menu

Behandeling

“Every student can learn, just not on the same day, or the same way” – George Evans

De wekelijkse individuele begeleiding is gericht op de specifieke en unieke behoeften van de leerling. Ons uitgangspunt is altijd de sterke kant van de leerling. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen vergroot en krijgt de leerling meer motivatie. Vanuit deze basis kunnen we werken aan de probleemgebieden en knelpunten.


Onze aanpak

√ Aan de hand van een intakegesprek brengen we samen met ouders en/of de leerkracht helder in kaart wat de hulpvraag is en welke begeleiding de leerling nodig heeft.

√ Door middel van didactische en/of psychologische onderzoek, observaties, gegevens van de school/ouder kunnen we meer inzicht verkrijgen in de aard van de problematiek.

√ Er wordt een individueel handelingsplan opgesteld voor de leerling. Dit bestaat uit een beschrijving van de beginsituatie, inclusief sterke en minder sterke kanten, het doel van de begeleiding, de wijze waarop aan dit doel gewerkt zal worden en een indicatie van het tijdspad.

√ Met evaluatietoetsen meten we regelmatig de vorderingen. Waar nodig wordt het handelingsplan bijgesteld.

√ Er wordt continue goed contact onderhouden met ouders en scholen, om de begeleiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dit gebeurt onder andere door het transparante (leerling)volgsysteem Points.

 

We bieden individuele begeleiding voor:

Leerproblematiek

Leerlingen en studenten kunnen bij ons terecht voor uiteenlopende leerproblematiek. Enkele voorbeelden van veel voorkomende problemen zijn: dyslexie, dyscalculie, leerachterstand, faalangst of vermoedens van leerproblemen.

Wij gebruiken geen standaardprogramma’s, maar gaan op zoek naar een oplossing die aansluit bij de individuele situatie. Afhankelijk van de geconstateerde tekorten en de juist sterk ontwikkelde kanten wordt een handelingsplan opgesteld. We gaan uit van de sterke kanten en mogelijkheden van de leerling. Dit bevordert de leermotivatie en de motivatie om te werken aan de probleemgebieden.

Plezier is een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Onze ervaring is dat het leren bevordert als leerlingen plezier hebben, zich op hun gemak voelen, fouten durven te maken en zichzelf kunnen zijn.

Regelmatig worden de leervorderingen gemeten door middel van evaluatietoetsen, zodat het handelingsplan aangepast kan worden aan eventuele nieuwe behoeften en hulpvragen.

(Vergoede) geprotocolleerde behandeling dyslexie

Naast onze reguliere begeleiding gericht op dyslexie, bieden we ook een volledig geprotocolleerde behandeling aan volgens de methode van Onderwijszorg Nederland (ONL) én Taal in Blokjes (onderdeel van de F&L methode). ONL is een vergoede behandeling. Vrijwel alle psychologen en orthopedagogen van Buro Leerlingenhulp zijn medebehandelaars van ONL en aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Middelen
Naast de individuele behandeling krijgt de leerling een map met huiswerk. Aan ouders wordt gevraagd om vijf keer per week met de leerling te oefenen.

Ook bij deze behandeling maken wij gebruik van het transparante automatiseringssysteem Points. Hierdoor hebben ouders en school altijd inzage in de agenda, verslagen, handelingsplannen en vorderingen.

Hoe kom je in aanmerking voor een vergoede behandeling?

De leerling is onderzocht door het Haags Centrum voor Onderwijsadvies, OnderwijsAdvies Of het ABC op enkelvoudige ernstige dyslexie. De diagnose Dyslexie is gesteld en er is een dyslexieverklaring afgegeven. De desbetreffende instantie meldt de leerling vervolgens aan bij Buro Leerlingenhulp voor de ONL behandeling.

Komt de leerling niet in aanmerking voor een vergoeding?

Mocht de leerling niet in aanmerking komen voor de vergoede ONL-behandeling, dan kunnen wij de niet-geprotocolleerde behandeling van Buro Leerlingenhulp aanbieden of de geprotocolleerde methode Taal in Blokjes .

Sociaal-emotionele gedragsproblematiek

Buro Leerlingenhulp is, naast leerproblemen, ook gespecialiseerd in (de daaruit voortvloeiende) sociaal-emotionele en gedragsproblematiek. Veel voorkomende problemen zijn: (faal)angst, opvallend of juist teruggetrokken zijn in het contact, gedragsproblemen of concentratieproblemen.

Deze problemen kunnen voorkomen binnen ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD, ADD, autisme of bij leerstoornissen.

Wanneer een leerling wordt aangemeld met sociaal-emotionele problematiek en/of gedragsproblemen, moet er vaak nog worden geconstateerd wat de oorzaak is. Door het invullen van vragenlijsten, observaties en gesprekken met de leerling, de ouder(s) en eventueel school wordt inzicht verkregen in de problemen.

Buro Leerlingenhulp gebruikt geen standaardprogramma’s, maar gaat op zoek naar een oplossing die aansluit bij de individuele situatie. We geloven dat iedere leerling uniek is en unieke talenten heeft. Tijdens de begeleiding staan daarom de sterke kanten centraal.

Gedurende de begeleiding worden de leerlingen nauwlettend gevolgd, zodat het handelingsplan aangepast kan worden aan eventuele nieuwe behoeften en hulpvragen.

Leefstijl

Buro Leerlingenhulp helpt graag bij aan het ontwikkelen en in stand houden van een gezond en passend leefpatroon. Wij hebben een holistische visie omtrent leefstijl: een goede leefstijl is meer dan alleen een gezond en gevarieerd dieet; het bevat ook een balans tussen studeren, werken en vrije tijd.

Tijdens de leefstijlcoaching kunnen de volgende aandachtspunten aan bod komen:

  • Ontspanning
  • Stressvermindering
  • Gezond eten
  • Beweging
  • Slapen
  • Gedragsverandering
  • Omgaan met persoonlijke problemen

Waarom Leefstijlcoaching?

Soms zit een kind niet lekker in zijn of haar vel. Lusteloos, depressief gedrag of juist onrustig of agressief gedrag kan het gevolg zijn van een ongezonde of niet goed passende leefstijl. Een passende leefstijl is cruciaal voor de fysieke en mentale gesteldheid. Het helpt bij de ontwikkeling van een verbeterd zelfvertrouwen, uithoudingsvermogen en concentratie. Allemaal eigenschappen om succesvol te zijn in onze maatschappij.

 

Huiswerk

Zelfstandig huiswerk maken en leren gaat niet iedereen makkelijk af. Het vergt motivatie en planningsvaardigheden van de leerling en het is soms lastig om zelf de juiste leermethode te vinden. Ook vakinhoudelijke moeilijkheden zijn niet eenvoudig om op eigen houtje uit te komen. Daarom bieden wij ook huiswerkbegeleiding aan.
In samenwerking met Lector studiebegeleiding geven wij in Den Haag en Leiden huiswerkbegeleiding aan leerlingen van de middelbare school. In Delft bieden wij deze diensten aan in samenwerking met Studielab015 en in Utrecht met huiswerkinstituut HIP.