menu

Ons team

Dit zijn onze specialisten

Wij werken met een vast team van deskundige psychologen, (ortho)pedagogen en Remedial Teachers met uiteenlopende eigen specialismen. Zo kunnen we binnen onze eigen organisatie op vrijwel  hulpvragen zorg bieden die een kind en zijn directe omgeving nodig heeft. Zowel voor het kind als voor de ouders en de school.

Al onze medewerkers zijn aangesloten bij het NIP , NVO , SKJ en/of LBRT. Er is tevens, voor de diagnostiek, intern een Orthopedagoog – Generalist (BIG geregistreerd) aanwezig. De teamleden blijven zich continue ontwikkelen door het volgen van trainingen/ cursussen en het bijwonen van intervisie bijeenkomsten.

Onze partners

Daarnaast werken we samen met verschillende vaste partners op het gebied van onderwijs, ontwikkeling en opvoeding. Lees hier welke partners dat zijn.

Vacatures

Om onze diensten nog verder uit te breiden hebben we regelmatig vacatures.

Bekijk vacatures

Drs. Lizette Scheer

Oprichter & eigenaar BLH

ons-team
Is sinds 2003 eigenaar van Buro Leerlingenhulp. Lizette is zowel afgestudeerd in arbeids- en organisatiepsychologie, als in ontwikkelings- en onderwijspsychologie. Beide studies volgde zij aan de universiteit van Leiden. Nadat zij zich jarenlang, als ervaringsdeskundige, bezig heeft gehouden met het begeleiden en diagnosticeren van leerlingen op het gebied van leer- en sociaal-emotionele problematiek, ligt haar focus momenteel op de coaching van de specialisten van de praktijk. Door de groei van Buro Leerlingenhulp is de nadruk van haar werk komen te liggen op de organisatiestructuur. Hierbij komt haar specialisatie in de arbeids- en organisatiepsychologie goed van pas. Haar expertise op het gebied van ontwikkelings- en onderwijspsychologie zorgt ervoor dat zij haar inhoudelijke kennis en ervaring kan integreren in de organisatiestructuur. Lizette heeft eveneens een grote interesse in leefstijl en voeding en welke invloed deze hebben op de ontwikkeling en het leerproces van een kind. Lizette is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek, is gerechtigd de titel Psycholoog NIP te voeren en staat ingeschreven als lid van het NIP en SKJ. Ze is tevens aangesloten bij het Kwaliteiteninstituut Dyslexie als erkend dyslexiebehandelaar. Lizette is te bereiken op l.scheer@buroleerlingenhulp.nl.  

Drs. Marga Goedheer

Psycholoog NIP

ons-team
Heeft Kinder- en Jeugdpsychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie heeft zij zich gespecialiseerd in leerproblemen, -stoornissen en de samenhangende sociaal-emotionele problematiek. Nadat ze een aantal jaar met veel enthousiasme in Den Haag heeft gewerkt, runt zij momenteel de vestiging in Houten. Haar werkzaamheden binnen het Buro zijn onder andere het geven van begeleiding en het uitvoeren van (didactisch) onderzoek. Ook het geven van de ONL behandeling en het begeleiden van stagiaires vallen binnen haar takenpakket. Marga is lid van het NIP (lidnummer: 206149) en SKJ. Marga is te bereiken op: m.goedheer@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Heidi van der Panne

orthopedagoog-generalist nvo geregistreerd

ons-team
Is sinds maart 2013 Orthopedagoog-Generalist en staat hiervoor geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO, lidnummer: 9465). Eveneens is Heidi lid van het SKJ. Ze heeft aan de Radboud Universiteit te Nijmegen orthopedagogiek gestudeerd, met als afstudeerrichting "Gezin en Gedrag" en later ook de afstudeerrichting "Ontwikkeling en Leren". Inmiddels heeft ze de afgelopen 10 jaar de nodige werkervaring opgedaan binnen het speciaal basis- en voortgezet onderwijs (Jonge Risico Kinderen (JRK), SBO en VSO cluster 4) en binnen een orthopedagogische praktijk. Haar specialisaties zijn diagnostiek, begeleiding en behandeling van sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. Heidi is tevens een gecertificeerd dyslexiemedebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL), waardoor ze een geprotocolleerde en volledig vergoede behandeling van dyslexie mag uitvoeren. Daarnaast staat zij geregistreed in het deskundige bestand Dyslexie. Heidi is werkzaam in Den Haag. Heidi is te bereiken op h.vanderpanne@buroleerlingenhulp.nl.

