menu

leerachterstand

Wat is een leerachterstand?

Er zijn verschillende oorzaken die ertoe kunnen leiden dat kinderen en jongeren een leerachterstand oplopen. Zo kan een leerprobleem of stoornis ervoor zorgen dat een kind de lesstof niet goed begrijpt en zo achter raakt op school. Maar ook de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis of taalachterstand kunnen invloed hebben op de leerprestaties.

Wat doet BLH?
BLH bekijkt samen met een leerling waar de leerachterstand vandaan komt en biedt passende begeleiding. Soms kan huiswerkbegeleiding uitkomst bieden, of intensieve taalbegeleiding.