menu

Maatregelen omtrent coronavirus

Online en offline: we blijven kinderen, scholen en ouders helpen

Op onze (vaste) locaties / bij onze face to face begeleidingen hanteren we een aantal maatregelen:

-Indien er ziekteverschijnselen zoals hoesten, verkoudheid, koorts, keelpijn en/of diarree in het directe gezin aanwezig zijn, dan gaat de afspraak digitaal (i.p.v. op locatie) door.

-We verzoeken de cliënt niet vroeger dan de afspraak aanwezig zijn op de locatie.

-Helaas kunnen er geen ouders/begeleiders mee naar binnen. Cliënt dient alleen het pand en de ruimte binnen te komen.

-Er worden geen handen geschud.

-Bij binnenkomst verzoeken wij de cliënt gelijk handen te wassen met de daarvoor bestemde ontsmettende desinfectans die aanwezig zijn.

-Gebruik papieren handdoekjes en zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg.

-Er wordt zo veel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden tussen behandelaar en cliënt.

-De cliënt dient thuis goed naar de toilet te gaan omdat deze faciliteiten (liever) niet gebruikt worden.

-We kunnen geen koffie/thee/water/limonade geven aan cliënten. Indien gewenst vragen we de cliënten zelf wat te drinken en een snackje mee te nemen.

-We vragen cliënten zelf pennen, potloden en materialen mee te nemen. Vraag gerust bij je behandelaar wat meegenomen moet worden. Indien materialen van de praktijk dan wel behandelaar toch gebruikt worden, zullen deze na gebruik direct ontsmet worden. Dit geldt ook voor materialen die met regelmaat door de behandelaar gebruikt worden.

-Ouder- en/of schoolgesprekken worden digitaal gevoerd. Zodat er niet meer dan 2 personen  (cliënt en behandelaar) in een ruimte aanwezig zijn.

-Er is geen fysiekcontact tussen behandelaar en cliënt.

Ps. onze online dienst blijft in de lucht. Lees er hier mee over. Ook online helpen we graag.