Liset Talboom-Meeuwsen MSc

PSYCHOLOOG NIP

ons-team
is afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit Leiden. Tijdens en na haar studie heeft zij ruime ervaring opgedaan met het diagnosticeren en behandelen van leer- en gedragsproblemen. Sinds maart 2011 is zij gecertificeerd dyslexiebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL). Ze is tevens aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. De afgelopen jaren heeft zij zich gespecialiseerd in het inzetten van ICT hulpmiddelen bij leerproblemen. Zij vindt het uitdagend om met iedere leerling aan de slag te gaan, met als uitgangspunt de kwaliteiten van het kind en de mogelijkheden van zijn of haar omgeving. Binnen Buro Leerlingenhulp richt zij zich met name op de begeleiding van leerlingen met leerproblemen en de daaruit voortvloeiende sociaal emotionele problematiek. Liset runt de vestiging in Delft en werkt daarnaast op diverse scholen in Den Haag. Liset is lid van het NIP (lidnummer: 207095) en het SKJ. Zij is bereikbaar op: l.talboom@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Saskia Faber

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek. Saskia heeft na haar studie werkervaring opgedaan binnen de schoolbegeleiding. Daarna heeft zij ruim tien jaar binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie gewerkt op het gebied van dyslexie, waar zij onderzoek deed en behandeling gaf aan kinderen met bijkomende problematiek. Veel kinderen met dyslexie hebben ook problemen binnen het autismespectrum, een aandachtstekort met of zonder hyperactiviteit, faalangst of sociaal-emotionele problematiek. Ieder kind is uniek met zijn eigen behoeften en talenten. Saskia ziet het als een uitdaging om de talenten van een kind naar boven te halen en aan te sluiten bij wat een kind nodig heeft. Binnen Buro Leerlingenhulp richt zij zich met name op diagnostiek en begeleiding van leerlingen met leerproblemen en bijkomende problematiek. Saskia runt de vestiging in Delft samen met Liset Meeuwsen. Saskia is lid van de NVO (lidnummer: 6588) en SKJ. Zij is te bereiken op: s.faber@buroleerlingenhulp.nl.

Elly van Hoek-Smeenk MSc

Basis Psycholoog

ons-team
is afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit van Leiden. Na haar studie heeft zij binnen een kleine praktijk ruime ervaring opgedaan met het behandelen van leerproblemen, zowel op taal- als op rekengebied. Tevens heeft zij op een Haagse middelbare school taal- en rekenondersteuning gegeven aan leerlingen van het VMBO tot VWO en docenten geadviseerd hoe om te gaan met leerlingen met specifieke leerbehoeften. Sinds juni 2010 is zij gecertificeerd dyslexiebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL). Positieve feedback staat bij haar centraal en zij probeert vooral de motivatie van kinderen aan te spreken. Ze vindt het belangrijk dat kinderen het leren weer leuk gaan vinden om zo de beste resultaten te kunnen behalen. Daarbij vindt zij het van belang dat er een goede afstemming is tussen de begeleiding, de school en de ouders. Elly runt de vestiging in Nootdorp en is tevens werkzaam in Den Haag. Elly is lid van het NIP (lidnummer: 225982) en SKJ. Zij is bereikbaar op: e.vanhoek@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Marije Daalhuizen

Psycholoog NIP, systeemtherapeut i.o., KIES coach

ons-team
is afgestudeerd als psycholoog aan de universiteit Leiden. Zij is in het bezit van haar basisaantekening psychodiagnostiek, geregistreerd al Kinder- en Jeugdpsycholoog bij het NIP en lid van het SKJ. Sinds 2008 was zij zeven jaar werkzaam als gedragsdeskundige bij het Crisis Interventie Team Haaglanden, daarna heeft zij enige tijd in de jeugd GGZ gewerkt als psycholoog. Momenteel is ze bijna klaar met haar opleiding Systeemtherapie. Haar specialisaties zijn met name gezinsproblematiek, sociaal-emotionele problematiek, gedragsproblemen en echtscheidingsproblematiek. Ze is tevens KIES (Kinderen In Echtscheidings Situaties) coach en behandelt in haar eigen praktijk gezinnen en kinderen in echtscheidingssituaties. Marije vindt het belangrijk om zich niet enkel op het kind te richten, maar ook op de (leef)omgeving en achtergrond van het kind. Tevens staat bij haar de ontwikkeling van de kwaliteiten van kinderen centraal. Marije is werkzaam in Den Haag. Marije is bereikbaar op: m.daalhuizen@buroleerlingenhulp.nl.

