menu

Ons team

Dit zijn onze specialisten

Wij werken met een vast team van deskundige psychologen, (ortho)pedagogen en Remedial Teachers met uiteenlopende eigen specialismen. Zo kunnen we binnen onze eigen organisatie vrijwel alle zorg bieden die een kind en zijn directe omgeving nodig heeft. Dat zorgt voor korte lijntjes en overzicht. Zowel voor het kind als voor de ouders en school.

Al onze medewerkers zijn aangesloten bij het NIP , NVO , SKJ of LBRT. Er is tevens (voor de diagnostiek) intern een Orthopedagoog – Generalist aanwezig. Het team blijft zich continue ontwikkelen door het volgen van trainingen/ cursussen en het bijwonen van intervisie bijeenkomsten.

Onze partners

Daarnaast werken we samen met verschillende vaste partners op het gebied van onderwijs, ontwikkeling en opvoeding. Lees hier welke partners dat zijn.

Vacatures

Om onze diensten nog verder uit te breiden hebben we regelmatig vacatures.

Bekijk vacatures

Drs. Lizette Scheer

Oprichter & eigenaar BLH / Psycholoog NIP

ons-team
Is sinds 2003 eigenaar van Buro Leerlingenhulp. Lizette is zowel afgestudeerd in arbeids- en organisatiepsychologie, als in ontwikkelings- en onderwijspsychologie. Beide studies volgde zij aan de universiteit van Leiden. Nadat zij zich jarenlang, als ervaringsdeskundige, bezig heeft gehouden met het begeleiden en diagnosticeren van leerlingen op het gebied van leer- en sociaal-emotionele problematiek, ligt haar focus momenteel op de coaching van de specialisten van de praktijk. Door de groei van Buro Leerlingenhulp is de nadruk van haar werk komen te liggen op de organisatiestructuur, het organiseren van workshops, trainingen en themabijeenkomsten. Hierbij komt haar specialisatie in de arbeids- en organisatiepsychologie goed van pas. Haar expertise op het gebied van ontwikkelings- en onderwijspsychologie zorgt ervoor dat zij haar inhoudelijke kennis en ervaring kan integreren in de organisatiestructuur. Lizette heeft eveneens een grote interesse in leefstijl en voeding en welke invloed deze hebben op de ontwikkeling en het leerproces van een kind. Lizette is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek, is gerechtigd de titel Psycholoog NIP te voeren en staat ingeschreven als lid van het NIP en SKJ. Ze is tevens aangesloten bij het Kwaliteiteninstituut Dyslexie als erkend dyslexiebehandelaar. Lizette is te bereiken op l.scheer@buroleerlingenhulp.nl.  

Drs. Heidi van der Panne

orthopedagoog-generalist nvo geregistreerd

ons-team
Is sinds maart 2013 Orthopedagoog-Generalist en staat hiervoor geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO, lidnummer: 9465). Eveneens is Heidi lid van het SKJ. Ze heeft aan de Radboud Universiteit te Nijmegen orthopedagogiek gestudeerd, met als afstudeerrichting "Gezin en Gedrag" en later ook de afstudeerrichting "Ontwikkeling en Leren". Inmiddels heeft ze de afgelopen 10 jaar de nodige werkervaring opgedaan binnen het speciaal basis- en voortgezet onderwijs (Jonge Risico Kinderen (JRK), SBO en VSO cluster 4) en binnen een orthopedagogische praktijk. Haar specialisaties zijn diagnostiek, begeleiding en behandeling van sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. Heidi is tevens een gecertificeerd dyslexiemedebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL), waardoor ze een geprotocolleerde en volledig vergoede behandeling van dyslexie mag uitvoeren. Daarnaast staat zij geregistreed in het deskundige bestand Dyslexie. Heidi is werkzaam in Den Haag. Heidi is te bereiken op h.vanderpanne@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Marga Goedheer

