menu

Klachtenprocedure

Wat te doen bij een klacht?
Buro Leerlingenhulp (BLH) werkt uitsluitend met specialisten die zijn aangesloten bij beroepsverenigingen als het NIP, NVO, SKJ en LBRT. Dat betekent dat we ons houden aan de kwaliteitseisen die deze beroepsverenigingen stellen.
Mocht u niet tevreden zijn over het handelen van of werken met één van onze specialisten, dan hopen wij dat u dit bij ons meldt. We gaan dan graag met u in gesprek en proberen samen met u tot een oplossing te komen. U kunt hier meer vinden over onze interne klachtenprocedure.

Beroepscode
Bent u van mening dat een specialist zich niet aan de beroepscode heeft gehouden, dan heeft u de mogelijkheid een klacht tegen hem/haar in te dienen bij het College van Toezicht van de desbetreffende beroepsvereniging van de specialist. Voor meer informatie over de beroepsvereniging per specialist kunt u hier terecht.