menu

Dyslexie

Wat is dyslexie?

Een kind met dyslexie heeft moeite met (leren) lezen en spellen op woordniveau. Dat heeft niets te maken met intelligentie: het is een erfelijke ‘afwijking’: kinderen met dyslexie lezen kleine woordjes vaak fout of draaien letters om en hebben moeite met de juiste spelling. Soms kunnen kinderen met dyslexie ook problemen hebben met rekenen, omdat ze getallen omdraaien of verhaalsommen niet goed lezen.

Vaak zorgt dyslexie ervoor dat kinderen minder zelfvertrouwen hebben. Hierdoor komen faalangst of motivatieproblemen dan ook regelmatig voor bij leerlingen met dyslexie. Maar ook concentratieproblemen kunnen voorkomen als een kind moeite heeft met lezen.

Wat doet BLH?
BLH begeleidt leerlingen met dyslexie. We geven besteden niet alleen aandacht aan de algemene kenmerken van dyslexie. We hebben ook veel aandacht aan de bijkomende gevolgen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ook biedt BLH de training Dyslexie Express voor kinderen met dyslexie.