menu

Tarieven

BLH hanteert de volgende tarieven, gebaseerd op sessies van 45 minuten directe tijd:

Begeleiding & diagnostiek leerproblemen €45,-
Begeleiding & diagnostiek sociaal–emotionele / gedragsproblemen €49,50
Behandeling & diagnostiek (vermoedelijke) stoornissen  (DSM 5) €65,25*
Opvoedkundige begeleiding /hulp ouders  €49,50
Huiswerkbegeleiding (bijles) €45,-
Remedial teaching  (aanvraag door school) €45,-
Studiekeuzebegeleiding & -onderzoek €45,-
Informatiebijeenkomsten, workshops en trainingen op aanvraag

 

LET OP: Voor het intakegesprek, het opstellen van een handelingsplan en evaluatiegesprekken berekent BLH het uurtarief van de bijbehorende behandeling/problematiek. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders/verzorgers. Ook reistijd wordt in rekening gebracht.

* Voor deze diensten is een vergoeding mogelijk.