menu

Gedrags en/of sociaal-emotionele problematiek

Oorzaak of gevolg?

Kinderen en jongeren krijgen soms te maken met ingrijpende veranderingen, trauma’s of moeilijke (thuis)situaties. Als ze daar problemen van ondervinden, of als dit invloed heeft op hun gedrag, spreken we van sociaal- emotionele problemen of gedragsproblemen.

Voorbeelden van sociaal- emotionele en gedragsproblemen (of de oorzaken daarvan):

We helpen kinderen en jongeren op een individuele passende wijze, aansluitend bij het kind en de problematiek. Daarbij onderzoeken we de (vaak) onderliggende oorzaak en werken we samen op een positieve manier aan het leren omgaan met de problemen en de toename van het zelfvertrouwen.