menu

Kinderpsycholoog Den Haag

Buro Leerlingenhulp Den Haag 

 Ons team in Den Haag staat voor je klaar. Maak kennis met ons team op de Team pagina. 

 Je zult bij ons allemaal verschillende professionals tegenkomen, kinderpsychologen, orthopedagogen en remedial teachers bijvoorbeeld. Waarom werken we met allemaal verschillende professionals en wat is eigenlijk het verschil? Dat gaan we je hier uitleggen. 

Eerst in het kort: 

 

Waar kan een kinderpsycholoog je mee helpen? 

Een kinderpsycholoog kan je helpen door met je kind te werken aan emotionele en gedragsmatige problemen. Ze bieden ondersteuning en begeleiding bij veelvoorkomende uitdagingen zoals angst, depressie, gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen. Diagnostische tests kunnen worden uitgevoerd om een beter begrip te krijgen van het kind en eventuele onderliggende aandoeningen, zoals autismespectrumstoornis, ADHD of leerproblemen, te identificeren en een gepast behandelplan op te stellen. 

Een kinderpsycholoog kan ook helpen bij dyslexie, een leerstoornis die problemen veroorzaakt bij lezen, schrijven en spellen. Ze kunnen diagnostische tests uitvoeren om de aanwezigheid en ernst van dyslexie vast te stellen, en vervolgens individuele interventies en strategieën aanbevelen om het lees- en schrijfproces te verbeteren. Daarnaast kunnen ze de ouders ondersteunen bij het begrijpen van dyslexie en haar helpen bij het omgaan met eventuele zorgen of uitdagingen die hiermee gepaard gaan. 

 

Orthopedagoog Den Haag 

Waar kan een orthopedagoog je mee helpen? 

Een orthopedagoog kan een ouder en kind helpen door te werken aan educatieve en gedragsmatige problemen bij het kind, evenals het bevorderen van een positieve leeromgeving. Ze bieden ondersteuning en begeleiding bij veelvoorkomende uitdagingen zoals leerproblemen, gedragsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen. Diagnostische tests kunnen worden uitgevoerd om een beter begrip te krijgen van het kind en eventuele onderliggende aandoeningen, zoals dyslexie, ADHD of autismespectrumstoornis, te identificeren en een passend educatief plan op te stellen. 

Wat is het verschil tussen een orthopedagoog en een kinder psycholoog? 

 Een orthopedagoog richt zich voornamelijk op educatieve en gedragsmatige aspecten van de ontwikkeling van een kind, dus meer de pedagogische kant. Ze zijn gespecialiseerd in het aanpakken van leerproblemen, gedragsstoornissen en het bieden van educatieve ondersteuning. Ze werken nauw samen met het kind, de ouders en leerkrachten om effectieve onderwijsplannen en interventies te creëren. 

Een kinderpsycholoog richt zich voornamelijk op het psychologische aspect, denk aan de emotionele, cognitieve en gedragsmatige aspecten van het welzijn van je kind. Ze beoordelen en behandelen een breed scala aan psychologische problemen, waaronder emotionele stoornissen, ontwikkelingsstoornissen en geestelijke gezondheidsproblemen. Kinderpsychologen maken gebruik van verschillende therapeutische technieken en interventies om de psychologische en emotionele groei van het kind te ondersteunen, terwijl ze ook begeleiding en ondersteuning bieden aan ouders. 

 

Remedial Teacher of Bijles Den Haag 

Waar kan een Remedial Teacher je mee helpen? 

 Een remedial teacher kan een moeder en kind helpen door ondersteuning te bieden bij leerproblemen en educatieve uitdagingen. Ze kunnen individuele begeleiding bieden om specifieke leerbehoeften aan te pakken, zoals lees-, schrijf- of rekenproblemen. Daarnaast kunnen ze advies geven aan de ouders en leerkrachten over effectieve leerstrategieën en technieken die ze thuis kunnen gebruiken om het leerproces te ondersteunen. 

Hoe werkt dat bij Buro Leerlingenhulp?  

Binnen Buro Leerlingenhulp willen we kinderen niet in een hokje vastzetten en dus ook niet heel rigide met de hulp omgaan. Daarom werken wij met alle disciplines goed samen zodat we ook in de hulp naar jouw kind flexibel kunnen zijn. Als er voornamelijk hulp nodig is op het educatieve vlak dan ligt het voor de hand dat een orthopedagoog het aanspreekpunt is maar zij zal ten alle tijden een collega mee laten kijken of om hulp vragen als ze ziet dat er meer aan de hand is. Zo ben je bij Buro Leerlingenhulp dus aan het goede adres, we kijken naar jouw hulpvraag voor je kind en bieden de beste hulp voor verschillende situaties.