menu

sociale vaardigheden

Moeite met sociale vaardigheden

Sommige kinderen of jongeren vinden het spannend of moeilijk om met andere kinderen om te gaan. Hun sociale vaardigheden laten hen (nog) in de steek en dat kan voor problemen zorgen.

Als een kind moeite heeft met sociale vaardigheden, kijken onze pedagogen of psychologen samen met het kind waar die spanning of problemen bij de omgang met anderen vandaan komt. Daarna zoeken we een oplossing die past bij de wensen en behoeften van het kind. In veel gevallen biedt een training Sociale vaardigheid uitkomst. Die kunnen kinderen en jongeren volgen bij BLH.

Sociale vaardigheidstraining

De training sociale vaardigheid leert kinderen omgaan met zichzelf en anderen in sociale situaties. De training helpt kinderen werken aan het zelfvertrouwen en beter omgaan met emoties, van zichzelf en de ander.
Het herkennen en erkennen van gevoelens speelt hierbij een grote rol.

Tijdens de training komen de volgende thema’s aan bod:
• omgaan met conflicten
• vergroten zelfvertrouwen
• erkennen en herkennen van gevoelens (van jezelf en van de ander)
• luisteren naar elkaar
• complimenten geven en kunnen ontvangen
• de relatie herkennen van emotie, gevoel en gedrag
• grenzen kunnen stellen

De training kan zowel in groepsverband als individueel worden gevolgd.