menu

Ons team

Dit zijn onze specialisten

Wij werken met een vast team van deskundige psychologen, (ortho)pedagogen en Remedial Teachers met uiteenlopende eigen specialismen. Zo kunnen we binnen onze eigen organisatie op vrijwel  hulpvragen zorg bieden die een kind en zijn directe omgeving nodig heeft. Zowel voor het kind als voor de ouders en de school.

Al onze medewerkers zijn aangesloten bij het NIP , NVO , SKJ en/of LBRT. Er is tevens, voor de diagnostiek, intern een Orthopedagoog – Generalist (BIG geregistreerd) aanwezig. De teamleden blijven zich continue ontwikkelen door het volgen van trainingen/ cursussen en het bijwonen van intervisie bijeenkomsten.

Onze partners

Daarnaast werken we samen met verschillende vaste partners op het gebied van onderwijs, ontwikkeling en opvoeding. Lees hier welke partners dat zijn.

Vacatures

Om onze diensten nog verder uit te breiden hebben we regelmatig vacatures.

Bekijk vacatures

Drs. Lizette Scheer

Oprichter & eigenaar BLH

ons-team
Lizette is sinds 2003 eigenaar van Buro Leerlingenhulp. Ze is zowel afgestudeerd in arbeids- en organisatiepsychologie, als in ontwikkelings- en onderwijspsychologie. Beide studies volgde zij aan de universiteit van Leiden. Nadat zij zich jarenlang, als ervaringsdeskundige, bezig heeft gehouden met het begeleiden en diagnosticeren van leerlingen op het gebied van leer- en sociaal-emotionele problematiek, ligt haar focus momenteel op de coaching van de specialisten van de praktijk. Door de groei van Buro Leerlingenhulp is de nadruk van haar werk komen te liggen op de organisatiestructuur. Hierbij komt haar specialisatie in de arbeids- en organisatiepsychologie goed van pas. Haar expertise op het gebied van ontwikkelings- en onderwijspsychologie zorgt ervoor dat zij haar inhoudelijke kennis en ervaring kan integreren in de organisatiestructuur. Lizette heeft eveneens een grote interesse in leefstijl en voeding en welke invloed deze hebben op de ontwikkeling en het leerproces van een kind. Lizette is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek, is gerechtigd de titel Psycholoog NIP te voeren en staat ingeschreven als lid van het NIP en SKJ. Ze is tevens aangesloten bij het Kwaliteiteninstituut Dyslexie als erkend dyslexiebehandelaar. Lizette is te bereiken op l.scheer@buroleerlingenhulp.nl.  

Drs. Marga Goedheer

Psycholoog NIP

ons-team
Marga heeft Kinder- en Jeugdpsychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie heeft zij zich gespecialiseerd in leerproblemen, -stoornissen en de samenhangende sociaal-emotionele problematiek. Nadat ze een aantal jaar met veel enthousiasme in Den Haag heeft gewerkt, runt zij momenteel de vestiging in Houten. Haar werkzaamheden binnen het Buro zijn onder andere het geven van begeleiding en het uitvoeren van (didactisch) onderzoek. Ook het geven van de ONL behandeling en het begeleiden van stagiaires vallen binnen haar takenpakket. Marga is lid van het NIP (lidnummer: 206149) en SKJ. Marga is te bereiken op: m.goedheer@buroleerlingenhulp.nl.

Liset Talboom-Meeuwsen MSc

PSYCHOLOOG NIP

ons-team
Liset is afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit Leiden. Tijdens en na haar studie heeft zij ruime ervaring opgedaan met het diagnosticeren en behandelen van leer- en gedragsproblemen. Sinds maart 2011 is zij gecertificeerd dyslexiebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL). Ze is tevens aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. De afgelopen jaren heeft zij zich gespecialiseerd in het inzetten van ICT hulpmiddelen bij leerproblemen. Zij vindt het uitdagend om met iedere leerling aan de slag te gaan, met als uitgangspunt de kwaliteiten van het kind en de mogelijkheden van zijn of haar omgeving. Binnen Buro Leerlingenhulp richt zij zich met name op de begeleiding van leerlingen met leerproblemen en de daaruit voortvloeiende sociaal emotionele problematiek. Liset runt de vestiging in Delft en werkt daarnaast op diverse scholen in Den Haag. Liset is lid van het NIP (lidnummer: 207095) en het SKJ. Zij is bereikbaar op: l.talboom@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Saskia Faber

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
Saskia is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek. Saskia heeft na haar studie werkervaring opgedaan binnen de schoolbegeleiding. Daarna heeft zij ruim tien jaar binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie gewerkt op het gebied van dyslexie, waar zij onderzoek deed en behandeling gaf aan kinderen met bijkomende problematiek. Veel kinderen met dyslexie hebben ook problemen binnen het autismespectrum, een aandachtstekort met of zonder hyperactiviteit, faalangst of sociaal-emotionele problematiek. Ieder kind is uniek met zijn eigen behoeften en talenten. Saskia ziet het als een uitdaging om de talenten van een kind naar boven te halen en aan te sluiten bij wat een kind nodig heeft. Binnen Buro Leerlingenhulp richt zij zich met name op diagnostiek en begeleiding van leerlingen met leerproblemen en bijkomende problematiek. Saskia runt de vestiging in Delft samen met Liset Meeuwsen. Saskia is lid van de NVO (lidnummer: 6588) en SKJ. Zij is te bereiken op: s.faber@buroleerlingenhulp.nl.