Psycholoog NIP

ons-team
Heeft Kinder- en Jeugdpsychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie heeft zij zich gespecialiseerd in leerproblemen, -stoornissen en de samenhangende sociaal-emotionele problematiek. Nadat ze een aantal jaar met veel enthousiasme in Den Haag heeft gewerkt, runt zij momenteel de vestiging in Houten. Haar werkzaamheden binnen het Buro zijn onder andere het geven van begeleiding en het uitvoeren van (didactisch) onderzoek. Ook het geven van de ONL behandeling en het begeleiden van stagiaires vallen binnen haar takenpakket. Marga is lid van het NIP (lidnummer: 206149) en SKJ. Marga is te bereiken op: m.goedheer@buroleerlingenhulp.nl.

Brigitte Orie MSc

BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
heeft Education and Child Studies: Learning Problems and Impairments gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Zij heeft zich tijdens haar studie gespecialiseerd in leerproblemen en leerstoornissen. Haar werkzaamheden binnen Buro Leerlingenhulp zijn onder andere het geven van begeleiding aan leerlingen en het uitvoeren van (didactisch) onderzoek. Brigitte is medebehandelaar van ONL. Daarnaast behoort het geven van trainingen op het gebied van faalangst en sociale vaardigheid tot haar werkzaamheden. Brigitte voert haar werkzaamheden uit in Den Haag e.o., het westland, en Delft. Brigitte is lid van de NVO (lidnummer: 14430) en SKJ. Brigitte is te bereiken op: b.orie@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Saskia Schuring-Faber

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek, geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO) en bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Saskia heeft na haar studie werkervaring opgedaan binnen de schoolbegeleiding. Daarna heeft zij ruim tien jaar binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie gewerkt op het gebied van dyslexie, waar zij onderzoek deed en behandeling gaf aan kinderen met bijkomende problematiek. Veel kinderen met dyslexie hebben ook problemen binnen het autismespectrum, een aandachtstekort met of zonder hyperactiviteit, faalangst of sociaal-emotionele problematiek. Ieder kind is uniek met zijn eigen behoeften en talenten. Saskia ziet het als een uitdaging om de talenten van een kind naar boven te halen en aan te sluiten bij wat een kind nodig heeft. Binnen Buro Leerlingenhulp richt zij zich met name op diagnostiek en begeleiding van leerlingen met leerproblemen en bijkomende problematiek. Saskia runt de vestiging in Delft samen met Liset Meeuwsen. Saskia is lid van de NVO (lidnummer: 6588) en SKJ. Zij is te bereiken op: s.schuring@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Annemarie Janssen-Van Harten

BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen als orthopedagoog met als specialisatie leerstoornissen. Annemarie heeft vele jaren als onderwijsadviseur gewerkt bij een onderwijsbegeleidingsdienst, waarbij zij scholen adviseerde bij het opzetten van hun zorgstructuur en het omgaan met leer- en gedragsproblematiek in de klas. Annemarie is gespecialiseerd in handelingsgerichte diagnostiek en is een gecertificeerd dyslexiebehandelaar ONL. Afgelopen jaren heeft zij samen met haar man en kinderen in het buitenland gewoond waar zij een Nederlandse school heeft opgezet. Annemarie sluit tijdens haar behandelingen op een positieve manier aan bij de leerbehoefte van kinderen en probeert met een oplossingsgerichte benadering de verhoudingen binnen de driehoek kind-gezin-school zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Annemarie is werkzaam in regio Delft en is te bereiken op: a.janssen@buroleerlingenhulp.nl.

B.C. Eva van Es

BASIS PEDAGOOG

ons-team
heeft Pedagogiek gestudeerd aan de Fontys Hogeschool in Den Haag. Zij heeft zich tijdens haar studie en stage gespecialiseerd in leerproblemen. Tevens heeft zij de minors Pedagogische Advisering (opvoedondersteuning) en Kinder- en Jeugdpsychologie gevolgd.  Eva heeft jarenlang ervaring opgedaan middels het begeleiden van leerlingen op de praktijk en verzorgen van trainingen, workshops en lezingen. Momenteel ligt haar interesse bij het coachen van leerlingen in het basisonderwijs en het verzorgen van de interne begeleiding op scholen. Ze hanteert binnen haar werkzaamheden een positieve mindset, waarbij leerlingen in hun eigen tempo mogen ontwikkelen, betrokken worden bij het leerproces en zelfvertrouwen ontwikkelen om uitdagingen aan te gaan. Eva is werkzaam in Den Haag en Utrecht. Eva is lid van de LBRT (lidnummer: 164002). Zij is bereikbaar op: e.vanes@buroleerlingenhulp.nl.

