menu

Onderwijs-zorgarrangementen

BLH biedt extra ondersteuning aan leerlingen die naast de basisondersteuning op school ook jeugdhulp en/of zorg nodig hebben. Van leerlingen die moeite hebben met werkwoordspelling tot zij die problemen ondervinden vanwege een ontwikkelingsstoornis.
We bieden deze onderwijs-zorgarrangementen aan voor een individuele leerling én voor groepen leerlingen op locatie van de school. Een onderwijs-zorgarrangement is altijd maatwerk: de behoefte van de leerling of een groep leerlingen bepaalt de samenstelling.

Daarbij betrekken we ouders en docenten intensief: met evaluaties en via het leerlingvolgsysteem Points.