Esmé van Minde Msen

Remedial Teacher

ons-team
Heeft Master Sen gestudeerd aan de Hogeschool Windesheim in Hoofddorp met als specialisatie Remedial Teaching. Na haar studie is zij werkzaam geweest als groepsleerkracht, intern begeleider en als Remedial Teacher in haar eigen praktijk aan huis. Daarnaast heeft zij het certificaat Rekenbootcamptrainer behaald, waarmee zij bootcamptrainingen mag geven waarin bewegend leren centraal staat. Esmé is ervan overtuigd dat plezier in leren de basis is voor goed kunnen leren. Daarom vindt zij het van groot belang dat kinderen zich vertrouwd voelen tijdens de begeleiding en het leuke van het vak weer gaan inzien. Haar werkzaamheden binnen Buro Leerlingenhulp zullen onder andere het begeleiden van leerlingen en het geven van trainingen aan leerlingen zijn. Esmé runt de vestiging in Drenthe. Esmé is lid van het LBRT (lidnummer: 163210). Zij is bereikbaar op: e.vanminde@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Maaike Karamati-Slabbers

PSYCHOLOOG NIP

ons-team
Heeft ontwikkelings- en onderwijspsychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij is lid van het NIP en SKJ. Na haar afstuderen heeft Maaike werkervaring opgedaan binnen de onderwijsbegeleidingsdiensten. Daarnaast heeft ze gewerkt met kinderen met taal-, spraak- en gehoorproblematiek op een cluster II school. Verder heeft Maaike ruim 5 jaar binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie behandelingen gegeven aan kinderen met dyslexie. Bij de meeste kinderen was hier ook sprake van bijkomstige problemen zoals faalangst, ADHD/ADD, ODD en autisme. Hierna heeft Maaike bijna 10 jaar gewerkt binnen het SBO (speciaal basisonderwijs); de eerste jaren als preventief ambulant begeleider. Later ook als begeleider van individueel arrangementen en als orthopedagoog. Wat Maaike zo mooi vindt aan het werken met kinderen, is dat ieder kind zijn/haar eigen specifieke benadering vraagt. Door heel goed naar een kind te kijken en te luisteren kan je hier goed in je behandeling op inspelen. Maaike vindt het belangrijk om kinderen in hun ontwikkeling verder te kunnen helpen en een positieve bijdrage aan hun zelfvertrouwen te geven. Binnen Buro Leerlingenhulp richt zij zich voornamelijk op de begeleiding en diagnostiek van leerlingen met leerproblemen en bijkomende problematiek. Haar werkzaamheden voert ze uit in de regio Den Haag. Maaike is bereikbaar op: m.karamati@buroleerlingenhulp.nl.

Robine Verlinden MSC

BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
is afgestudeerd als orthopedagoog met afstudeerrichting Master’s programma in Studies of Special Education in the Family and at School. Tevens is zij gecertificeerd dyslexiebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL). Omdat zij aanliep tegen vragen over de begeleiding en opvoeding van haar eigen hoogbegaafde kinderen is zij pedagogiek (HBO) en Orthopedagogiek (WO) gaan studeren. Door haar eigen ervaring met kinderen met speciale onderwijs en leerbehoeften, kan zij zich goed verplaatsen in de belevingswereld van ouders en kinderen. Robine heeft naast haar studie als pedagoog op een zogenaamde vernieuwingsschool gewerkt. Op deze school was veel aandacht voor leerlingen die op welke manier dan ook extra aandacht en zorg nodig hadden. Zij heeft respect voor de kinderen, ouders en hun omgeving waarbij veiligheid en vertrouwen voorop staan. Zij gaat graag transparant en effectief aan het werk samen met de kinderen en in goed overleg met ouders en eventueel school. Robine is lid van de NVO (lidnummer: 21860) en SKJ. Robine is te bereiken op r.verlinden@buroleerlingenhulp.nl

Drs. Petra Spruijt

BASIS PSYCHOLOOG

ons-team
is afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit van Utrecht. Daarvoor heeft zij de PABO afgerond en werkte ze als leerkracht in het basisonderwijs. Ze heeft de basis aantekening diagnostiek behaald, staat ingeschreven bij het SKJ (lidnummer: 130001360) en is lid van het NIP (lidnummer: 204503). Ze heeft jarenlang gewerkt als onderwijsadviseur, waarbij ze veel ervaring heeft opgedaan met diagnostiek en het begeleiden van scholen en leerkrachten.  Petra richt zich binnen BLH op diagnostiek en het begeleiden van kinderen. Haar specialisaties zijn neuropsychologie, sociaal emotionele ontwikkeling en leren. Ze vindt het belangrijk kinderen te benaderen vanuit een positieve groeimindset, waardoor ze zich goed kunnen ontwikkelen. Ze wil graag een veilige basis bieden waar kinderen zichzelf kunnen zijn, om van daaruit verandering te brengen. Ze werkt oplossingsgericht en praktisch en zoekt samen met het kind en zijn omgeving naar de mogelijkheden en wensen. Petra werkt in de regio Den Haag en is te bereiken op p.spruijt@buroleerlingenhulp.nl 

Drs. Annemarie Janssen-Van Harten

BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen als orthopedagoog met als specialisatie leerstoornissen. Annemarie heeft vele jaren als onderwijsadviseur gewerkt bij een onderwijsbegeleidingsdienst, waarbij zij scholen adviseerde bij het opzetten van hun zorgstructuur en het omgaan met leer- en gedragsproblematiek in de klas. Annemarie is gespecialiseerd in handelingsgerichte diagnostiek en is een gecertificeerd dyslexiebehandelaar ONL. Afgelopen jaren heeft zij samen met haar man en kinderen in het buitenland gewoond waar zij een Nederlandse school heeft opgezet. Annemarie sluit tijdens haar behandelingen op een positieve manier aan bij de leerbehoefte van kinderen en probeert met een oplossingsgerichte benadering de verhoudingen binnen de driehoek kind-gezin-school zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Annemarie is werkzaam in regio Delft, staat ingeschreven bij het SKJ als master-orthopedagoog (registratienummer: 120009981) en is te bereiken op: a.janssen@buroleerlingenhulp.nl.