Sabine Wetzels MSc

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
heeft Education and Child Studies: Learning Problems and Impairments aan de Universiteit Leiden gestudeerd. Al vroeg in haar studie heeft ze zich gespecialiseerd in leerproblemen en leerstoornissen en de sociaal-emotionele problematiek die daarbij komt kijken. Naast haar studie heeft ze altijd met veel plezier in de kinderopvang gewerkt. Sabine runt de vestiging in Leiden en werkt daarnaast ook in Den Haag. Haar werkzaamheden binnen Buro Leerlingenhulp zijn onder andere het begeleiden van leerlingen met leerproblematiek en het uitvoeren van (didactisch) onderzoek. Daarnaast is Sabine gecertificeerd dyslexiebehandelaar Onderwijszorg Nederland (ONL) en gecertificeerd Visueel Screener, aangesloten bij Functionele Oogzorg Nederland (FON). Sabine verricht het visueel vooronderzoek naar fixatie disperatie (het niet goed samenwerken van de ogen, waardoor er eventueel leerproblemen kunnen optreden) en zorgt voor het oppakken van de nazorg en de trajectbegeleiding. Sabine is lid van de NVO (lidnummer: 16776) en het SKJ. Sabine is bereikbaar op: s.wetzels@buroleerlingenhulp.nl.

Elly van Hoek-Smeenk MSc

Basis Psycholoog

ons-team
is afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit van Leiden. Na haar studie heeft zij binnen een kleine praktijk ruime ervaring opgedaan met het behandelen van leerproblemen, zowel op taal- als op rekengebied. Tevens heeft zij op een Haagse middelbare school taal- en rekenondersteuning gegeven aan leerlingen van het VMBO tot VWO en docenten geadviseerd hoe om te gaan met leerlingen met specifieke leerbehoeften. Sinds juni 2010 is zij gecertificeerd dyslexiebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL). Positieve feedback staat bij haar centraal en zij probeert vooral de motivatie van kinderen aan te spreken. Ze vindt het belangrijk dat kinderen het leren weer leuk gaan vinden om zo de beste resultaten te kunnen behalen. Daarbij vindt zij het van belang dat er een goede afstemming is tussen de begeleiding, de school en de ouders. Elly runt de vestiging in Nootdorp en is tevens werkzaam in Den Haag. Elly is lid van het NIP (lidnummer: 225982) en SKJ. Zij is bereikbaar op: e.vanhoek@buroleerlingenhulp.nl.

Pleuni van den Hoeven MSc

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
is afgestudeerd als orthopedagoge aan de Universiteit Utrecht. Daarvoor heeft zij een bachelorsdiploma behaald in Algemene Sociale Wetenschappen waar haar interesse al snel uitging naar jeugdproblematiek. Tijdens haar Master Orthopedagogiek (waaronder haar stage) heeft zij zich voornamelijk gericht op de diagnostiek en behandeling van kinderen met leer- en gedragsproblemen. Pleuni vindt het belangrijk om het beste uit een kind te halen door te kijken naar de talenten van het kind en deze te benutten. Daarbij ziet zij het belang van het creëren van een prettige werksfeer voor het kind, waarin zowel de ouders als de school een belangrijke rol spelen. Naast de individuele begeleiding is Pleuni ook werkzaam als Remedial Teacher op scholen. Tevens is zij gecertificeerd dyslexiebehandelaar Onderwijszorg Nederland (ONL). Pleuni runt samen met Floor de vestiging in Utrecht. Pleuni is bereikbaar op: p.vandenhoeven@buroleerlingenhulp.nl.