Elly van Hoek-Smeenk MSc

Basis Psycholoog

ons-team
Elly is afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit van Leiden. Na haar studie heeft zij binnen een kleine praktijk ruime ervaring opgedaan met het behandelen van leerproblemen, zowel op taal- als op rekengebied. Tevens heeft zij op een Haagse middelbare school taal- en rekenondersteuning gegeven aan leerlingen van het VMBO tot VWO en docenten geadviseerd hoe om te gaan met leerlingen met specifieke leerbehoeften. Sinds juni 2010 is zij gecertificeerd dyslexiebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL). Positieve feedback staat bij haar centraal en zij probeert vooral de motivatie van kinderen aan te spreken. Ze vindt het belangrijk dat kinderen het leren weer leuk gaan vinden om zo de beste resultaten te kunnen behalen. Daarbij vindt zij het van belang dat er een goede afstemming is tussen de begeleiding, de school en de ouders. Elly runt de vestiging in Nootdorp en is tevens werkzaam in Den Haag. Elly is lid van het NIP (lidnummer: 225982) en SKJ. Zij is bereikbaar op: e.vanhoek@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Marije Daalhuizen

Psycholoog NIP, systeemtherapeut, KIES coach

ons-team
Marije is afgestudeerd als psycholoog aan de universiteit Leiden. Zij is in het bezit van haar basisaantekening psychodiagnostiek, geregistreerd al Kinder- en Jeugdpsycholoog bij het NIP en lid van het SKJ. Sinds 2008 was zij zeven jaar werkzaam als gedragsdeskundige bij het Crisis Interventie Team Haaglanden, daarna heeft ze enige tijd in de jeugd GGZ gewerkt als psycholoog. Tevens heeft zij de opleiding Systeemtherapie afgerond. Haar specialisaties zijn met name gezinsproblematiek, sociaal-emotionele problematiek, gedragsproblemen en echtscheidingsproblematiek. Ze is tevens KIES (Kinderen In Echtscheidings Situaties) coach en behandelt in haar eigen praktijk gezinnen en kinderen in echtscheidingssituaties. Marije vindt het belangrijk om zich niet enkel op het kind te richten, maar ook op de (leef)omgeving en achtergrond van het kind. Tevens staat bij haar de ontwikkeling van de kwaliteiten van kinderen centraal. Marije is werkzaam in Den Haag. Marije is bereikbaar op: m.daalhuizen@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Renate de Jong-Benschop

Psycholoog NIP

ons-team
Renate heeft Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Hierna heeft zij haar PABO-diploma gehaald en is 15 jaar werkzaam geweest binnen het primair onderwijs, zowel als leerkracht, remedial teacher en intern begeleider. Van 2015 tot 2017 heeft Renate de opleiding Master Special Educational Needs gevolgd om zich te verdiepen in leerproblemen en problemen binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling die hiermee gepaard kunnen gaan. Voor Renate is het erg belangrijk om naast het werken aan een leerprobleem ook aandacht te besteden aan wat het kind wél kan om zo het zelfvertrouwen van het kind te bevorderen. Tevens is Renate gecertificeerd dyslexiebehandelaar Onderwijszorg Nederland (ONL) en lid van het NIP (lidnummer: 226189) en SKJ. Renate is werkzaam binnen Den Haag en Zoetermeer. Zij is bereikbaar op: r.dejong@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Petra Spruijt

BASIS PSYCHOLOOG

ons-team
Petra is afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit van Utrecht. Daarvoor heeft zij de PABO afgerond en werkte ze als leerkracht in het basisonderwijs. Ze heeft de basis aantekening diagnostiek behaald, staat ingeschreven bij het SKJ (lidnummer: 130001360) en is lid van het NIP (lidnummer: 204503). Ze heeft jarenlang gewerkt als onderwijsadviseur, waarbij ze veel ervaring heeft opgedaan met diagnostiek en het begeleiden van scholen en leerkrachten.  Petra richt zich binnen BLH op diagnostiek en het begeleiden van kinderen. Haar specialisaties zijn neuropsychologie, sociaal emotionele ontwikkeling en leren. Ze vindt het belangrijk kinderen te benaderen vanuit een positieve groeimindset, waardoor ze zich goed kunnen ontwikkelen. Ze wil graag een veilige basis bieden waar kinderen zichzelf kunnen zijn, om van daaruit verandering te brengen. Ze werkt oplossingsgericht en praktisch en zoekt samen met het kind en zijn omgeving naar de mogelijkheden en wensen. Petra werkt in de regio Den Haag en is te bereiken op p.spruijt@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Annemarie Janssen-Van Harten

BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
Annemarie is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen als orthopedagoog met als specialisatie leerstoornissen. Ze heeft vele jaren als onderwijsadviseur gewerkt bij een onderwijsbegeleidingsdienst, waarbij zij scholen adviseerde bij het opzetten van hun zorgstructuur en het omgaan met leer- en gedragsproblematiek in de klas. Annemarie is gespecialiseerd in handelingsgerichte diagnostiek en is een gecertificeerd dyslexiebehandelaar ONL. Afgelopen jaren heeft zij samen met haar man en kinderen in het buitenland gewoond waar zij een Nederlandse school heeft opgezet. Annemarie sluit tijdens haar behandelingen op een positieve manier aan bij de leerbehoefte van kinderen en probeert met een oplossingsgerichte benadering de verhoudingen binnen de driehoek kind-gezin-school zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Annemarie is werkzaam in regio Delft, staat ingeschreven bij het SKJ als master-orthopedagoog (registratienummer: 120009981) en is te bereiken op: a.janssen@buroleerlingenhulp.nl.

