menu

Individuele hulp

Persoonlijk en op maat

Onze psychologen en (ortho)pedagogen helpen kinderen door regelmatig (wekelijks) één op één met ze aan de slag te gaan. Op school, op één van de eigen (vaste) locaties of thuis. De precieze invulling stemmen we volledig af op de hulpvraag én de behoeften van een kind. Zo begeleiden we leerlingen met leerproblemen en studievaardigheden, het toenemen van het zelfvertrouwen en het verbeteren van hun sociale vaardigheden. Daarbij bieden wij behandeling op psychologisch- en orthopedagogischgebied aan kinderen en adolescenten met (een vermoeden van) een DSM-5 stoornis of een sociaal-emotioneel probleem (basis GGZ). Soms is therapie de beste manier om een kind te helpen bij (het omgaan met) een specifiek probleem. BLH biedt de volgende therapie voor kinderen en jongeren: EMDR en Systeemtherapie.

Groeimindset

We werken altijd op een positieve manier met het kind aan zelfvertrouwen, motivatie en bewustwording van eigen kunnen. We gaan hierbij uit van de groeimindset. We belichten talenten, inspanning en successen en gaan samen aan de slag om de de minder sterke kanten van het kind te ontwikkelen.

Betrokkenheid

BLH gelooft in samenwerken. Daarom hebben we regelmatig contact met ouders/opvoeders, (en in overleg het liefst ook met) leerkrachten en andere professionals die dichtbij het kind staan. Daarom werken we ook met Anykind Portal. Dat is een systeem waarmee betrokkenen direct inzage hebben in de vorderingen en resultaten van de begeleiding. Ze zien in één oogopslag het handelingsplan, facturen en verslagen.

Onze werkwijze

Vóór wij een kind begeleiden, hebben wij uiteraard contact met ouders en houden we een intakegesprek. Lees hier meer over de manier waarop wij te werk gaan.