Lidewij von Bonninghausen MSc

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
heeft Orthopedagogiek gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het is haar passie om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Lidewij vindt het daarbij belangrijk een warme en veilige omgeving te creëren waarin kinderen zich geaccepteerd voelen en zich kunnen ontwikkelen. Daarin staat het op speelse wijze werken vanuit de talenten van een kind centraal. Tijdens een van haar stages op een school heeft Lidewij veel ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van kinderen met leerproblemen. De samenhang tussen leerproblemen, gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen interesseren haar. Daarnaast heeft zij stage gelopen in Zuid-Afrika waar ze werkzaam is geweest op de psychologie afdeling van een overheidsziekenhuis. Hier heeft ze zowel met kinderen als volwassenen gewerkt met diverse problematiek en verschillende culturele achtergronden. Lidewij heeft de Basisaantekening Psychodiagnostiek behaald. Naast dat Lidewij Orthopedagoog is, is zij ook kraamverzorgende. Vanuit de kraamzorg is zij gewend ouders te begeleiden. Daarnaast heeft ze PGB-begeleiding geboden aan kinderen met autisme- en gedragsproblemen. Lidewij is lid van de NVO en SKJ geregistreerd. Lidewij is bereikbaar op l.bonninghausen@buroleerlingenhulp.nl

Sarah Wastiaux MSc

Basis Psycholoog

ons-team
Sarah heeft de Pabo gedaan en studeerde Klinische Psychologie aan de UvA. Zowel tijdens haar stage als naast haar studie heeft ze zich gewerkt met kinderen en volwassenen met Autisme Spectrum Stoornis. Ze deed diagnostisch onderzoek en begeleidde kinderen met ASS op school en thuis. Nu combineert ze met veel plezier haar achtergrond in psychologie en haar kennis en ervaring uit het basisonderwijs bij Buro Leerlingenhulp, onder andere als Remedial Teacher en gecertificeerd dyslexiebehandelaar. Naast haar werk bij BLH is ze dansdocente en runt ze een dansschool in Amsterdam. Sarah runt samen met Inessa de vestiging in Amsterdam. Sarah is lid van het SKJ. Zij is te bereiken op: s.wastiaux@buroleerlingenhulp.nl.

Amanda Vooijs MSc

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
Amanda is afgestudeerd als klinisch orthopedagoog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tevens is zij in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek en is zij aangesloten bij de NVO en SKJ. Tijdens haar studie heeft Amanda zich met name gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met gedragsproblematiek. Daarnaast heeft zij enkele jaren met veel plezier (bij)les gegeven aan leerlingen van zowel de basisschool als de middelbare school. Naast de opleiding tot orthopedagoog heeft Amanda de pabo gevolgd. Tijdens het werken in de klas, is haar interesse steeds meer verschoven naar leerlingen met leerproblemen. Ze vindt het van belang om zowel samen met de ouders als de school de best passende vorm van hulp te kunnen bieden. Daarbij vindt zij een positieve benadering tijdens de begeleiding erg belangrijk. Vanaf juni 2015 mag Amanda zichzelf ook gecertificeerd dyslexiebehandelaar onderwijszorg Nederland (ONL) noemen. Amanda is werkzaam in de regio Den Haag. Amanda is bereikbaar op: a.vooijs@buroleerlingenhulp.nl.

