Workshops & trainingen

“Educatie is het krachtigste wapen dat we nu kunnen gebruiken om de wereld echt te kunnen veranderen” – Nelson Mandela

Voor kwalitatief goed onderwijs op school is bijscholing cruciaal. Voor docenten en schoolleiders van alle schooltypen en niveaus biedt Buro Leerlingenhulp workshops, trainingen en themabijeenkomsten aan.
Als onderwijzer heb je continu te maken met het slaan van bruggen tussen theorie en praktijk. Wij horen dat docenten dit vaak lastig vinden. Bijvoorbeeld: “Ik weet wat dyslexie is, maar ik weet eigenlijk niet hoe ik met dyslectische leerlingen om moet gaan”. Tijdens de bijeenkomsten van Buro Leerlingenhulp is naast een theoretische gedeelte, de vertaalslag naar de praktijk belangrijk. Eigen inbreng is daarbij uiteraard essentieel.

√ Toegespitst op de praktijk
√ Vernieuwend en creatief
√ Interactieve werkvormen en activerende didactiek
√ Transfer van eigen of nieuwe kennis naar vaardigheden
√ Inhoud op maat, gerelateerd aan onze specialismen
√ Enthousiast en deskundig team van orthopedagogen en psychologen
√ Rekening houdend met alle betrokken partijen binnen het onderwijs

 

Enkele voorbeelden van thema’s:

-Omgaan met Dyslexie, in de klas!
-Dyscalculie: wat betekent dat voor uw leerlingen?
-Buitengewoon slim, maar toch uitvallen.
-Het benutten van de sterke kanten van de leerling.
-Sociaal-emotionele problemen bij ADHD
-Hoe vind ik balans in de klas?
-Hoogbegaafdheid: een talent of een handicap?
-Hoe houd ik pubers gemotiveerd?
-Diagnostiek wat is de meerwaarde?

Voor meer informatie of workshops en themabijeenkomsten op maat, neem contact met ons op.