Tarieven

Tarieven bij Buro Leerlingenhulp zijn gebaseerd op de hulpvraag van de cliënt.

Behandeling en onderzoek waarbij een (vermoeden van) DSM IV problematiek is kunnen vergoed worden door de gemeente. Ook de geprotocolleerde behandeling dyslexie wordt vergoed.

Intake / behandeling / onderzoek leerproblematiek, studiekeuze, leefstijl €45*
Remedial teaching &  huiswerkbegeleiding €45*
Intake / behandeling / onderzoek sociaal emotionele en/of gedragsproblematiek gerelateerd aan onderwijs €49,50*
Intake / behandeling / onderzoek (vermoeden van) DSM IV problematiek (Generalistische Basis GGZ) (vergoeding mogelijk) €65,25*
Groepsbegeleiding varieert van €95 t/m €350 per/training
Themabijeenkomsten, workshops en trainingen op aanvraag

* De prijs is gebaseerd op 45 minuten directe tijd. De exacte behandeltijd wordt in overleg bepaald.

Om de kwaliteit van de behandelingen te kunnen waarborgen, zal een behandelplan op maat worden opgesteld en tussentijds worden bijgesteld. Het behandelplan wordt altijd geëvalueerd met ouders en / of andere betrokkenen. De kosten voor het opstellen van het behandelplan, dan wel de evaluatiegesprekken zijn de uurprijs van de behandeling.

Voor meer informatie en/of specifieke vragen over de tarieven, neem contact met ons op.