Robine Verlinden MSC

BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
is afgestudeerd als orthopedagoog met afstudeerrichting Master’s programma in Studies of Special Education in the Family and at School Tevens is zij gecertificeerd dyslexiebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL). Omdat zij aanliep tegen vragen over de begeleiding en opvoeding van haar eigen hoogbegaafde kinderen is zij pedagogiek (HBO) en Orthopedagogiek (WO) gaan studeren. Door haar eigen ervaring met kinderen met speciale onderwijs en leerbehoeften, kan zij zich goed verplaatsen in de belevingswereld van ouders en kinderen. Robine heeft naast haar studie als pedagoog op een zogenaamde vernieuwingsschool gewerkt. Op deze school was veel aandacht voor leerlingen die op welke manier dan ook extra aandacht en zorg nodig hadden. Zij heeft respect voor de kinderen, ouders en hun omgeving waarbij veiligheid en vertrouwen voorop staan. Zij gaat graag transparant en effectief aan het werk samen met de kinderen en in goed overleg met ouders en eventueel school. Robine is lid van de NVO (lidnummer: 21860) en SKJ. Robine is te bereiken op r.verlinden@buroleerlingenhulp.nl

Inessa Ros MSc

BASIS PSYCHOLOOG

ons-team
Heeft een onderzoeksmaster Psychologie afgerond met de specialisatie Kind en Jeugd. Tijdens haar studie en stage heeft zij zich met name gefocust op onderwerpen als sociaal-emotionele ontwikkeling, leerproblemen, concentratie en cognitieve vaardigheden. Binnen Buro Leerlingenhulp richt zij zich voornamelijk op de begeleiding van leerlingen met leerproblemen en de (daarmee samenhangende) sociaal emotionele moeilijkheden. Daarnaast vindt zij het diagnostisch onderzoek altijd een leerzame en interessante uitdaging. Zij is sinds 2015 ook gecertificeerd dyslexiebehandelaar Onderwijszorg Nederland (ONL). Inessa is werkzaam in Den Haag en runt samen met Sarah de vestiging in Amsterdam. Inessa is lid van het NIP (lidnummer: 224026) en SKJ. Zij is bereikbaar op: i.ros@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Marije Daalhuizen

Psycholoog NIP, systeemtherapeut i.o., KIES coach

ons-team
Is afgestudeerd als psycholoog aan de universiteit Leiden. Zij is in het bezit van haar basisaantekening psychodiagnostiek, geregistreerd al Kinder- en Jeugdpsycholoog bij het NIP en lid van het SKJ. Sinds 2008 was zij zeven jaar werkzaam als gedragsdeskundige bij het Crisis Interventie Team Haaglanden, daarna heeft zij enige tijd in de jeugd GGZ gewerkt als psycholoog. Momenteel is ze bijna klaar met haar opleiding Systeemtherapie. Haar specialisaties zijn met name gezinsproblematiek, sociaal-emotionele problematiek, gedragsproblemen en echtscheidingsproblematiek. Ze is tevens KIES (Kinderen In Echtscheidings Situaties) coach en behandelt in haar eigen praktijk gezinnen en kinderen in echtscheidingssituaties. Marije vindt het belangrijk om zich niet enkel op het kind te richten, maar ook op de (leef)omgeving en achtergrond van het kind. Tevens staat bij haar de ontwikkeling van de kwaliteiten van kinderen centraal. Marije is werkzaam in Den Haag. Marije is bereikbaar op: m.daalhuizen@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Petra Spruijt

BASIS PSYCHOLOOG

ons-team
is afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit van Utrecht. Daarvoor heeft zij de PABO afgerond en werkte ze als leerkracht in het basisonderwijs. Ze heeft de basis aantekening diagnostiek behaald, staat ingeschreven bij het SKJ (lidnummer: 130001360) en is lid van het NIP (lidnummer: 204503). Ze heeft jarenlang gewerkt als onderwijsadviseur, waarbij ze veel ervaring heeft opgedaan met diagnostiek en het begeleiden van scholen en leerkrachten.  Petra richt zich binnen BLH op diagnostiek en het begeleiden van kinderen. Haar specialisaties zijn neuropsychologie, sociaal emotionele ontwikkeling en leren. Ze vindt het belangrijk kinderen te benaderen vanuit een positieve groeimindset, waardoor ze zich goed kunnen ontwikkelen. Ze wil graag een veilige basis bieden waar kinderen zichzelf kunnen zijn, om van daaruit verandering te brengen. Ze werkt oplossingsgericht en praktisch en zoekt samen met het kind en zijn omgeving naar de mogelijkheden en wensen. Petra werkt in de regio Den Haag en is te bereiken op p.spruijt@buroleerlingenhulp.nl 

Liset Talboom-Meeuwsen MSc

BASIS PSYCHOLOOG

ons-team
is afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit Leiden. Tijdens en na haar studie heeft zij ruime ervaring opgedaan met het diagnosticeren en behandelen van leer- en gedragsproblemen. Sinds maart 2011 is zij gecertificeerd dyslexiebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL). Ze is tevens aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. De afgelopen jaren heeft zij zich gespecialiseerd in het inzetten van ICT hulpmiddelen bij leerproblemen. Zij vindt het uitdagend om met iedere leerling aan de slag te gaan, met als uitgangspunt de kwaliteiten van het kind en de mogelijkheden van zijn of haar omgeving. Binnen Buro Leerlingenhulp richt zij zich met name op de begeleiding van leerlingen met leerproblemen en de daaruit voortvloeiende sociaal emotionele problematiek. Liset runt de vestiging in Delft en werkt daarnaast op diverse scholen in Den Haag. Liset is lid van het NIP (lidnummer: 207095) en het SKJ. Zij is bereikbaar op: l.talboom@buroleerlingenhulp.nl.

Nynke Postma MSc

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
heeft Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Zij is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek en staat ingeschreven als lid bij de NVO (lidnummer: 19522) en het SKJ. Binnen haar studie en stages heeft zij zich voornamelijk gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met leerproblemen. Daarnaast is zij sinds september 2015 gecertificeerd dyslexiebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL). Alvorens haar studie orthopedagogiek heeft Nynke de pabo met succes afgerond. Tijdens het werken voor de klas is haar interesse gewekt voor het werken met kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Nynke is werkzaam bij de vestiging in Houten en daarnaast is zij verantwoordelijk voor de vestiging in Amersfoort. Nynke is bereikbaar op: n.postma@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Maaike Karamati-Slabbers

PSYCHOLOOG NIP

ons-team
Heeft ontwikkelings- en onderwijspsychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij is lid van het NIP en SKJ. Na haar afstuderen heeft Maaike werkervaring opgedaan binnen de onderwijsbegeleidingsdiensten. Daarnaast heeft ze gewerkt met kinderen met taal-, spraak- en gehoorproblematiek op een cluster II school. Verder heeft Maaike ruim 5 jaar binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie behandelingen gegeven aan kinderen met dyslexie. Bij de meeste kinderen was hier ook sprake van bijkomstige problemen zoals faalangst, ADHD/ADD, ODD en autisme. Hierna heeft Maaike bijna 10 jaar gewerkt binnen het SBO (speciaal basisonderwijs); de eerste jaren als preventief ambulant begeleider. Later ook als begeleider van individueel arrangementen en als orthopedagoog. Wat Maaike zo mooi vindt aan het werken met kinderen, is dat ieder kind zijn/haar eigen specifieke benadering vraagt. Door heel goed naar een kind te kijken en te luisteren kan je hier goed in je behandeling op inspelen. Maaike vindt het belangrijk om kinderen in hun ontwikkeling verder te kunnen helpen en een positieve bijdrage aan hun zelfvertrouwen te geven. Binnen Buro Leerlingenhulp richt zij zich voornamelijk op de begeleiding en diagnostiek van leerlingen met leerproblemen en bijkomende problematiek. Haar werkzaamheden voert ze uit in de regio Den Haag. Maaike is bereikbaar op: m.karamati@buroleerlingenhulp.nl.

