menu

Online hulp

BLH biedt online hulp:

Overal waar we voor staan, maar dan online! Via video call en/of e-mail bieden wij (wekelijkse) begeleiding op maat – én afstand. Bijvoorbeeld voor om continuïteit te bieden als de begeleidingen even niet op onze praktijken of op school plaats kunnen vinden, of voor kinderen in het buitenland. Het online werken zorgt ervoor dat wij onze grenzen verleggen en steeds meer kinderen en jeugdprofessionals over de hele wereld kunnen helpen (zie ook ons mooie project in Sri Lanka). Al onze Engelstalige diensten verrichten we onder de internationale werknaam AnyKind.

Heel Nederland én heel de wereld willen we laten ervaren waar ze wèl goed in zijn en ze helpen hun minder sterke kanten te ontwikkelen. We werken altijd op een plezierige manier aan zelfvertrouwen, motivatie en bewustwording van eigen kunnen. Dit doen we door de talenten en successen te belichten, en door ze een groeimindset te laten ontwikkelen.

Elk online begeleidingstraject is weer anders. Daarom hebben we geen vast protocol, maar stellen we een op maat gemaakt plan op. De precieze invulling – van RT tot sociaal-emotionele begeleiding – van deze persoonlijke begeleiding stemmen we volledig af op de hulpvraag én de behoeften van een kind. Bijvoorbeeld een ingescand werkboek waar we uit werken of huiswerk dat wordt gemaild.

In grote lijnen werkt het zo:

  1. Stuur een mail met de reden van de aanmelding naar info@buroleerlingenhulp of het directe mailadres van de BLH-specialist. Omschrijf alvast zo veel mogelijk waar jullie tegenaan lopen.
  2. We plannen een dag en tijdstip met elkaar in. De specialist geeft verdere instructies hoe in te loggen op het video call programma.
  3. Zorg dat jullie op de afgesproken dag en tijdstip klaar zitten met pen, papier en eventueel wat drinken en fruit.
  4. Fijn om als ouder -de eerste keer- in de buurt te zijn om je kind te helpen met de video call. Bij hulp in ondersteuning van schoolwerk is het aan te raden als ouders in de buurt te blijven voor het werk/ de aandacht erbij te houden.
  5. Denk afhankelijk van het type begeleiding aan de privacy van het kind, door bijvoorbeeld in een aparte kamer te zitten.
  6. Na afloop worden eventueel aanvullende opdrachten toegestuurd per mail. Scan het huiswerk in als het af is en stuur naar jullie BLH-specialist.
  7. Via de wekelijkse verslagjes op AnyKind Portal volgen ouders (en school) de vooruitgang. Anykind Portal is een online systeem waarmee betrokkenen (ouders, leraren) direct inzage hebben in de vorderingen en resultaten van de begeleiding. Ze zien in één oogopslag het handelingsplan, facturen en verslagen.

Neem vrijblijvend contact met ons op en we stellen met elkaar een op maat gemaakt plan op.

Please click here to read about our services in English. Want to know what we can do for you? Please feel free to contact us.