menu

Missie & visie

“Every child is gifted. They just unwrap their package at different times”

Ontdek je talenten

Iedereen beschikt over eigen talenten en capaciteiten. Maar bij kinderen en jongeren met een probleem of stoornis worden die vaak overschaduwd door wat ze níet kunnen.

BLH wil deze kinderen laten ervaren waar ze wèl goed in zijn en ze helpen hun minder sterke kanten te ontwikkelen Op hun eigen manier. In hun eigen tempo. Waarbij fouten maken van essentieel belang is.

BLH wil kinderen laten inzien dat het leerproces bestaat uit moeilijkheden oplossen en stap voor stap komen bij beheersing. Zodat ze gemotiveerd raken, uitdagingen kunnen aangaan en weer met plezier en zelfvertrouwen in het (dagelijks) leven staan.

Succes ondanks dyslexie

Die missie komt vooral voort uit de eigen ervaring van Lizette Scheer, oprichter van BLH. Als kind werd ze vaak gewezen op wat ze niet kon: spellen en informatie snel verwerken. Met faalangst tot gevolg. Toch begon ze, met dyslexie, aan de Engelstalige, universitaire studie Psychologie. Gesterkt door vertrouwen uit haar omgeving én het succes dat daaruit voortkwam, rondde ze haar studie af en begon ze haar eigen bedrijf.

Een positieve mindset

Lizette is ervan overtuigd dat een groei- dan wel talentmindset de gehele ontwikkeling van het kind (inclusief het leren) positief zal bevorderen. Waarbij vertrouwen in het eigen kunnen het allerbelangrijkste is wat je een kind kunt schenken. Vanuit dit oogpunt is het echt belangrijk om elk kind als uniek te beschouwen. Mark Mieras, het talentgedreven werken van Els Pronk en het werkboek Mindset (ontwikkeld door het Talentenlab) zijn hierbij belangrijke inspiratiebronnen.