menu

Missie & visie

“Every child is gifted. They just unwrap their package at different times”

Ontdek je talenten

Iedereen beschikt over eigen talenten en capaciteiten. Maar bij een probleem of stoornis wordt dit vaak overschaduwd door wat we níet kunnen.

BLH wil kinderen, jongeren maar ook (jong)volwassenen laten ervaren waar ze wèl goed in zijn en ze helpen hun minder sterke kanten te ontwikkelen Op hun eigen manier. In hun eigen tempo. Waarbij fouten maken van essentieel belang is.

Een leerproces bestaat uit moeilijkheden oplossen en stap voor stap komen tot veranderingen. Door dit in te zien, groeit de motivatie, worden uitdagingen (weer) aangegaan en kan er weer met plezier en zelfvertrouwen in het (dagelijks) leven functioneren.

Succes ondanks dyslexie

Die visie komt vooral voort uit de eigen ervaring van Lizette Scheer, oprichter van BLH. Als kind werd ze vaak gewezen op wat ze niet kon: spellen en informatie snel verwerken. Met faalangst tot gevolg. Toch begon ze, met dyslexie, aan de Engelstalige, universitaire studie Psychologie. Gesterkt door vertrouwen uit haar omgeving én het succes dat daaruit voortkwam, rondde ze haar studie af en begon ze haar eigen bedrijf.

Een positieve mindset

Lizette is ervan overtuigd dat een groei- dan wel talentmindset de gehele ontwikkeling (inclusief het leren) positief zal bevorderen. Waarbij vertrouwen in het eigen kunnen het allerbelangrijkste is wat je (een kind) kunt schenken. Vanuit dit oogpunt is het echt belangrijk om iedereen als uniek te beschouwen. Onze missie is dan ook om bij zoveel mogelijk kinderen, jongeren en (jong) volwassenen het beste naar boven te halen, de eigen (unieke) talenten te laten ontwikkelen en in te leren zetten.