Cedie Joosse-Sijben MSc

Orthopedagoog-Generalist NVO Geregistreerd

ons-team
Cedie is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht. Sinds februari 2019 is zij Orthopedagoog-Generalist (BIG en NVO geregistreerd). Zij heeft zich tijdens haar opleiding gespecialiseerd op het gebied van leesproblemen/dyslexie. Ze heeft veel ervaring in het werken met kinderen met (een vermoeden van) dyslexie en bijkomende gedragsproblemen, zowel binnen het regulier- als het speciaal onderwijs. Hiernaast heeft zij ervaring als diagnosticus en behandelaar binnen de jeugd-GGZ. Cedie is ervan overtuigd dat ieder kind kan en wil leren en daarom vindt zij het belangrijk om kinderen, waarbij het leerproces staakt, te begeleiden. Cedie is zij werkzaam in regio Delft en bereikbaar op: c.sijben@buroleerlingenhulp.nl.

Froukje van de Pol-in 't Veld MSC

Basis Psycholoog

ons-team
Froukje heeft Sociale Psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna heeft zij zich in haar Master aan de VU gespecialiseerd in het geven van trainingen en is zij gaan werken met kinderen. Froukje heeft trainingen gegeven op het gebied van concentratie, agressie, sociale vaardigheden, studieplanning, faalangst en weerbaarheid. Zij is in Finland opgeleid tot KiVa-trainer, een programma gericht op het verminderen van pesten op scholen. Sinds 2019 is zij gecertificeerd dyslexiebehandelaar Onderwijszorg Nederland (ONL). Froukje creëert graag een prettige sfeer waarin leerlingen en ouders zich op hun gemak voelen. Zo kunnen zij met plezier werken om hun vaardigheden en zelfvertrouwen te vergroten. Froukje is geregistreerd bij het SKJ (nummer: 130004902). Ze is werkzaam binnen Den Haag en te bereiken op: f.vandepol@buroleerlingenhulp.nl.

Mieke Dahmen MSC

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
Mieke is afgestudeerd als orthopedagoog met als specialisatie leerproblemen en is in het bezit van de basisaantekening psychodiagnostiek. Tevens staat zij ingeschreven als lid bij de NVO (nr. 9456), het SKJ (nr. 120002347) en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Tijdens haar stages, studie en werk heeft Mieke zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met leerproblemen. De afgelopen 9 jaar heeft ze een praktijk voor kinderen met leerproblemen aan huis gehad in Wassenaar (Bureau Leren Leren). Hier heeft zij gemerkt dat de motivatie en het plezier in het leren zeer belangrijke factoren zijn om tot een goed leerproces te komen. Door een creatieve en praktische aanpak krijgen kinderen meer grip op de leerstof. Het streven van Mieke is altijd om het leren weer leuk te maken, hierbij maakt zijn gebruik van de talenten en vaardigheden die het kind al bezit. Omdat Buro Leerlingenhulp een breder zorgaanbod heeft, hebben we besloten onze krachten te bundelen en de praktijken samen te voegen. Mieke is werkzaam op veel scholen in Wassenaar en bereikbaar op: m.dahmen@buroleerlingenhulp.nl.

Canci de Bruijn MSC

Pedagoog

ons-team
Canci heeft Pedagogische Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van de bachelor heeft zij vervolgens een master Communicatiewetenschap aan de UvA behaald. Mede door de ervaring met het opvoeden van haar eigen kinderen heeft zij Canci.nl opgezet, waarmee zij ouders begeleidt bij uiteenlopende vragen en problematiek die komen kijken bij het opvoeden van onzekere, angstige en/of  hooggevoelige kinderen. Ze vindt een positieve benadering belangrijk, waarbij het bouwen aan zelfvertrouwen, het behalen van successen en een veilige omgeving centraal staan. Canci is lid van het LBRT (lidnummer: 166639), werkzaam in Den Haag en is bereikbaar op: c.debruijn@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Milène van den Acker

Basis Psycholoog

ons-team

Milène heeft Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden en is daarna bijna 6 jaar werkzaam geweest in de Jeugdhulpverlening en -bescherming. Zij koos in 2008 bewust voor de overstap naar een kleine Praktijk voor Psychotherapie, om zich in haar werk meer te kunnen richten op de individuele diagnostiek, de behandeling van gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en het begeleiden van ouders. Hier heeft Milène haar passie en de kracht van het kind ontdekt: de eigenheid die elk kind bijzonder maakt. Met de uitbreiding van haar gezin groeide bij Milène het begrip en de waardering voor ouders. Zij merkt in haar werk hoe je als verbinding tussen ouders en kind kan fungeren en door kennis, begrip en acceptatie wederzijds veel problemen kan oplossen. Met oog voor detail en gevoel voor humor probeert zij zo alle betrokkenen de aandacht en handvatten te geven, die zij nodig hebben om zich weer sterk te voelen en zichzelf te kunnen zijn. Met veel jaren werkervaring heeft Milène haar basisaantekening diagnostiek, is lid van het NIP (nr. 27405) en SKJ-geregistreerd (nr. 130002322) en is gecertificeerd dyslexiebehandelaar ONL. Milène werkt in de regio’s Den Haag en Delft en is te bereiken op: m.vandenacker@buroleerlingenhulp.nl.