Katja Zhigorevich MSc

BASIS PSYCHOLOOG

ons-team
is na het behalen van haar diploma Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool Leiden doorgaan studeren voor de master School Psychologie aan de Universiteit Leiden. Deze twee diploma’s vormen een goede combinatie tussen praktijk en theorie in de psychologie. Tijdens haar studies heeft Katja zich met name gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met leer- en gedragsproblematiek. Daarnaast ligt Katja haar interesse bij het begeleiden van ouders en scholen van kinderen met leer- en gedragsproblemen. Het is voor Katja belangrijk kinderen op een positieve manier te benaderen, zodat meer succeservaringen en zelfvertrouwen opgebouwd worden. Katja runt samen met Cedie de vestiging in Rotterdam. Ook is zij werkzaam in de regio Den Haag en Zoetermeer. Katja is lid van het SKJ. Zij is bereikbaar op: k.zhigorevich@buroleerlingenhulp.nl.

Cedie Joosse-Sijben MSc

Orthopedagoog-Generalist NVO Geregistreerd

ons-team
Is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht en is sinds februari 2019 Orthopedagoog-Generalist. Zij staat hiervoor geregistreerd bij de NVO (lidnummer: 14828). Tevens staat zij geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (lidnummer: 120010742). Sinds 2012 werkt zij als dyslexiebehandelaar en -diagnosticus met kinderen met (een vermoeden van) dyslexie binnen het regulier- en speciaal (basis)onderwijs. Ook heeft zij binnen de jeugd-GGZ gewerkt. Zij heeft veel ervaring op het gebied van lees- en leerproblemen met bijkomende gedragsproblemen bij kinderen. Cedie is ervan overtuigd dat ieder kind kan en wil leren en daarom vindt zij het belangrijk om kinderen, waarbij het leerproces staakt, te begeleiden. Cedie runt samen met Katja de vestiging in Rotterdam. Ook is zij werkzaam in Delft en Den Haag. Cedie is bereikbaar op: c.sijben@buroleerlingenhulp.nl.

Froukje van de Pol-in 't Veld MSC

Basis Psycholoog

ons-team
heeft Sociale Psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna heeft zij zich in haar Master aan de VU gespecialiseerd in het geven van trainingen en is zij gaan werken met kinderen. Froukje heeft trainingen gegeven op het gebied van concentratie, agressie, sociale vaardigheden, studieplanning, faalangst en weerbaarheid. Zij is in Finland opgeleid tot KiVa-trainer, een programma gericht op het verminderen van pesten op scholen. Sinds 2019 is zij gecertificeerd dyslexiebehandelaar Onderwijszorg Nederland (ONL). Froukje creëert graag een prettige sfeer waarin leerlingen en ouders zich op hun gemak voelen. Zo kunnen zij met plezier werken om hun vaardigheden en zelfvertrouwen te vergroten. Froukje is geregistreerd bij het SKJ (nummer: 130004902). Ze is werkzaam binnen Den Haag en te bereiken op: f.vandepol@buroleerlingenhulp.nl

Mieke Dahmen MSC

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
is afgestudeerd als orthopedagoog met als specialisatie leerproblemen en is in het bezit van de basisaantekening psychodiagnostiek. Tevens staat zij ingeschreven als lid bij de NVO (nr. 9456), het SKJ (nr. 120002347) en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Tijdens haar stages, studie en werk heeft Mieke zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met leerproblemen. De afgelopen 9 jaar heeft Mieke een praktijk voor kinderen met leerproblemen aan huis gehad in Wassenaar (Bureau Leren Leren). Hier heeft zij gemerkt dat de motivatie en het plezier in het leren zeer belangrijke factoren zijn om tot een goed leerproces te komen. Door een creatieve en praktische aanpak krijgen kinderen meer grip op de leerstof. Het streven van Mieke is altijd om het leren weer leuk te maken, hierbij maakt zijn gebruik van de talenten en vaardigheden die het kind al bezit. Omdat Buro Leerlingenhulp een breder zorgaanbod heeft, hebben we besloten onze krachten te bundelen en de praktijken samen te voegen. Mieke is werkzaam op veel scholen in Wassenaar en bereikbaar op: m.dahmen@buroleerlingenhulp.nl.

