menu

Sociaal- emotionele / gedragsproblemen

Sociaal-emotionele/gedragsproblemen: oorzaak of gevolg?

Kinderen en jongeren krijgen soms te maken met ingrijpende veranderingen, trauma’s of moeilijke (thuis)situaties. Als ze daar problemen van ondervinden, of als dit invloed heeft op hun gedrag, spreken we van sociaal- emotionele problemen of gedragsproblemen.

Voorbeelden van sociaal- emotionele en gedragsproblemen (of de oorzaken daarvan) waarin wij gespecialiseerd zijn:

BLH begeleidt kinderen en jongeren die te maken hebben met deze problematiek, op een persoonlijke manier. Daarbij onderzoeken we de (vaak) onderliggende oorzaak en werken we samen op een positieve manier aan het leren omgaan met de problemen en versterken van zelfvertrouwen.