Cynthia Westerman MSC

BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
Cynthia is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Leiden, met als masterspecialisatie Leerproblemen. Alvorens haar opleiding tot orthopedagoog heeft zij de pabo afgerond. Door de opgedane ervaring als leerkracht, is haar interesse gewekt voor het werken met kinderen met leer- en gedragsproblemen. Tijdens haar masterstage heeft ze zich gefocust op de behandeling en diagnostiek van kinderen met leer- en gedragsproblematiek. Haar passie ligt bij het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen. Hierbij vindt ze het belangrijk om te focussen op de talenten van kinderen. Daarnaast hecht zij veel waarde aan het creëren van een veilige omgeving, omdat dit volgens haar de basis is voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen. Binnen Buro Leerlingenhulp richt Cynthia zich op het begeleiden van leerlingen en het uitvoeren van (didactisch) onderzoek. Zij is geregistreerd bij het SKJ (registratienummer: 120013031) en in het bezit van de Basisaantekening diagnostiek. Cynthia is werkzaam in regio Delft en is te bereiken op: c.westerman@buroleerlingenhulp.nl.

Emma van der Gugten MSC

NVO Basis Orthopedagoog

ons-team
Emma is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Leiden, met als specialisatie leerproblemen. Ze heeft meerdere stages gelopen, zowel in het basisonderwijs als bij een leerproblemenpraktijk, waar ze vervolgens ook werkzaam is geweest als orthopedagoog. Hierdoor heeft ze veel ervaring opgedaan in het uitoefenen van diagnostiek, het begeleiden van leerlingen met leerproblemen en leerlingen met sociaal-emotionele problematiek. Hiernaast heeft ze meerdere jaren als bijlesdocent gewerkt. Emma is gespecialiseerd in het geven van remedial teaching, het uitvoeren van diagnostisch onderzoek en het geven van sociaal-emotionele begeleiding. Hierbij staat een positieve en geduldige aanpak centraal. Ze staat ingeschreven bij het SKJ (nummer 120012985) en bij het NVO (nummer 26875). Ook heeft zij haar basisaantekening psychodiagnostiek behaald. Emma is werkzaam in de regio’s Leiden en Den Haag en bereikbaar op: e.vandergugten@buroleerlingenhulp.nl.

Louisa Belguebli MSC

Schoolpsycholoog

ons-team
Louisa heeft in de loop van haar studententijd haar passie ontdekt voor het snijvlak tussen zorg en onderwijs. Ze is afgestudeerd schoolpsycholoog, taalkundige en eerstegraads docente Frans. De afgelopen jaren heeft ze op twee internationale scholen gewerkt, waar ze ervaring heeft opgedaan met het begeleiden en doceren van leerlingen met diverse achtergronden. Louisa haalt veel plezier uit het oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren. Haar werkzaamheden binnen Buro Leerlingenhulp zijn onder andere het bieden van begeleiding, het geven van ONL dyslexiebehandelingen en het uitvoeren van (didactisch) onderzoek. Louisa is te bereiken op:  l.belguebli@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Esther Metten

Psycholoog NIP

ons-team
Esther heeft ontwikkelings- en onderwijspsychologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden en is gecertificeerd dyslexiebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL). Ze heeft zowel in Rotterdam als in Den Haag veel werkervaring opgedaan in het begeleiden van leerkrachten in het basisonderwijs die kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in de klas hadden. Ze gaat er vanuit dat alle kinderen kunnen leren, maar niet allemaal op dezelfde manier. En dat het de taak van ouders en onderwijsprofessionals is om te zoeken naar wat werkt voor dit kind. Op een positieve manier kijken naar een kind en out of the box denken zodat het kind weer in zijn/haar kracht gezet wordt, is haar grootste motivatie. Esther heeft veel diagnostiekervaring opgedaan, zowel individueel als groepsgewijs. Ze heeft affiniteit met hooggevoeligheid en autisme en is zeer geïnteresseerd in leefstijl en voeding in relatie tot de (leer)ontwikkeling van een kind. Haar werkzaamheden binnen Buro Leerlingenhulp zijn onder andere het begeleiden van leerlingen, het uitvoeren van (didactisch) onderzoek en het geven van ONL dyslexiebehandelingen. Zij is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek, lid van het NIP en het SKJ. Esther werkt in de regio Delft en Den Haag en is bereikbaar op: e.metten@buroleerlingenhulp.nl.