Alana van der Horst MSC

Basis orthopedagoog

ons-team
is afgestudeerd als orthopedagoog met als afstudeerrichting de onderzoeksmaster Developmental Psychopathology in Education and Child Studies. Ze is gespecialiseerd in leer- en gedragsproblemen in het onderwijs. Tijdens haar stage heeft ze ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van leerproblemen, ontwikkelingsstoornissen en sociaal-emotionele problematiek. Hiervoor heeft zij tijdens haar studie enkele jaren ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Ze vindt het belangrijk dat kinderen hun talenten en capaciteiten ontdekken en zelf inzien welke stappen zij maken. Zij is ervan overtuigd dat ieder kind kan leren en groeien. Hierbij is een goede samenwerkingen met het kind, ouders en school van belang. Binnen Buro Leerlingenhulp houdt Alana zich bezig met het begeleiden van leerlingen met leerproblemen, ontwikkelingsstoornissen en sociaal-emotionele problematiek. Ze is werkzaam in Den Haag. Alana is geregistreerd bij het SKJ (registratienummer: 120012056) en NVO (lidnummer: 24107) en is in het bezit van de Basisaantekening diagnostiek. Alana is te bereiken op: a.vanderhorst@buroleerlingenhulp.nl.

Karin Olieman MSC

BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
is afgestudeerd als orthopedagoog met als specialisatie leerproblemen. Daarnaast heeft zij de PABO afgerond en is ze werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Tijdens haar stage bij Buro Leerlingenhulp heeft ze veel ervaring opgedaan met het begeleiden en diagnosticeren van leerlingen met leerproblemen, gedragsproblemen en sociaal-emotionele problematiek. Ook buiten haar studies is ze een aantal jaar werkzaam geweest als begeleidster voor kinderen met leerproblemen. Een positieve, oplossingsgerichte en persoonlijke aanpak, waarbij wordt gekeken naar mogelijkheden en talenten, staat centraal. Hierbij is een prettige werksfeer waar fouten gemaakt mogen worden van essentieel belang. Karin is gecertificeerd ONL dyslexiebehandelaar en in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek. Verder is ze lid van het SKJ (nummer 120012059) en ingeschreven bij het NVO (nummer 24103). Zij is werkzaam in de regio’s Houten en Bodegraven en bereikbaar op: k.olieman@buroleerlingenhulp.nl.  

Drs. Renate de Jong-Benschop

Psycholoog NIP

ons-team
heeft Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Hierna heeft zij haar PABO-diploma gehaald en is 15 jaar werkzaam geweest binnen het primair onderwijs, zowel als leerkracht, remedial teacher en intern begeleider. Van 2015 tot 2017 heeft Renate de opleiding Master Special Educational Needs gevolgd om zich te verdiepen in leerproblemen en problemen binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling die hiermee gepaard kunnen gaan. Voor Renate is het erg belangrijk om naast het werken aan een leerprobleem ook aandacht te besteden aan wat het kind wél kan om zo het zelfvertrouwen van het kind te bevorderen. Tevens is Renate gecertificeerd dyslexiebehandelaar Onderwijszorg Nederland (ONL) en lid van het NIP (lidnummer: 226189) en SKJ. Renate is werkzaam binnen Den Haag en Zoetermeer. Zij is bereikbaar op: r.dejong@buroleerlingenhulp.nl.

Canci de Bruijn MSC

Pedagoog

ons-team
heeft Pedagogische Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van de bachelor heeft zij vervolgens een master Communicatiewetenschap aan de UvA behaald. Mede door de ervaring met het opvoeden van haar eigen kinderen heeft zij Canci.nl opgezet, waarmee zij ouders begeleidt bij uiteenlopende vragen en problematiek die komen kijken bij het opvoeden van onzekere, angstige en/of  hooggevoelige kinderen. Canci vindt een positieve benadering belangrijk, waarbij het bouwen aan zelfvertrouwen, het behalen van successen en een veilige omgeving centraal staan. Canci is lid van het LBRT (lidnummer: 166639), werkzaam in Den Haag en is bereikbaar op: c.debruijn@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Milène van den Acker

Basis Psycholoog

ons-team

heeft Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden en is daarna bijna 6 jaar werkzaam geweest in de Jeugdhulpverlening en -bescherming. Zij koos in 2008 bewust voor de overstap naar een kleine Praktijk voor Psychotherapie, om zich in haar werk meer te kunnen richten op de individuele diagnostiek, de behandeling van gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en het begeleiden van ouders. Hier heeft Milène haar passie en de kracht van het kind ontdekt: de eigenheid die elk kind bijzonder maakt. Met de uitbreiding van haar gezin groeide bij Milène het begrip en de waardering voor ouders. Zij merkt in haar werk hoe je als verbinding tussen ouders en kind kan fungeren en door kennis, begrip en acceptatie wederzijds veel problemen kan oplossen. Met oog voor detail en gevoel voor humor probeert zij zo alle betrokkenen de aandacht en handvatten te geven, die zij nodig hebben om zich weer sterk te voelen en zichzelf te kunnen zijn. Met veel jaren werkervaring heeft Milène haar basisaantekening diagnostiek, is lid van het NIP (nr. 27405) en SKJ-geregistreerd (nr. 130002322) en is gecertificeerd dyslexiebehandelaar ONL. Milène werkt in de regio’s Den Haag en Delft en is te bereiken op: m.vandenacker@buroleerlingenhulp.nl

