige werkervaring opgedaan binnen het speciaal basis- en voortgezet onderwijs (Jonge Risico Kinderen (JRK), SBO en VSO cluster 4) en binnen een orthopedagogische praktijk. Haar specialisaties zijn diagnostiek, begeleiding en behandeling van sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. Heidi is tevens een gecertificeerd dyslexiemedebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL), waardoor ze een geprotocolleerde en volledig vergoede behandeling van dyslexie mag uitvoeren. Daarnaast staat zij geregistreed in het deskundige bestand Dyslexie. Heidi is werkzaam in Den Haag.

Drs. Marga Goedheer

Psycholoog NIP

ons-team
Heeft Kinder- en Jeugdpsychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie heeft zij zich gespecialiseerd in leerproblemen, -stoornissen en de samenhangende sociaal-emotionele problematiek. Nadat ze een aantal jaar met veel enthousiasme in Den Haag heeft gewerkt, runt zij momenteel de vestiging in Houten. Haar werkzaamheden binnen het Buro zijn onder andere het geven van begeleiding en het uitvoeren van (didactisch) onderzoek. Ook het geven van de ONL behandeling en het begeleiden van stagiaires vallen binnen haar takenpakket.

Drs. Brigitte Orie

BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
heeft Education and Child Studies: Learning Problems and Impairments gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Zij heeft zich tijdens haar studie gespecialiseerd in leerproblemen en leerstoornissen. Haar werkzaamheden binnen Buro Leerlingenhulp zijn onder andere het geven van begeleiding aan leerlingen en het uitvoeren van (didactisch) onderzoek. Brigitte is medebehandelaar van ONL. Daarnaast behoort het geven van trainingen op het gebied van faalangst en sociale vaardigheid tot haar werkzaamheden. Brigitte voert haar werkzaamheden uit in Den Haag e.o., het westland, en Delft.

Drs. Saskia Schuring-Faber

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek, geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO) en bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Saskia heeft na haar studie werkervaring opgedaan binnen de schoolbegeleiding. Daarna heeft zij ruim tien jaar binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie gewerkt op het gebied van dyslexie, waar zij onderzoek deed en behandeling gaf aan kinderen met bijkomende problematiek. Veel kinderen met dyslexie hebben ook problemen binnen het autismespectrum, een aandachtstekort met of zonder hyperactiviteit, faalangst of sociaal-emotionele problematiek. Ieder kind is uniek met zijn eigen behoeften en talenten. Saskia ziet het als een uitdaging om de talenten van een kind naar boven te halen en aan te sluiten bij wat een kind nodig heeft. Binnen Buro Leerlingenhulp richt zij zich met name op diagnostiek en begeleiding van leerlingen met leerproblemen en bijkomende problematiek. Saskia runt de vestiging in Delft samen met Liset Meeuwsen.

Madelon van Dijk MSc

PSYCHOLOOG NIP

ons-team
heeft Kinder- en Jeugdpsychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen heeft ze zich gespecialiseerd in leerproblemen, - stoornissen en sociaal-emotionele problematiek. In november 2013 heeft Madelon de basisopleiding Cognitieve gedragstherapie afgerond. Naast het geven van de reguliere begeleiding van Buro Leerlingenhulp en het uitvoeren van (didactisch) onderzoek is zij ook medebehandelaar van ONL en remedial teacher op één van de scholen uit ons samenwerkingsverband. Madelon werkt met veel passie op diverse locaties in Den Haag.

