Remedial Teaching &
Interne Begeleiding

“Leer kinderen hoe ze moeten denken, niet wat ze moeten denken” – Margaret Meat

Remedial Teaching

Buro Leerlingenhulp kan de pedagogische en/of didactische ondersteuning bieden aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften bij u op school. Veelal zijn dit leerlingen die door een leer- en/of gedragsprobleem prestaties leveren op een lager dan gemiddeld niveau of een leerachterstand hebben. Er zijn echter ook leerlingen die juist hoger dan gemiddeld presteren, maar toch extra aandacht en zorg kunnen gebruiken.

√ Individuele begeleiding of begeleiding in kleine groepjes
√ Begeleiding op maat
√ Werkwijze staat gelijk aan die van onze individuele begeleiding
√ Planmatig en handelingsgericht werken
√ Betrekken van ouders en onderwijsomgeving
√ De sterke en minder sterk ontwikkelde kanten van de leerling staan centraal
√ Op locatie van de school of op één van de locaties van Buro Leerlingenhulp
√ Enthousiast en deskundig team van orthopedagogen en psychologen
√ Maakt gebruik van het automatisering systeem Points

 

Interne Begeleiding

Buro Leerlingenhulp richt zich als intern begeleider (in opdracht van de school) vooral op de onderwijskundige ondersteuning en ontwikkeling, omtrent de professionele ontwikkeling van leraren en het treffen van zorgverbredingsmaatregelen in de schoolorganisatie. We kunnen onderwijs geven en leerlingen begeleiden, een bijdrage leveren aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs.