menu

Ons team

Dit zijn onze specialisten

Wij werken met een vast team van deskundige psychologen, (ortho)pedagogen en Remedial Teachers met uiteenlopende eigen specialismen. Zo kunnen we binnen onze eigen organisatie vrijwel alle zorg bieden die een kind en zijn directe omgeving nodig heeft. Dat zorgt voor korte lijntjes en overzicht. Zowel voor het kind als voor de ouders en school.

Al onze medewerkers zijn aangesloten bij het NIP , NVO , SKJ of LBRT. Er is tevens (voor de diagnostiek) intern een Orthopedagoog – Generalist aanwezig. Het team blijft zich continue ontwikkelen door het volgen van trainingen/ cursussen en het bijwonen van intervisie bijeenkomsten.

Onze partners

Daarnaast werken we samen met verschillende vaste partners op het gebied van onderwijs, ontwikkeling en opvoeding. Lees hier welke partners dat zijn.

Vacatures

Om onze diensten nog verder uit te breiden hebben we regelmatig vacatures.

Bekijk vacatures

Drs. Lizette Scheer

Oprichter & eigenaar BLH

ons-team
Is sinds 2003 eigenaar van Buro Leerlingenhulp. Lizette is zowel afgestudeerd in arbeids- en organisatiepsychologie, als in ontwikkelings- en onderwijspsychologie. Beide studies volgde zij aan de universiteit van Leiden. Nadat zij zich jarenlang, als ervaringsdeskundige, bezig heeft gehouden met het begeleiden en diagnosticeren van leerlingen op het gebied van leer- en sociaal-emotionele problematiek, ligt haar focus momenteel op de coaching van de specialisten van de praktijk. Door de groei van Buro Leerlingenhulp is de nadruk van haar werk komen te liggen op de organisatiestructuur. Hierbij komt haar specialisatie in de arbeids- en organisatiepsychologie goed van pas. Haar expertise op het gebied van ontwikkelings- en onderwijspsychologie zorgt ervoor dat zij haar inhoudelijke kennis en ervaring kan integreren in de organisatiestructuur. Lizette heeft eveneens een grote interesse in leefstijl en voeding en welke invloed deze hebben op de ontwikkeling en het leerproces van een kind. Lizette is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek, is gerechtigd de titel Psycholoog NIP te voeren en staat ingeschreven als lid van het NIP en SKJ. Ze is tevens aangesloten bij het Kwaliteiteninstituut Dyslexie als erkend dyslexiebehandelaar. Lizette is te bereiken op l.scheer@buroleerlingenhulp.nl.  

Drs. Heidi van der Panne

orthopedagoog-generalist nvo geregistreerd

ons-team
Is sinds maart 2013 Orthopedagoog-Generalist en staat hiervoor geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO, lidnummer: 9465). Eveneens is Heidi lid van het SKJ. Ze heeft aan de Radboud Universiteit te Nijmegen orthopedagogiek gestudeerd, met als afstudeerrichting "Gezin en Gedrag" en later ook de afstudeerrichting "Ontwikkeling en Leren". Inmiddels heeft ze de afgelopen 10 jaar de nodige werkervaring opgedaan binnen het speciaal basis- en voortgezet onderwijs (Jonge Risico Kinderen (JRK), SBO en VSO cluster 4) en binnen een orthopedagogische praktijk. Haar specialisaties zijn diagnostiek, begeleiding en behandeling van sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. Heidi is tevens een gecertificeerd dyslexiemedebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL), waardoor ze een geprotocolleerde en volledig vergoede behandeling van dyslexie mag uitvoeren. Daarnaast staat zij geregistreed in het deskundige bestand Dyslexie. Heidi is werkzaam in Den Haag. Heidi is te bereiken op h.vanderpanne@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Marga Goedheer

Psycholoog NIP

ons-team
Heeft Kinder- en Jeugdpsychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie heeft zij zich gespecialiseerd in leerproblemen, -stoornissen en de samenhangende sociaal-emotionele problematiek. Nadat ze een aantal jaar met veel enthousiasme in Den Haag heeft gewerkt, runt zij momenteel de vestiging in Houten. Haar werkzaamheden binnen het Buro zijn onder andere het geven van begeleiding en het uitvoeren van (didactisch) onderzoek. Ook het geven van de ONL behandeling en het begeleiden van stagiaires vallen binnen haar takenpakket. Marga is lid van het NIP (lidnummer: 206149) en SKJ. Marga is te bereiken op: m.goedheer@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Saskia Faber

