menu

Online hulp

BLH biedt extra online hulp:

De scholen zijn weer opengegaan! Toch blijft het een gekke tijd en blijven we graag (online) hulp bieden. Denk bijvoorbeeld aan vragen zoals: waar staat mijn kind op didactisch gebied en waar is extra hulp gewenst? Hoe blijft mijn kind gemotiveerd? Hoe gaat mijn kind (weer) met plezier naar school na de thuisschoolweken?
Zowel een eenmalige sessie als meer frequente en intensievere hulp is mogelijk.

Elk online begeleidingstraject is weer anders. Daarom hebben we geen vast protocol, maar stellen we een op maat gemaakt plan op. De precieze invulling –van RT tot sociaal-emotionele begeleiding– van deze persoonlijke begeleiding stemmen we volledig af op de hulpvraag én de behoeften van een kind. Bijvoorbeeld een ingescand werkboek waar we uit werken of huiswerk dat wordt gemaild.

In grote lijnen werkt het zo:

  1. Stuur een mail met de reden van de aanmelding naar info@buroleerlingenhulp of het directe mailadres van de BLH-specialist. Omschrijf alvast zo veel mogelijk waar jullie tegenaan lopen.
  2. We plannen een dag en tijdstip met elkaar in. De specialist geeft verdere instructies hoe in te loggen op het video call programma.
  3. Zorg dat jullie op de afgesproken dag en tijdstip klaar zitten met pen, papier en eventueel wat drinken en fruit.
  4. Fijn om als ouder -de eerste keer- in de buurt te zijn om je kind te helpen met de video call. Bij hulp in ondersteuning van schoolwerk is het aan te raden als ouders in de buurt te blijven voor het werk/ de aandacht erbij te houden.
  5. In het geval van hulp omtrent zorgen rondom het coronavirus wordt middels oplossingsgerichte technieken in één sessie in kaart gebracht wat het probleem en de ernst ervan is, wat al geprobeerd is, wat wel/niet heeft gewerkt, wat mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn en wat de concrete eerste stappen worden om mee aan de slag te gaan.
  6. Denk afhankelijk van het type begeleiding aan de privacy van het kind, door bijvoorbeeld in een aparte kamer te zitten.
  7. Na afloop worden eventueel aanvullende opdrachten toegestuurd per mail. Scan het huiswerk in als het af is en stuur naar jullie BLH-specialist.
  8. Via de wekelijkse verslagjes op StudyAssist RT volgen ouders (en school) de vooruitgang. StudyAssist RT is een online systeem waarmee betrokkenen (ouders, leraren) direct inzage hebben in de vorderingen en resultaten van de begeleiding. Ze zien in één oogopslag het handelingsplan, facturen en verslagen.

Ook voor en na de coronaomstandigheden boden en bieden we online hulp

Overal waar we voorstaan maar dan online. Via video call of mail bieden wij (wekelijkse) begeleiding op maat – én afstand. Voor een expat gezin. Voor kinderen, ouders en scholen buiten onze vaste locaties. Of om continuïteit te bieden als de begeleidingen, vanwege vakanties of ziekte of om wat voor reden dan ook, even niet op onze praktijken of op school plaats kunnen vinden. Bovendien wordt het onderdeel van onze activiteiten in Sri Lanka.

Heel Nederland en heel de wereld willen we laten ervaren waar ze wèl goed in zijn en ze helpen hun minder sterke kanten te ontwikkelen. We werken altijd op een plezierige manier aan zelfvertrouwen, motivatie en bewustwording van eigen kunnen. Dit doen we door de talenten en successen te belichten, geïnspireerd op de Groeimindset van Carol Dweck.

Neem vrijblijvend contact met ons op en we stellen met elkaar een op maat gemaakt plan op.

Please click here to read about our services in English. Want to know what we can do for you? More information? Please feel free to contact us.