Jasmijn Markus MSC

Basis Orthopedagoog

ons-team
Heeft Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens haar stage heeft zij zich voornamelijk bezig gehouden met de diagnostiek en behandelingen van kinderen met sociaal-emotionele- en gedragsproblemen. Ook heeft ze tijdens haar studie gewerkt met kinderen op het SBO en onderzoek gedaan naar het effect van positieve feedback op leren. Jasmijn hecht veel waarde aan het bevorderen van zelfvertrouwen, het creëren van een veilige omgeving en het inzetten van talenten. Op deze manier worden kinderen echt in hun kracht gezet. Om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen vind Jasmijn het belangrijk dat er nauw contact is met de ouders/verzorgers en school. Jasmijn is SKJ geregistreerd (lidnummer: 120012089) en is vanaf oktober 2020 een gecertificeerd dyslexiebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL). Jasmijn is werkzaam in regio's Utrecht en Den Haag en te bereiken op: j.markus@buroleerlingenhulp.nl

Leora Ferdinando MSC

Basis Psycholoog

ons-team
heeft een master Kinder- en Jeugdpsychologie afgerond in Utrecht. Tijdens haar stage heeft zij ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling. Hierna heeft zij meer kennis en vaardigheden ontwikkeld rondom de diagnose Autisme Spectrum Stoornis in combinatie met andere diagnoses. Tevens is zij bekend geraakt met groepsdynamica. Door de rust die zij uitstraalt, voelen kinderen zich snel op hun gemak bij haar. Haar doel is om te kijken naar de persoon, in plaats van de diagnose. Zij ziet het als een uitdaging om op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag. Verder streeft zij ernaar dat jongeren niet afhankelijk blijven van zorg. Ze probeert hen handvatten aan te reiken zodat zij bij een soortgelijke beproeving dit zelfstandig kunnen aanpakken. Leora is ingeschreven als lid bij het NIP (Lidnummer: 230091) en het SKJ (Lidnummer: 130005204). Zij zal binnenkort de opleiding tot dyslexiebehandelaar ONL afronden. Leora runt de vestiging in Utrecht en is tevens werkzaam in Den Haag. Zij is bereikbaar op: l.ferdinando@buroleerlingenhulp.nl.

Michelle Schipper

Basis Orthopedagoog I.O.

ons-team
studeert momenteel Education & Child Studies: Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs aan Universiteit Leiden. Hiervoor heeft zij de Katholieke PABO in Zwolle afgerond en is werkzaam geweest als leerkracht basisonderwijs. Michelle heeft zich met name gericht op de specialisatie jonge kind en de profilering ‘Arts’ (creativiteit in het onderwijs). Haar afsluitende stage heeft zij voltooid op een academische opleidingsschool waarbij ze heeft gewerkt aan de schoolontwikkelingsvraag betreffende begrijpend luisteren bij jonge kinderen. Door haar sensitiviteit en enthousiasme kan zij bijdragen aan de unieke behoeftes van kinderen. Michelle vindt het belangrijk om een kind het beste uit zichzelf te laten halen en succeservaringen op te laten doen zodat zij met zelfvertrouwen de maatschappij in gaan. Michelle is werkzaam in regio Den Haag en is bereikbaar op: m.schipper@buroleerlingenhulp.nl

Cynthia Westerman MSC

BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Leiden, met als masterspecialisatie Leerproblemen. Alvorens haar opleiding tot orthopedagoog heeft Cynthia de pabo afgerond. Door de opgedane ervaring als leerkracht, is haar interesse gewekt voor het werken met kinderen met leer- en gedragsproblemen. Tijdens haar masterstage heeft zij zich gefocust op de behandeling en diagnostiek van kinderen met leer- en gedragsproblematiek. Haar passie ligt bij het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen. Hierbij vindt ze het belangrijk om te focussen op de talenten van kinderen. Daarnaast hecht zij veel waarde aan het creëren van een veilige omgeving, omdat dit volgens haar de basis is voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen. Binnen Buro Leerlingenhulp richt Cynthia zich op het begeleiden van leerlingen en het uitvoeren van (didactisch) onderzoek. Zij is geregistreerd bij het SKJ (registratienummer: 120013031) en in het bezit van de Basisaantekening diagnostiek. Cynthia is werkzaam in regio Delft en is te bereiken op: c.westerman@buroleerlingenhulp.nl  