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek. Saskia heeft na haar studie werkervaring opgedaan binnen de schoolbegeleiding. Daarna heeft zij ruim tien jaar binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie gewerkt op het gebied van dyslexie, waar zij onderzoek deed en behandeling gaf aan kinderen met bijkomende problematiek. Veel kinderen met dyslexie hebben ook problemen binnen het autismespectrum, een aandachtstekort met of zonder hyperactiviteit, faalangst of sociaal-emotionele problematiek. Ieder kind is uniek met zijn eigen behoeften en talenten. Saskia ziet het als een uitdaging om de talenten van een kind naar boven te halen en aan te sluiten bij wat een kind nodig heeft. Binnen Buro Leerlingenhulp richt zij zich met name op diagnostiek en begeleiding van leerlingen met leerproblemen en bijkomende problematiek. Saskia runt de vestiging in Delft samen met Liset Meeuwsen. Saskia is lid van de NVO (lidnummer: 6588) en SKJ. Zij is te bereiken op: s.faber@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Annemarie Janssen-Van Harten

BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen als orthopedagoog met als specialisatie leerstoornissen. Annemarie heeft vele jaren als onderwijsadviseur gewerkt bij een onderwijsbegeleidingsdienst, waarbij zij scholen adviseerde bij het opzetten van hun zorgstructuur en het omgaan met leer- en gedragsproblematiek in de klas. Annemarie is gespecialiseerd in handelingsgerichte diagnostiek en is een gecertificeerd dyslexiebehandelaar ONL. Afgelopen jaren heeft zij samen met haar man en kinderen in het buitenland gewoond waar zij een Nederlandse school heeft opgezet. Annemarie sluit tijdens haar behandelingen op een positieve manier aan bij de leerbehoefte van kinderen en probeert met een oplossingsgerichte benadering de verhoudingen binnen de driehoek kind-gezin-school zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Annemarie is werkzaam in regio Delft en is te bereiken op: a.janssen@buroleerlingenhulp.nl.

Sabine Wetzels MSc

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
heeft Education and Child Studies: Learning Problems and Impairments aan de Universiteit Leiden gestudeerd. Al vroeg in haar studie heeft ze zich gespecialiseerd in leerproblemen en leerstoornissen en de sociaal-emotionele problematiek die daarbij komt kijken. Naast haar studie heeft ze altijd met veel plezier in de kinderopvang gewerkt. Sabine runt de vestiging in Leiden en werkt daarnaast ook in Den Haag. Haar werkzaamheden binnen Buro Leerlingenhulp zijn onder andere het begeleiden van leerlingen met leerproblematiek en het uitvoeren van (didactisch) onderzoek. Daarnaast is Sabine gecertificeerd dyslexiebehandelaar Onderwijszorg Nederland (ONL) en gecertificeerd Visueel Screener, aangesloten bij Functionele Oogzorg Nederland (FON). Sabine verricht het visueel vooronderzoek naar fixatie disperatie (het niet goed samenwerken van de ogen, waardoor er eventueel leerproblemen kunnen optreden) en zorgt voor het oppakken van de nazorg en de trajectbegeleiding. Sabine is lid van de NVO (lidnummer: 16776) en het SKJ. Sabine is bereikbaar op: s.wetzels@buroleerlingenhulp.nl.

Alana van der Horst MSC

Basis orthopedagoog

ons-team
is afgestudeerd als orthopedagoog met als afstudeerrichting de onderzoeksmaster Developmental Psychopathology in Education and Child Studies. Ze is gespecialiseerd in leer- en gedragsproblemen in het onderwijs. Tijdens haar stage heeft ze ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van leerproblemen, ontwikkelingsstoornissen en sociaal-emotionele problematiek. Hiervoor heeft zij tijdens haar studie enkele jaren ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Ze vindt het belangrijk dat kinderen hun talenten en capaciteiten ontdekken en zelf inzien welke stappen zij maken. Zij is ervan overtuigd dat ieder kind kan leren en groeien. Hierbij is een goede samenwerkingen met het kind, ouders en school van belang. Binnen Buro Leerlingenhulp houdt Alana zich bezig met het begeleiden van leerlingen met leerproblemen, ontwikkelingsstoornissen en sociaal-emotionele problematiek. Ze is werkzaam in Den Haag. Alana is geregistreerd bij het SKJ (registratienummer: 120012056) en NVO (lidnummer: 24107) en is in het bezit van de Basisaantekening diagnostiek. Alana is te bereiken op: a.vanderhorst@buroleerlingenhulp.nl.

