menu

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Ons kwaliteitsstatuut is met zorg samengesteld door BLH. Eveneens is de verkorte en officieel goedgekeurde versie hier te downloaden.