Daisy Overeem MSC

Basis orthopedagoog

ons-team
Daisy heeft Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar stage en studie heeft zij zich verdiept in de behandeling en diagnostiek van leerproblemen en sociaal-emotionele problematiek. Zij heeft zowel ervaring opgedaan met individuele begeleidingen als groepsbegeleidingen. Verder heeft zij met veel plezier ervaring opgedaan met het begeleiden van NT2 leerlingen. Daisy hecht veel waarde aan procesgerichte feedback en het bevorderen van het zelfvertrouwen door het opdoen van succeservaringen. Verder vindt Daisy het belangrijk om aandacht te hebben voor de talenten van de leerlingen. Door haar enthousiaste en open houding bouwt zij snel een vertrouwensband op met leerlingen. Haar werkzaamheden binnen Buro Leerlingenhulp zijn het geven van begeleidingen aan leerlingen. Daisy is lid van het SKJ. Daisy werkt op de vestiging in Amersfoort en is te bereiken op: d.overeem@buroleerlingenhulp.nl.  

Froukje de Jong MSC

Basis Psycholoog

ons-team
Froukje is afgestudeerd als psycholoog aan de Rijksuniversiteit Leiden met afstudeerrichting Kinder- en Jeugdpsychologie. Tevens is zij in bezit van het diploma leerkracht basisonderwijs en heeft zij een research master in de psychologie afgerond. Sinds 2011 is zij gecertificeerd dyslexiebehandelaar bij Onderwijszorg Nederland (ONL). Froukje heeft veel ervaring in en affiniteit met het begeleiden van leerlingen in met name het basisonderwijs. Haar specialisaties zijn diagnostiek, begeleiding en behandeling van leerproblemen. Ze vindt het belangrijk om aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft. Met haar positieve aanpak streeft ze ernaar het zelfvertrouwen van het kind en plezier in het leren te bevorderen. Haar werkzaamheden voert ze uit in de regio Den Haag. Froukje staat ingeschreven bij het SKJ (registratienummer: 130000882) en is te bereiken op: f.dejong@buroleerlingenhulp.nl.

Sophie Damen MSC

Basis Orthopedagoog

ons-team
Sophie is afgestudeerd als academisch leerkracht (een combinatie van onderwijskunde en pabo) en als orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht. Sophie heeft ervaring opgedaan in het onderwijs als leerkracht in de middenbouw. Verder heeft ze tijdens haar masterstage ervaring opgedaan met diagnostiek en behandelingen van sociaal-emotionele problemen en leerproblemen. Sophie vindt aandacht voor de talenten van een kind erg belangrijk en wordt enthousiast als ze kinderen ziet groeien. Ze is in het bezit van haar basisaantekening psychodiagnostiek en geregistreerd bij de NVO en SKJ. Sophie is werkzaam in Utrecht en Den Haag en te bereiken op s.damen@buroleerlingenhulp.nl.

Fleur Smitheringale

Basis Orthopedagoog i.o.

ons-team
Fleur heeft de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam afgerond. Ze heeft ervaring met het begeleiden van leerlingen, van kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking en met het coachen van leerkrachten. Tijdens haar studie heeft ze stage gelopen bij Buro Leerlingenhulp, waar ze werkzaam is gebleven. Tijdens haar stage bij heeft ze zich gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met leer- en gedragsstoornissen in de klas. Momenteel is ze woonachtig in Den Haag en is ze werkzaam in verschillende regio's. Fleur is bereikbaar op f.smitheringale@buroleerlingenhulp.nl.

Sasja Roumimper

Kindercoach

ons-team
Sasja is docent, coach en kok. Zij heeft op het Haags Montessori Lyceum geschiedenis en maatschappijleer gegeven. Ze coachte nieuwe leerkrachten en was mentor van de kunstklassen. Als zelfstandige coach heeft zij scholieren begeleid die extra aandacht nodig hadden. ‘Leer mij het zelf doen’ is een Montessoriaans principe dat Sasja inspireert. Voor IVM Consultancy organiseert en faciliteert zij bijeenkomsten en workshops. Sasja is een teamspeler met een scherpe intuïtie voor wat mensen drijft. De keuken is de plek waar ze ontspant. Sinds een paar jaar werkt ze parttime in Sasja’s Kitchen en bereidt ze bij opdrachtgevers thuis feestelijke diners. Zij woont en werkt in Den Haag en is te bereiken op s.roumimper@buroleerlingenhulp.nl.

Niki Danaie MSC

BASIS PSYCHOLOOG

ons-team
Niki is afgestudeerd als psycholoog aan Universiteit Leiden en heeft de Master School Psychologie gedaan. Tijdens haar studie is zij begonnen met het begeleiden van kinderen met leer- en gedragsproblemen en ook na haar studie heeft zij dit voortgezet. Zo is zij werkzaam geweest op een SBO/VSO en in een autismecentrum. Niki vindt het belangrijk dat een kind positief benaderd wordt en zich bewust is van zijn of haar eigen talenten. Zo zal het bevorderen van het zelfvertrouwen en het inzetten de talenten van het kind centraal staan in haar begeleiding/behandeling. Niki heeft een rustige en geduldige aanpak en zal ook een positieve en gezellige draai geven aan het begeleidingsmoment. Zij is geregistreerd bij het SKJ (registratienummer: 130006219) en is werkzaam in Den Haag. Zij is bereikbaar op: n.danaie@buroleerlingenhulp.nl.

