menu

Cognitieve gedragstherapie

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van twee vormen van therapie: gedragstherapie en cognitieve therapie.
BLH zet het vooral in om kinderen die ‘probleemgedrag‘ laten zien te helpen.

Gedragstherapie

Deze behandelwijze gaat ervan uit dat een groot deel van het menselijk gedrag is aangeleerd. Bij deze manier van behandelen kijken we zowel naar zichtbaar gedrag als naar factoren die het gedrag in stand houden en manieren om het gedrag te veranderen. Het kind, de ouders én de therapeut registreren het  ‘probleemgedrag’ en het bedenken/oefenen wat beter passend gedrag zou zijn.

Cognitieve therapie

Deze therapie gaat er vanuit dat wat mensen doen wordt bepaald door wat mensen denken en wat mensen voelen. Bij BLH kijken we samen met het kind naar welke gevoelens en gedachten bepaald gedrag veroorzaken, gaan op zoek naar oplossingen voor dit gedrag en naar manieren om met de gedachten en gevoelens om te gaan. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich beter voelen en dat hun gedrag verandert.