B.C. Eva van Es

BASIS PEDAGOOG

ons-team
heeft Pedagogiek gestudeerd aan de Fontys Hogeschool in Den Haag. Zij heeft zich tijdens haar studie en stage gespecialiseerd in leerproblemen. Tevens heeft zij de minors Pedagogische Advisering (opvoedondersteuning) en Kinder- en Jeugdpsychologie gevolgd. Door de diverse stages gedurende haar studie heeft zij ervaring opgedaan in het ondersteunen van kinderen met leer- en gedragsproblemen en sociaal-emotionele problematiek binnen het onderwijs. Eva begeleidt met veel enthousiasme de leerlingen die de praktijk bezoeken, zowel het uitvoeren van de reguliere begeleiding als het geven van trainingen en cursussen behoren tot haar werkzaamheden. Ze heeft eveneens interesse in het coachen van leerlingen gericht op hun ontwikkeling en ondersteunen van ouders met opvoedvragen. Daarnaast is zij ook werkzaam als remedial teacher binnen twee basisscholen in ons samenwerkingsverband. Sinds februari 2014 is zij tevens gecertificeerd Visueel Screener, aangesloten bij FON (Functionele Oogzorg Nederland). Eva is werkzaam in Den Haag en Utrecht.

Floor Duintjer Tebbens MSc

BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
heeft Orthopedagogiek gestudeerd met specialisatie leerlingenzorg aan de Universiteit Utrecht. Vanwege haar passie voor taal heeft zij hiernaast Franse taal en cultuur gestudeerd. Buiten haar studies heeft zij met veel enthousiasme ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen in het (basis- en voortgezet) onderwijs, als bijlesdocent en studiecoach. Bij Buro Leerlingenhulp behoort zowel het begeleiden van leerlingen als het uitvoeren van (didactisch) onderzoek tot haar taken. Floor is gecertificeerd dyslexiebehandelaar Onderwijszorg Nederland (ONL). Daarbij is ze in het bijzonder geïnteresseerd in sociaal-emotionele problematiek bij kinderen. Floor is werkzaam in Den Haag en runt samen met Pleuni de vestiging in Utrecht.

Sabine Wetzels MSc

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
heeft Education and Child Studies: Learning Problems and Impairments aan de Universiteit Leiden gestudeerd. Al vroeg in haar studie heeft ze zich gespecialiseerd in leerproblemen en leerstoornissen en de sociaal-emotionele problematiek die daarbij komt kijken. Naast haar studie heeft ze altijd met veel plezier in de kinderopvang gewerkt. Sabine runt de vestiging in Leiden en werkt daarnaast ook in Den Haag. Haar werkzaamheden binnen Buro Leerlingenhulp zijn onder andere het begeleiden van leerlingen met leerproblematiek en het uitvoeren van (didactisch) onderzoek. Daarnaast is Sabine gecertificeerd dyslexiebehandelaar Onderwijszorg Nederland (ONL) en gecertificeerd Visueel Screener, aangesloten bij Functionele Oogzorg Nederland (FON). Sabine verricht het visueel vooronderzoek naar fixatie disperatie (het niet goed samenwerken van de ogen, waardoor er eventueel leerproblemen kunnen optreden) en zorgt voor het oppakken van de nazorg en de trajectbegeleiding.

Elly van Hoek-Smeenk MSc

Basis Psycholoog

ons-team
is afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit van Leiden. Na haar studie heeft zij binnen een kleine praktijk ruime ervaring opgedaan met het behandelen van leerproblemen, zowel op taal- als op rekengebied. Tevens heeft zij op een Haagse middelbare school taal- en rekenondersteuning gegeven aan leerlingen van het VMBO tot VWO en docenten geadviseerd hoe om te gaan met leerlingen met specifieke leerbehoeften. Sinds juni 2010 is zij gecertificeerd dyslexiebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL). Positieve feedback staat bij haar centraal en zij probeert vooral de motivatie van kinderen aan te spreken. Ze vindt het belangrijk dat kinderen het leren weer leuk gaan vinden om zo de beste resultaten te kunnen behalen. Daarbij vindt zij het van belang dat er een goede afstemming is tussen de begeleiding, de school en de ouders. Elly runt de vestiging in Nootdorp en is tevens werkzaam in Den Haag.