Noëlle Spaan MSC

Basis orthopedagoog

ons-team

Noëlle is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht en heeft hier de master Clinical Child, Family and Education Studies (orthopedagogiek) gedaan. Tijdens haar masterstage heeft ze ervaring opgedaan met de diagnostiek en behandeling van leerproblemen, sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. Noëlle wil graag haar steentje bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en wordt er blij van als kinderen zelfvertrouwen krijgen in hun eigen capaciteiten. Ieder kind is uniek en verdient het om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en om tijdens de ontwikkeling zijn/haar eigen talenten te leren kennen en te leren inzetten. Noëlle is geregistreerd bij de NVO (lidnummer 32535) en het SKJ (lidnummer 120015492) en is in het bezit van haar basisaantekening psychodiagnostiek. Ook is Noëlle gecertificeerd dyslexiebehandelaar Onderwijszorg Nederland (ONL). Ze is werkzaam in de regio’s Houten en Utrecht en is te bereiken op: n.spaan@buroleerlingenhulp.nl.

Martha Mutesi

Remedial teacher en basispsycholoog i.o.

ons-team
Matha heeft Toegepaste Psychologie gestudeerd in Nijmegen aan de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen. Tijdens haar studie heeft ze zich met name gespecialiseerd in gedrags- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en heeft zij gewerkt als persoonlijk begeleider en huiswerkbegeleider in Nijmegen en omgeving. Martha heeft trainingen gegeven op het gebied van weerbaarheid en sociale vaardigheden. Na haar HBO studie is zij doorgaan studeren voor de master Clinical Psychology aan de Universiteit Leiden. Ze is momenteel bezig met het afronden van de studie.
Martha vindt het belangrijk dat er goed naar de hulpvraag en verhaal van het kind wordt geluisterd. Daarom doet ze haar best om tijdens de begeleiding een veilige omgeving te creëren waarin kinderen zich vertrouwd voelen om te werken aan hun doelen. Martha is werkzaam in regio Leiden. Zij is bereikbaar op: m.mutesi@buroleerlingenhulp.nl.

Kelly van Zanen MSC

Orthopedagoog

ons-team
Kelly is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Leiden (SKJ-nummer: 120015452). Tijdens haar master heeft ze stage gelopen in het speciaal basisonderwijs op een school voor kinderen met autisme. Hierdoor heeft ze geleerd te werken binnen een dynamische omgeving, waarbij aanpassingsvermogen van belang is. Verder is ze voornamelijk bezig met het geven van dyslexiebehandelingen en sociaal-emotionele begeleiding. Ze vindt het belangrijk dat er voor ieder kind een veilige omgeving wordt gecreëerd, waarin het kind wordt gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen en de ruimte heeft om zichzelf te kunnen zijn. Middels haar enthousiasme en positiviteit hoopt ze dit samen met het kind te kunnen bereiken. Kelly is werkzaam in de regio’s Leiden en Den Haag en bereikbaar op: k.vzanen@buroleerlingenhulp.nl.

Monique van den Akker

Remedial Teacher

ons-team

Monique van den Akker heeft in 2004 de Pabo afgerond en is vervolgens in het onderwijs gaan werken. Sinds 2004 heeft ze als groepsleerkracht gewerkt in het binnen- en buitenland, lerares DAL (Dutch as an Additional Language), NTC docent (Nederlandse Taal en Cultuur) en Plusklas leerkracht (meer- en hoogbegaafde leerlingen en dubbel bijzondere leerlingen).

Sinds de diagnose TOS bij haar jongste zoon, in 2021, heeft ze de ambitie gehad om als Remedial Teacher te werken en in die hoedanigheid heeft ze zich in 2022 aangesloten bij BLH.

Monique is een leerkracht met passie voor haar vak. Zoals ze kinderen stimuleert bewust en met aandacht te werken aan hun eigen ontwikkeling, stimuleert ze ook zichzelf en staat ze regelmatig bewust stil bij haar beroep, haar verwachtingen en haar behoeften. Ze kijkt altijd naar wat de leerling nodig heeft en hoopt eraan bij te dragen dat hij/zij zich op die manier optimaal kan ontwikkelen.

Naast haar Pabo diploma heeft Monique ook de training; Hoogbegaafdheid en differentiatie, NT2 en opleiding tot Leerspecialist gevolgd. Monique is werkzaam in de regio Den Haag en is bereikbaar op m.vandenakker@buroleerlingenhulp.nl.

Dionne Marks

Basis orthopedagoog

ons-team
Dionne heeft de master Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam afgerond. Haar stage heeft ze bij Buro Leerlingenhulp uitgevoerd. Ze heeft zich gedurende haar stage gericht op diagnostiek en behandeling van leer- en gedragsstoornissen. Hiervoor heeft zij de PABO gedaan en is werkzaam geweest als leerkracht basisonderwijs. Ze vindt het belangrijk dat elk kind zich gezien voelt, en zich met plezier kan ontwikkelen. Ze is in het bezit van haar basisaantekening psychodiagnostiek en geregistreerd bij de NVO en SKJ. Dionne is werkzaam in de regio Delft en is bereikbaar op d.marks@buroleerlingenhulp.nl.

