Trainingen & workshops

“Anyone who has never made a mistake had never tried anything new” – Albert Einstein

Voor kinderen/jongeren én hun ouders organiseert BLH ook trainingen met verschillende (opvoed)thema’s. Deze trainingen en workshops vinden plaats op aanvraag van scholen en/of (groepen) ouders.

Voor leerlingen kunnen dat trainingen zijn als:

Enkele voorbeelden van themabijeenkomsten voor ouders/docenten die BLH kan verzorgen, zijn:

  • Hoogbegaafd, en nu?
  • Sociaal-emotionele problemen bij ADHD
  • Thuis in balans
  • Talenten ontdekken en benutten
  • Omgaan met dyslexie

Heeft u interesse in het organiseren of hosten van een themaworkshop of training door BLH?
Vraag dan meer informatie aan.