Tarieven

BLH hanteert de volgende tarieven, gebaseerd op sessies van 45 minuten directe tijd:

Diagnostiek & begeleiding leerproblemen €45,-
Diagnostiek & begeleiding sociaal–emotionele / gedragsproblemen €49,50
Diagnostiek & behandeling (vermoedelijke) stoornissen  (DSM 5) €65,25*
Opvoedkundige begeleiding /hulp ouders
Huiswerkbegeleiding (bijles) €45,-
Remedial teaching  (aanvraag door school) €45,-
Studiekeuzebegeleiding & -onderzoek €45,-
Informatiebijeenkomsten, workshops en trainingen op aanvraag

 

LET OP: Voor het intakegesprek, het opstellen van een handelingsplan en evaluatiegesprekken berekent BLH het uurtarief van de bijbehorende behandeling/problematiek.
Dit gebeurt altijd in overleg met ouders/verzorgers. Ook reistijd wordt in rekening gebracht.

* Voor deze diensten is een vergoeding mogelijk.