Emma Polter MSC

NVO Basis Orthopedagoog

ons-team
is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Leiden, met als specialisatie leerproblemen. Ze heeft meerdere stages gelopen, zowel in het basisonderwijs als bij een leerproblemenpraktijk, waar ze vervolgens ook werkzaam is geweest als orthopedagoog. Hierdoor heeft ze veel ervaring opgedaan in het uitoefenen van diagnostiek, het begeleiden van leerlingen met leerproblemen en leerlingen met sociaal-emotionele problematiek. Hiernaast heeft ze meerdere jaren als bijlesdocent gewerkt. Emma is gespecialiseerd in het geven van remedial teaching, het uitvoeren van diagnostisch onderzoek en het geven van sociaal-emotionele begeleiding. Hierbij staat een positieve en geduldige aanpak centraal. Ze staat ingeschreven bij het SKJ (nummer 120012985) en bij het NVO (nummer 26875). Ook heeft zij haar basisaantekening psychodiagnostiek behaald. Emma is werkzaam in de regio’s Leiden en Den Haag en bereikbaar op: e.polter@buroleerlingenhulp.nl

Louisa Belguebli MSC

Schoolpsycholoog

ons-team
Louisa heeft in de loop van haar studententijd haar passie ontdekt voor het snijvlak tussen zorg en onderwijs. Ze is afgestudeerd schoolpsycholoog, taalkundige en eerstegraads docente Frans. De afgelopen jaren heeft ze op twee internationale scholen gewerkt, waar ze ervaring heeft opgedaan met het begeleiden en doceren van leerlingen met diverse achtergronden. Louisa haalt veel plezier uit het oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren. Haar werkzaamheden binnen Buro Leerlingenhulp zijn onder andere het bieden van begeleiding, het geven van ONL dyslexiebehandelingen en het uitvoeren van (didactisch) onderzoek. Louisa is te bereiken op:  l.belguebli@buroleerlingenhulp

Daisy Overeem MSC

Basis orthopedagoog

ons-team
Heeft Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar stage en studie heeft zij zich verdiept in de behandeling en diagnostiek van leerproblemen en sociaal-emotionele problematiek. Zij heeft zowel ervaring opgedaan met individuele begeleidingen als groepsbegeleidingen. Verder heeft zij met veel plezier ervaring opgedaan met het begeleiden van NT2 leerlingen. Daisy hecht veel waarde aan procesgerichte feedback en het bevorderen van het zelfvertrouwen door het opdoen van succeservaringen. Verder vindt Daisy het belangrijk om aandacht te hebben voor de talenten van de leerlingen. Door haar enthousiaste en open houding bouwt zij snel een vertrouwensband op met leerlingen. Haar werkzaamheden binnen Buro Leerlingenhulp zijn het geven van begeleidingen aan leerlingen. Daisy is lid van het SKJ. Daisy werkt op de vestiging in Amersfoort en is te bereiken op: d.overeem@buroleerlingenhulp.nl  

Drs. Esther Metten

Psycholoog NIP

ons-team
heeft ontwikkelings- en onderwijspsychologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden en is gecertificeerd dyslexiebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL). Ze heeft zowel in Rotterdam als in Den Haag veel werkervaring opgedaan in het begeleiden van leerkrachten in het basisonderwijs die kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in de klas hadden. Ze gaat er vanuit dat alle kinderen kunnen leren, maar niet allemaal op dezelfde manier. En dat het de taak van ouders en onderwijsprofessionals is om te zoeken naar wat werkt voor dit kind. Op een positieve manier kijken naar een kind en out of the box denken zodat het kind weer in zijn/haar kracht gezet wordt, is haar grootste motivatie. Esther heeft veel diagnostiekervaring opgedaan, zowel individueel als groepsgewijs. Ze heeft affiniteit met hooggevoeligheid en autisme en is zeer geïnteresseerd in leefstijl en voeding in relatie tot de (leer)ontwikkeling van een kind. Haar werkzaamheden binnen Buro Leerlingenhulp zijn onder andere het begeleiden van leerlingen, het uitvoeren van (didactisch) onderzoek en het geven van ONL dyslexiebehandelingen. Zij is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek, lid van het NIP en het SKJ. Esther werkt in de regio Delft en Den Haag en is bereikbaar op: e.metten@buroleerlingenhulp.nl

Sasja Roumimper

Kindercoach

ons-team
Sasja is docent, coach en kok. Zij heeft op het Haags Montessori Lyceum geschiedenis en maatschappijleer gegeven. Sasja coachte nieuwe leerkrachten en was mentor van de kunstklassen. Als zelfstandige coach heeft zij scholieren begeleid die extra aandacht nodig hadden. ‘Leer mij het zelf doen’ is een Montessoriaans principe dat Sasja inspireert. Voor IVM Consultancy organiseert en faciliteert zij bijeenkomsten en workshops. Sasja is een teamspeler met een scherpe intuïtie voor wat mensen drijft. De keuken is de plek waar ze ontspant. Sinds een paar jaar werkt ze parttime in Sasja’s Kitchen en bereidt ze bij opdrachtgevers thuis feestelijke diners. Zij woont en werkt in Den Haag en is te bereiken op s.roumimper@buroleerlingenhulp.nl