Pleuni van den Hoeven MSc

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
is afgestudeerd als orthopedagoge aan de Universiteit Utrecht. Daarvoor heeft zij een bachelorsdiploma behaald in Algemene Sociale Wetenschappen waar haar interesse al snel uitging naar jeugdproblematiek. Tijdens haar Master Orthopedagogiek (waaronder haar stage) heeft zij zich voornamelijk gericht op de diagnostiek en behandeling van kinderen met leer- en gedragsproblemen. Pleuni vindt het belangrijk om het beste uit een kind te halen door te kijken naar de talenten van het kind en deze te benutten. Daarbij ziet zij het belang van het creëren van een prettige werksfeer voor het kind, waarin zowel de ouders als de school een belangrijke rol spelen. Naast de individuele begeleiding is Pleuni ook werkzaam als Remedial Teacher op scholen. Tevens is zij gecertificeerd dyslexiebehandelaar Onderwijszorg Nederland (ONL). Pleuni runt samen met Floor de vestiging in Utrecht.

Emma Koers MSc

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
heeft Education and Child Studies: Learning Problems and Impairments gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Zij heeft zich tijdens haar studie gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met leerproblemen en leerstoornissen. Daarnaast heeft ze enkele jaren met veel plezier in de kinderopvang gewerkt en vervulde ze de rol van huiswerkbegeleider en studiecoach aan huis. Haar tweetalige achtergrond (Nederlands-Engels) kwam daarbij frequent van pas. Binnen Buro Leerlingenhulp richt zij zich onder andere op het geven van begeleiding aan leerlingen en het uitvoeren van (didactisch) onderzoek. Ook gaat haar interesse uit naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jong-volwassenen. Haar passie voor theater en het leiden van groepen mensen vertaalt ze enthousiast naar het geven van groepstrainingen gericht op het bevorderen van sociale vaardigheden en het verminderen van faalangst. Haar werkzaamheden voert ze uit in de regio Den Haag. Emma is sinds september 2013 gecertificeerd dyslexiebehandelaar Onderwijszorg Nederland (ONL).

Sarah Wastiaux MSc

Basis Psycholoog

ons-team
Sarah heeft de Pabo gedaan en studeerde Klinische Psychologie aan de UvA. Zowel tijdens haar stage als naast haar studie heeft ze zich gewerkt met kinderen en volwassenen met Autisme Spectrum Stoornis. Ze deed diagnostisch onderzoek en begeleidde kinderen met ASS op school en thuis. Nu combineert ze met veel plezier haar achtergrond in psychologie en haar kennis en ervaring uit het basisonderwijs bij Buro Leerlingenhulp, onder andere als Remedial Teacher en gecertificeerd dyslexiebehandelaar. Naast haar werk bij BLH is ze dansdocente en runt ze een dansschool in Amsterdam. Sarah runt samen met Inessa de vestiging in Amsterdam.

Amanda Vooijs MSc

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
Amanda is afgestudeerd als klinisch orthopedagoog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tevens is zij in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek en is zij aangesloten bij de ‘Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen’ (NVO). Tijdens haar studie heeft Amanda zich met name gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met gedragsproblematiek. Daarnaast heeft zij enkele jaren met veel plezier (bij)les gegeven aan leerlingen van zowel de basisschool als de middelbare school. Naast de opleiding tot orthopedagoog heeft Amanda de pabo gevolgd. Tijdens het werken in de klas, is haar interesse steeds meer verschoven naar leerlingen met leerproblemen. Ze vindt het van belang om zowel samen met de ouders als de school de best passende vorm van hulp te kunnen bieden. Daarbij vindt zij een positieve benadering tijdens de begeleiding erg belangrijk. Vanaf juni 2015 mag Amanda zichzelf ook gecertificeerd dyslexiebehandelaar onderwijszorg Nederland (ONL) noemen. Amanda is werkzaam in de regio Den Haag.

Inessa Ros MSc

BASIS PSYCHOLOOG

ons-team
Heeft een onderzoeksmaster Psychologie afgerond met de specialisatie Kind en Jeugd. Tijdens haar studie en stage heeft zij zich met name gefocust op onderwerpen als sociaal-emotionele ontwikkeling, leerproblemen, concentratie en cognitieve vaardigheden. Binnen Buro Leerlingenhulp richt zij zich voornamelijk op de begeleiding van leerlingen met leerproblemen en de (daarmee samenhangende) sociaal emotionele moeilijkheden. Daarnaast vindt zij het diagnostisch onderzoek altijd een leerzame en interessante uitdaging. Zij is sinds 2015 ook gecertificeerd dyslexiebehandelaar Onderwijszorg Nederland (ONL). Inessa is werkzaam in Den Haag en runt samen met Sarah de vestiging in Amsterdam.

