menu

Remedial Teaching

BLH biedt pedagogische en/of didactische ondersteuning aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften bij u op school. Of ze nu problemen of een (ontwikkelings)stoornis hebben of juist bovengemiddeld presteren: onze (ortho)pedagogen en psychologen begeleiden iedere leerling op een passende manier. Individueel of in kleine groepjes. Op school of op één van onze eigen locaties.

Daarbij betrekken we de ouders en docenten intensief: met evaluaties en via het leerlingvolgsysteem Points.