Froukje de Jong MSC

Basis Psycholoog

ons-team
Is afgestudeerd als psycholoog aan de Rijksuniversiteit Leiden met afstudeerrichting Kinder- en Jeugdpsychologie. Tevens is zij in bezit van het diploma leerkracht basisonderwijs en heeft zij een research master in de psychologie afgerond. Sinds 2011 is zij gecertificeerd dyslexiebehandelaar bij Onderwijszorg Nederland (ONL). Froukje heeft veel ervaring in en affiniteit met het begeleiden van leerlingen in met name het basisonderwijs. Haar specialisaties zijn diagnostiek, begeleiding en behandeling van leerproblemen. Ze vindt het belangrijk om aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft. Met haar positieve aanpak streeft ze ernaar het zelfvertrouwen van het kind en plezier in het leren te bevorderen. Haar werkzaamheden voert ze uit in de regio Den Haag. Froukje staat ingeschreven bij het SKJ (registratienummer: 130000882) en is te bereiken op: f.dejong@buroleerlingenhulp.nl.

Lara Boot (stagiaire)

Basis Orthopedagoog i.o.

ons-team
Is afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs aan de PABO. Binnen haar stages en studie heeft Lara zich vooral gericht op de specialisatie jonge kind en eigenaarschap in de klas. Op dit moment studeert zij aan de Universiteit in Leiden voor de Masterspecialisatie Orthopedagogiek. Lara vindt dat ieder kind behoefte heeft aan een aanpak op maat, met als uitgangspunt positiviteit en persoonlijke groei. Lara is te bereiken op: l.boot@buroleerlingenhulp.nl

Fleur Smitheringale (stagaire)

Basis Orthopedagoog i.o.

ons-team
Fleur is bezig met het afronden van de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar stage gaat ze uitvoeren bij Buro Leerlingenhulp. Tijdens deze stage zal ze zich verder specialiseren in het begeleiden van kinderen met leer- en gedragsstoornissen in de klas. Eerdere werkervaring heeft zij onder meer in het begeleiden van leerlingen en coachen van leerkrachten en docenten. Ook heeft ze ervaring met het begeleiden van kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Momenteel is ze woonachtig in Den Haag maar zal werkzaam zijn in verschillende regio's en is bereikbaar op f.smitheringale@buroleerlingenhulp.nl 

Susan Hardeman (stagiaire)

Basis Orthopedagoog i.o.

ons-team
Studeert momenteel Clinical Child, Family and Education Studies, ook wel Orthopedagogiek, aan de Universiteit Utrecht. Hiervoor heeft ze Pedagogiek afgerond aan de Hogeschool Rotterdam. Elk kind is uniek en heeft eigen talenten en punten om vast op te lopen tijdens de ontwikkeling. Als orthopedagoog vindt Susan het belangrijk om het kind bij te staan in die ontwikkeling, door het kind handvaten aan te bieden waarmee het kind het beste uit zichzelf kan halen. Susan is werkzaam in regio Den Haag en is bereikbaar op: s.hardeman@buroleerlingenhulp.nl

Sophie Damen (stagiaire)

Basis Orthopedagoog i.o.

ons-team
Heeft de bachelor Academische Pabo afgerond, een combinatie van Onderwijskunde en Pabo, en heeft het afgelopen jaar met plezier voor de klas gestaan. Sophie vindt dat ieder kind het verdient zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Ze wordt blij van het helpen van kinderen en wil zich hier graag in specialiseren. Momenteel is ze bezig met de master Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Sophie is te bereiken op s.damen@buroleerlingenhulp.nl

Janneke Wijers (stagiaire)

Basis Orthopedagoog i.o.

ons-team
heeft de PABO afgerond en is werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs. Tijdens haar werk als leerkracht heeft zij ervaren dat het inschakelen van professionele hulp voor zowel het kind, de ouders, als de leerkracht van grote toegevoegde waarde kan zijn. Na een jaar in Parijs gewoond te hebben als au pair, doet Janneke nu de master Clinical Child, Family and Education Studies aan de Universiteit Utrecht. Janneke vindt het belangrijk om het kind positief te bekrachtigen, om zo het zelfvertrouwen en de motivatie van het kind te vergroten. Janneke loopt stage bij de vestiging in Delft en is te bereiken op: j.wijers@buroleerlingenhulp.nl

Stagiaires

BLH geeft studenten van onder andere Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en Fontys Hogeschool de kans om praktische ervaring op te doen. De stagiaires werken onder supervisie van de orthopedagogen/psychologen, bij wie de eindverantwoordelijkheid ligt van een begeleidingstraject.