Drs. Marije Daalhuizen

Psycholoog NIP, systeemtherapeut i.o., KIES coach

ons-team
Is afgestudeerd als psycholoog aan de universiteit Leiden. Zij is in het bezit van haar basisaantekening psychodiagnostiek, geregistreerd bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Sinds 2008 was zij zeven jaar werkzaam als gedragsdeskundige bij het Crisis Interventie Team Haaglanden, daarna heeft zij enige tijd in de jeugd GGZ gewerkt als psycholoog. Momenteel is ze bijna klaar met haar opleiding Systeemtherapie. Haar specialisaties zijn met name gezinsproblematiek, sociaal-emotionele problematiek, gedragsproblemen en echtscheidingsproblematiek. Ze is tevens KIES (Kinderen In Echtscheidings Situaties) coach en behandelt in haar eigen praktijk gezinnen en kinderen in echtscheidingssituaties. Marije vindt het belangrijk om zich niet enkel op het kind te richten, maar ook op de (leef)omgeving en achtergrond van het kind. Tevens staat bij haar de ontwikkeling van de kwaliteiten van kinderen centraal. Marije is werkzaam in Den Haag.

Vera Lagendijk MSc

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
Vera heeft Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Zij is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek en staat ingeschreven als lid bij de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO). Sinds juni 2015 is zij gecertificeerd dyslexiebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL). Binnen de orthopedagogiek heeft ze zich gespecialiseerd in de leerlingenzorg waarbij in het bijzonder aandacht is besteed aan leren (leerachterstanden en –stoornissen), de cognitieve functies (waarnemen, aandacht, denken, geheugen en taal) en de sociaal-emotionele aspecten die hiermee samenhangen. Door haar passie voor het werkveld voert ze met enthousiasme haar werkzaamheden binnen Buro Leerlingenhulp uit. In de praktijk richt Vera zich op zowel de begeleiding als het (didactisch) onderzoek. Vera vindt het belangrijk dat er op basis van een positieve relatie gewerkt wordt. Uitgangspunt is hierbij om het kind voldoende zelfvertrouwen te geven om op eigen kracht verder te kunnen gaan. Op deze manier zullen er ook op lange termijn succes ervaringen zijn en prestaties blijvend verbeteren. Vera is werkzaam in Den Haag.

Liset Meeuwsen MSc

BASIS PSYCHOLOOG

ons-team
is afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit Leiden. Tijdens en na haar studie heeft zij ruime ervaring opgedaan met het diagnosticeren en behandelen van leer- en gedragsproblemen. Sinds maart 2011 is zij gecertificeerd dyslexiebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL). Ze is tevens aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. De afgelopen jaren heeft zij zich gespecialiseerd in het inzetten van ICT hulpmiddelen bij leerproblemen. Zij vindt het uitdagend om met iedere leerling aan de slag te gaan, met als uitgangspunt de kwaliteiten van het kind en de mogelijkheden van zijn of haar omgeving. Binnen Buro Leerlingenhulp richt zij zich met name op de begeleiding van leerlingen met leerproblemen en de daaruit voortvloeiende sociaal emotionele problematiek. Liset runt de vestiging in Delft en werkt daarnaast op diverse scholen in Den Haag.

Nynke Postma MSc

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
heeft Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Zij is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek en staat ingeschreven als lid bij de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO). Binnen haar studie en stages heeft zij zich voornamelijk gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met leerproblemen. Daarnaast is zij sinds september 2015 gecertificeerd dyslexiebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL). Alvorens haar studie orthopedagogiek heeft Nynke de pabo met succes afgerond. Tijdens het werken voor de klas is haar interesse gewekt voor het werken met kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Nynke is werkzaam bij de vestiging in Houten en daarnaast is zij verantwoordelijk voor de vestiging in Amersfoort.

