menu

Docentbegeleiding

Advies bij vraagstukken

Hoe ga ik om met een hoogbegaafde leerling in de klas? Hoe motiveer ik een leerling met een leerachterstand? Kan ik de stof op een andere manier aanbieden aan kinderen die op een andere manier leren?

Veel docenten komen tijdens hun loopbaan vroeg of laat voor dit soort vragen te staan, zeker nu de wet passend onderwijs van kracht is. Daarom helpt BLH docenten in te spelen op de behoeften van zorgleerlingen of leerlingen met een achterstand.

Persoonlijke coaching voor docenten

Wanneer docenten persoonlijk dreigen vast te lopen door de werkdruk, of het plezier in het lesgeven verliezen, kan een individueel coachingstraject uitkomst bieden. Hoe dat traject er ook uitziet: BLH zet de talenten en capaciteiten van de docent daarin centraal en werkt samen met de docent aan zijn/haar minder sterke kanten. Dat biedt frisse inzichten, zelfvertrouwen meer plezier in het werk en minder risico op ziekteverzuim.