menu

Depressie en stemmingsstoornissen

We hebben allemaal weleens last van een dip. Een periode waarin we nergens zin in hebben en geen structuur aanbrengen in onze dag. Wanneer de somberheid echter langdurig aanhoudt kan er sprake zijn van een depressieve stoornis. Een kind / jongere die kampt met dergelijke klachten heeft soms hulp nodig om zich weer de oude te voelen.

Bij BLH worden verschillende behandelmethoden ingezet die voortkomen uit de cognitieve gedragstherapie. Daarnaast kan ook gebruik worden gemaakt van EMDR om de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.