Eva Voorn MSc

Basis Psycholoog

ons-team
Heeft Ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens de studie en de stage heeft zij zich verdiept in de behandeling en diagnostiek van leerproblemen en -stoornissen en sociaal-emotionele problematiek. Daarnaast heeft zij een bachelordiploma in neuropsychologie. Haar specifieke interesse gaat uit naar het raakvlak van het brein en de (leer)ontwikkeling, om haar kennis over cognitieve mechanismen, zoals aandacht, geheugen en motivatie, in te zetten bij het leer- en ontwikkelproces. Eva vindt een fijne sfeer, positieve feedback en het opdoen van succeservaringen belangrijk. Tijdens de studie heeft zij met veel plezier ervaring opgedaan bij het begeleiden van basis- en middelbare scholieren als huiswerkbegeleider en bijlesdocent. Haar werkzaamheden binnen Buro Leerlingenhulp zijn onder andere het begeleiden van leerlingen en het uitvoeren van (didactisch) onderzoek. Zij is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek. Eva runt de vestiging in Haarlem en is tevens werkzaam in Zoetermeer en Den Haag.

Msen Esmé van Minde

Remedial Teacher

ons-team
Heeft Master Sen gestudeerd aan de Hogeschool Windesheim in Hoofddorp met als specialisatie Remedial Teaching. Na haar studie is zij werkzaam geweest als groepsleerkracht, intern begeleider en als Remedial Teacher in haar eigen praktijk aan huis. Daarnaast heeft zij het certificaat Rekenbootcamptrainer behaald, waarmee zij bootcamptrainingen mag geven waarin bewegend leren centraal staat. Esmé is ervan overtuigd dat plezier in leren de basis is voor goed kunnen leren. Daarom vindt zij het van groot belang dat kinderen zich vertrouwd voelen tijdens de begeleiding en het leuke van het vak weer gaan inzien. Haar werkzaamheden binnen Buro Leerlingenhulp zullen onder andere het begeleiden van leerlingen en het geven van trainingen aan leerlingen zijn en zullen plaatsvinden in de regio Den Haag.

Margot Bak Msc

Basis Psycholoog

ons-team
Heeft Child and Adolescent Psychology gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Daarnaast  studeert zij aan de PABO van de Hogeschool van Amsterdam. Margot heeft tijdens en naast haar studie met veel plezier ervaring opgedaan met het begeleiden van en het lesgeven aan kinderen in binnen -en buitenland. Zij is zeer geïnteresseerd in verschillende culturen en combineert haar reizen graag met het werken met kinderen, waar ook ter wereld. Margot hecht veel waarde aan een positieve en persoonlijke benadering van ieder kind. Zij werkt graag samen met ouders en school om kinderen te laten groeien. Binnen Buro Leerlingenhulp biedt Margot begeleiding aan kinderen in de regio Den Haag.

Drs. Renate de Jong-Benschop

Basis psycholoog

ons-team
heeft Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Hierna heeft zij haar PABO-diploma gehaald en is 15 jaar werkzaam geweest binnen het primair onderwijs, zowel als leerkracht, remedial teacher en intern begeleider. Van 2015 tot 2017 heeft Renate de opleiding Master Special Educational Needs gevolgd om zich te verdiepen in leerproblemen en problemen binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling die hiermee gepaard kunnen gaan. Voor Renate is het erg belangrijk om naast het werken aan een leerprobleem ook aandacht te besteden aan wat het kind wél kan om zo het zelfvertrouwen van het kind te bevorderen. Tevens is Renate gecertificeerd dyslexiebehandelaar Onderwijszorg Nederland (ONL). Renate is werkzaam binnen Den Haag en Zoetermeer.

Stagiaires

Buro Leerlingenhulp geeft studenten van onder andere Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en Fontys Hogeschool de kans om praktische ervaring op te doen. Uiteraard blijft de eindverantwoordelijkheid bij één van de orthopedagogen/psychologen.