menu

Onderwijs-zorgarrangementen

Extra ondersteuning op maat

BLH biedt extra ondersteuning aan leerlingen die naast de basisondersteuning op school ook jeugdhulp en/of zorg nodig hebben. Van leerlingen die moeite hebben met werkwoordspelling tot zij die problemen ondervinden vanwege een ontwikkelingsstoornis.

We bieden deze onderwijs-zorgarrangementen aan voor een individuele leerling én voor groepen leerlingen op locatie van de school. Een onderwijs-zorgarrangement is altijd maatwerk: de behoefte van de leerling of een groep leerlingen bepaalt de samenstelling.

In deze tijd wordt er van zowel leerlingen als leerkrachten veel gevraagd. Vaak kunnen scholen een subsidie aanvragen om leerlingen dan wel leerkrachten te ondersteunen. Wij helpen scholen bij het in kaart brengen van leer- en ontwikkelniveaus, opstellen van programma’s om achterstanden in te halen en bij het geven van de begeleiding (aan zowel de leerling als de leerkracht).

Ook sociaal/emotioneel

We willen ook aandacht besteden aan de sociaal-emotionele kant. Vanuit een sterke sociaal/emotionele basis kunnen verdere (schoolse)prestaties groeien. Bovendien verbeteren prestaties in de klas wanneer er aandacht is voor sociale interactie, sociale vaardigheden en buiten zijn.

Ps. onze begeleidingen die we op school aanbieden zijn natuurlijk ook particulier aan te vragen door ouders/verzorgers en/of de school.

Onze werkwijze

Lees meer over de manier waarop wij kinderen begeleiden, van intakegesprek tot persoonlijke begeleiding. Bij de begeleiding betrekken we ouders en docenten intensief: met evaluaties en via het leerlingvolgsysteem AnyKind Portal. Bekijk hier onze tarieven.