Michelle Nederveen MSc

Basis Psycholoog

ons-team
Michelle heeft haar master Kinder- en Jeugd psychologie afgerond aan de Universiteit Leiden. Gedurende haar stage heeft ze zich gericht op diagnostiek van milde tot matige sociaal-emotioneel- en gedragsproblematiek bij kinderen en jongeren. Tevens heeft ze een half jaar bij een autismecentrum gewerkt, waar haar interesse om kinderen vaardigheden te leren is gewekt. Met een positieve instelling gaat ze opzoek naar de talenten van een kind. Om die vervolgens in te zetten in de behandeling. Een rustige uitstraling, veel geduld en het kind op zijn/haar gemak te laten voelen vindt ze belangrijk. Ze is in het bezit van de basisaantekening psychodiagnostiek. Michelle is werkzaam in de regio Delft en bereikbaar op: m.nederveen@buroleerlingenhulp.nl.

Janna de Vries

Integratief Kinder- en jongerencoach, oudercoach, opvoedcoach

ons-team
Janna is afgestudeerd tot Integratief kinder- en jongerencoach aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie.Vóór haar werkzaamheden bij BLH runde zij 8 jaar een eigen paarden-coachpraktijk waarbij ze kinderen, hun ouders, volwassenen en teams begeleidde bij allerhande hulpvragen met behulp van haar paarden. Bij BLH geeft Janna remedial teaching, coaching, begeleiding bij sociaal-emotionele problematiek en het ontwikkelen van executieve functies en leren-leren.Het doel van haar begeleiding is een cliënt die in zijn kracht staat, toegang heeft tot zijn/haar eigen unieke hulpbronnen en vertrouwt op zichzelf! Haar werkwijze kenmerkt zich door: contact, humor, creativiteit, speelsheid/plezier en flexibiliteit. Janna is werkzaam in de regio Den Haag en is bereikbaar op: j.devries@buroleerlingenhulp.nl

Sebastiaan den Uijl MEd

Remedial Teacher

ons-team
Sebastiaan heeft Filosofie en Literatuurwetenschap gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na zijn afstuderen heeft hij zich aan de Hogeschool Utrecht gespecialiseerd in de begeleiding van jongeren op de middelbare school (Educational Needs). Binnen Buro Leerlingenhulp geeft hij met plezier bijles in de vakken klassieke talen, wiskunde en Frans. Ook helpt hij zijn leerlingen bij het ontwikkelen van studievaardigheden als planning en organisatie. Sebastiaan heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de begeleiding van jongeren met een bijzonder leerprofiel (hoogbegaafdheid, autisme, dyslexie). Hij vindt het belangrijk dat de jongere zichzelf beter leert kennen en de eigen ontwikkeling ter hand neemt. Daartoe maakt hij gebruik van de filosofische dialoog in de gesprekken die hij voert met de leerling, ouders en collega’s. Sebastiaan werkt in de regio Den Haag en is te bereiken op: s.denuijl@buroleerlingenhulp.nl.

Tereza Vlckova MSC

Basis psycholoog

ons-team
Tereza Vlckova heeft een masterdiploma in Kinder- en Jeugdpsychologie behaald aan de Universiteit Leiden en zal binnenkort een tweede masterdiploma behalen aan de Charles Universiteit in Praag, gespecialiseerd in klinische psychologie. Met een diepgewortelde passie voor kinderpsychologie heeft Tereza ervaring opgedaan in het werken met kinderen en adolescenten die te maken hebben met uiteenlopende mentale gezondheidsuitdagingen, waaronder autisme, leerproblemen, sociaal-emotionele problemen of trauma-gerelateerde kwesties. Haar aanpak is gebaseerd op de overtuiging dat elk kind zijn unieke set talenten en vaardigheden heeft, die kunnen worden ingezet om problemen om te zetten in sterke punten. Ze is vastbesloten om een omgeving te creëren waarin kinderen zich zelfverzekerd en bekwaam voelen, en zorgt ervoor dat elke interventie is afgestemd op hun specifieke behoeften. Tereza is beschikbaar op: t.vlckova@anykind.org.

Silvia van der Eijck

Remedial teacher

ons-team
Silvia heeft na de Pabo de opleiding voor remedial teacher afgerond. Ze vindt het fijn om uit te zoeken wat voor het kind een goede manier is om te kunnen groeien. Ze werkt veel aan het zelfvertrouwen van de leerling door succeservaringen te creëren. Haar kennis betreffende faalangst is een waardevolle toevoeging in de begeleiding. In haar aanpak worden verschillende strategieën gebruikt om zo de juiste te vinden die de leerling het beste passen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van inzichtelijk materiaal om de stof tastbaarder te maken. Op die manier is Silvia altijd bezig met het aanbieden van handvatten voor kinderen die hier baat bij hebben. Silvia is beschikbaar op s.vandereijck@buroleerlingenhulp.nl en werkt in Den Haag en Wassenaar.