Eva Voorn MSc

Basis Psycholoog

ons-team
Heeft Ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens de studie en de stage heeft zij zich verdiept in de behandeling en diagnostiek van leerproblemen en -stoornissen en sociaal-emotionele problematiek. Daarnaast heeft zij een bachelordiploma in neuropsychologie. Haar specifieke interesse gaat uit naar het raakvlak van het brein en de (leer)ontwikkeling, om haar kennis over cognitieve mechanismen, zoals aandacht, geheugen en motivatie, in te zetten bij het leer- en ontwikkelproces. Eva vindt een fijne sfeer, positieve feedback en het opdoen van succeservaringen belangrijk. Tijdens de studie heeft zij met veel plezier ervaring opgedaan bij het begeleiden van basis- en middelbare scholieren als huiswerkbegeleider en bijlesdocent. Haar werkzaamheden binnen Buro Leerlingenhulp zijn onder andere het begeleiden van leerlingen en het uitvoeren van (didactisch) onderzoek. Zij is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek, lid van het NIP (lidnummer: 217632) en SKJ. Eva runt de vestiging in Haarlem en is tevens werkzaam in Den Haag. Eva is bereikbaar op: e.voorn@buroleerlingenhulp.nl.

Msen Esmé van Minde

Remedial Teacher

ons-team
Heeft Master Sen gestudeerd aan de Hogeschool Windesheim in Hoofddorp met als specialisatie Remedial Teaching. Na haar studie is zij werkzaam geweest als groepsleerkracht, intern begeleider en als Remedial Teacher in haar eigen praktijk aan huis. Daarnaast heeft zij het certificaat Rekenbootcamptrainer behaald, waarmee zij bootcamptrainingen mag geven waarin bewegend leren centraal staat. Esmé is ervan overtuigd dat plezier in leren de basis is voor goed kunnen leren. Daarom vindt zij het van groot belang dat kinderen zich vertrouwd voelen tijdens de begeleiding en het leuke van het vak weer gaan inzien. Haar werkzaamheden binnen Buro Leerlingenhulp zullen onder andere het begeleiden van leerlingen en het geven van trainingen aan leerlingen zijn en vinden plaats in de regio Den Haag. Esmé is lid van het LBRT (lidnummer: 163210). Zij is bereikbaar op: e.vanminde@buroleerlingenhulp.nl.

Margot Bak Msc

Basis Psycholoog

ons-team
Heeft Child and Adolescent Psychology gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Daarnaast  studeert zij aan de PABO van de Hogeschool van Amsterdam. Margot heeft tijdens en naast haar studie met veel plezier ervaring opgedaan met het begeleiden van en het lesgeven aan kinderen in binnen -en buitenland. Zij is zeer geïnteresseerd in verschillende culturen en combineert haar reizen graag met het werken met kinderen, waar ook ter wereld. Margot hecht veel waarde aan een positieve en persoonlijke benadering van ieder kind. Zij werkt graag samen met ouders en school om kinderen te laten groeien. Binnen Buro Leerlingenhulp biedt Margot begeleiding aan kinderen in de regio Den Haag. Margot is lid van het NIP (lidnummer: 224741) en SKJ. Zij is bereikbaar op: m.bak@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Renate de Jong-Benschop

Basis psycholoog

ons-team
heeft Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Hierna heeft zij haar PABO-diploma gehaald en is 15 jaar werkzaam geweest binnen het primair onderwijs, zowel als leerkracht, remedial teacher en intern begeleider. Van 2015 tot 2017 heeft Renate de opleiding Master Special Educational Needs gevolgd om zich te verdiepen in leerproblemen en problemen binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling die hiermee gepaard kunnen gaan. Voor Renate is het erg belangrijk om naast het werken aan een leerprobleem ook aandacht te besteden aan wat het kind wél kan om zo het zelfvertrouwen van het kind te bevorderen. Tevens is Renate gecertificeerd dyslexiebehandelaar Onderwijszorg Nederland (ONL) en lid van het NIP (lidnummer: 226189) en SKJ. Renate is werkzaam binnen Den Haag en Zoetermeer. Zij is bereikbaar op: r.dejong@buroleerlingenhulp.nl.

Stagiaires

Buro Leerlingenhulp geeft studenten van onder andere Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en Fontys Hogeschool de kans om praktische ervaring op te doen. Uiteraard blijft de eindverantwoordelijkheid bij één van de orthopedagogen/psychologen.