Salma Kamhi

Pedagoog

ons-team
Salma begon haar onderwijsreis met de lerarenopleiding basisonderwijs aan de Hogeschool Rotterdam. Na haar afstuderen heeft ze een aantal jaren lesgegeven in de boven- en onderbouw van het basisonderwijs. Hierna heeft ze ook op het middelbaar beroepsonderwijs lesgegeven en jongeren begeleid. Na haar ervaring in het MBO besloot ze haar kennis verder te verdiepen en heeft ze de Master Pedagogische Wetenschappen afgerond. Tijdens die studie liep zij stage in een justitiële inrichting, waar ze waardevolle ervaring opdeed in een unieke onderwijsomgeving. Salma is moeder van twee geweldige kinderen en houdt van lezen, sporten en reizen, waardoor ze een goede balans kan vinden tussen werk en ontspanning. Haar passie is onderwijs en ze is dankbaar voor de mogelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van jonge mensen. Als er iets is waarover je met Salma wilt praten of als je vragen hebt, ze staat altijd open voor een gesprek! Salma is bereikbaar op s.kamhi@buroleerlingenhulp.nl en werkt in Delft en Rotterdam.  

Marlies Willemze

NVO Basis Orthopedagoog

ons-team
Marlies Willemze is in de zomer van 2024 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Leiden. Ze heeft daarvoor ruim tien jaar, in binnen- en buitenland, als journalist gewerkt en in die tijd veel geschreven over de ontwikkeling van kinderen en allerlei opvoedvraagstukken - vaak geïnspireerd door haar eigen drie kinderen. Ze beleefde zoveel plezier aan het uitpluizen van deze onderwerpen, dat ze besloot een nieuw carrièrepad in te slaan. Tijdens haar klinische stage bij Jeugdpraktijk Groos in Den Haag heeft Marlies waardevolle ervaring opgedaan met het uitvoeren van diagnostiektrajecten en heeft ze haar Basisaantekening Diagnostiek behaald. Bij Buro Leerlingenhulp richt Marlies zich op diagnostiek, het begeleiden van kinderen en jongeren bij allerhande vragen en het geven van opvoedondersteuning aan ouders. Marlies zet graag vanuit een positieve basis samen met het kind stappen vooruit en vindt het belangrijk om daarbij waar mogelijk het hele systeem te betrekken. Daarnaast maakt Marlies graag gebruik van spel, heeft ze aandacht voor het leren reguleren van het zenuwstelsel en vindt ze het een uitdaging om op een praktische en creatieve manier handvatten aan te bieden in allerhande (complexe) situaties. Marlies is lid van de NVO en SKJ. Ze is werkzaam in de regio Den Haag en te bereiken via m.willemze@buroleerlingenhulp.nl.

Lotte van den Berg

Kindercoach, specialist hoogbegaafdheid

ons-team
Lotte had al tijdens haar studie Bouwkunde aan de TU Delft interesse in het begeleiden van kinderen. Onder andere als vrijwilliger bij SVA begeleidde ze kinderen met ASS tijdens vakanties. Na 10 jaar werkzaam geweest te zijn als restauratiearchitect en monumentenspecialist gooide ze het roer om en begon met de opleiding tot zelfstandig talentbegeleider bij Novilo. Als specialist hoogbegaafdheid begeleidt zij kinderen, ouders en leerkrachten met diverse hulpvragen. Hoogbegaafdheid brengt unieke uitdagingen en kansen met zich mee. Het is Lottes missie om (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen te helpen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen en ze te leren omgaan met de diverse uitdagingen die ze kunnen tegenkomen. Ze ziet het hele kind en werkt vanuit de talenten en interesses van het kind. Lotte is werkzaam in Den Haag en is te bereiken op l.vdberg@buroleerlingenhulp.nl.

Indy Bakker Msc

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
Indy is in 2024 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam met als afstudeerrichting Klinische Orthopedagogiek. Indy heeft stage gelopen op de vroegbehandeling van een kinderrevalidatiecentrum en op het SBO en VSO. Tijdens haar stage heeft zij ervaring opgedaan met de uitvoering van diagnostiek en behandeling van sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen en ontwikkelingsproblemen. Het SBO/VSO heeft haar interesse in het onderwijs gewekt, waardoor zij met veel plezier bij buro leerlingenhulp aan de slag is gegaan.
Indy levert graag een bijdrage aan een goede ontwikkeling van kinderen in het onderwijs. Graag wil zij kinderen het vertrouwen geven in hun eigen capaciteiten om zo verder te kunnen groeien en ontwikkelen. Indy creëert een veilige sfeer, zodat elk kind zich vertrouwd voelt en zichzelf durft te zijn. Ze vindt het belangrijk dat elk kind plezier heeft tijdens de behandeling en zich gezien en gehoord voelt. Indy werkt graag oplossingsgericht en heeft een rustige en positieve aanpak. Indy is lid van de NVO en heeft haar basisaantekening diagnostiek (BAPD) behaald. Ze is werkzaam in de regio Leiden, Delft en Den haag en is te bereiken op: i.bakker@buroleerlingenhulp.nl.

Stagiaires

ons-team
BLH geeft studenten van onder andere Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en Fontys Hogeschool de kans om praktische ervaring op te doen. De stagiaires werken onder supervisie van de orthopedagogen/psychologen, bij wie de eindverantwoordelijkheid ligt van een begeleidingstraject.