Elly van Hoek-Smeenk MSc

Basis Psycholoog

ons-team
is afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit van Leiden. Na haar studie heeft zij binnen een kleine praktijk ruime ervaring opgedaan met het behandelen van leerproblemen, zowel op taal- als op rekengebied. Tevens heeft zij op een Haagse middelbare school taal- en rekenondersteuning gegeven aan leerlingen van het VMBO tot VWO en docenten geadviseerd hoe om te gaan met leerlingen met specifieke leerbehoeften. Sinds juni 2010 is zij gecertificeerd dyslexiebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL). Positieve feedback staat bij haar centraal en zij probeert vooral de motivatie van kinderen aan te spreken. Ze vindt het belangrijk dat kinderen het leren weer leuk gaan vinden om zo de beste resultaten te kunnen behalen. Daarbij vindt zij het van belang dat er een goede afstemming is tussen de begeleiding, de school en de ouders. Elly runt de vestiging in Nootdorp en is tevens werkzaam in Den Haag. Elly is lid van het NIP (lidnummer: 225982) en SKJ. Zij is bereikbaar op: e.vanhoek@buroleerlingenhulp.nl.

Mieke Dahmen MSC

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
is afgestudeerd als orthopedagoog met als specialisatie leerproblemen en is in het bezit van de basisaantekening psychodiagnostiek. Tevens staat zij ingeschreven als lid bij de NVO (nr. 9456), het SKJ (nr. 120002347) en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Tijdens haar stages, studie en werk heeft Mieke zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met leerproblemen. De afgelopen 9 jaar heeft Mieke een praktijk voor kinderen met leerproblemen aan huis gehad in Wassenaar (Bureau Leren Leren). Hier heeft zij gemerkt dat de motivatie en het plezier in het leren zeer belangrijke factoren zijn om tot een goed leerproces te komen. Door een creatieve en praktische aanpak krijgen kinderen meer grip op de leerstof. Het streven van Mieke is altijd om het leren weer leuk te maken, hierbij maakt zijn gebruik van de talenten en vaardigheden die het kind al bezit. Omdat Buro Leerlingenhulp een breder zorgaanbod heeft, hebben we besloten onze krachten te bundelen en de praktijken samen te voegen. Mieke is werkzaam op veel scholen in Wassenaar en bereikbaar op: m.dahmen@buroleerlingenhulp.nl.

Pleuni van den Hoeven MSc

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
is afgestudeerd als orthopedagoge aan de Universiteit Utrecht. Daarvoor heeft zij een bachelorsdiploma behaald in Algemene Sociale Wetenschappen waar haar interesse al snel uitging naar jeugdproblematiek. Tijdens haar Master Orthopedagogiek (waaronder haar stage) heeft zij zich voornamelijk gericht op de diagnostiek en behandeling van kinderen met leer- en gedragsproblemen. Pleuni vindt het belangrijk om het beste uit een kind te halen door te kijken naar de talenten van het kind en deze te benutten. Daarbij ziet zij het belang van het creëren van een prettige werksfeer voor het kind, waarin zowel de ouders als de school een belangrijke rol spelen. Naast de individuele begeleiding is Pleuni ook werkzaam als Remedial Teacher op scholen. Tevens is zij gecertificeerd dyslexiebehandelaar Onderwijszorg Nederland (ONL). Pleuni runt samen met Nikki de vestiging in Utrecht. Pleuni is bereikbaar op: p.vandenhoeven@buroleerlingenhulp.nl.

Lidewij von Bonninghausen MSc

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
Heeft Orthopedagogiek gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het is haar passie om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen door op speelse wijze te werken vanuit hun talenten. Lidewij vindt het daarbij belangrijk een warme en veilige omgeving te creëren waarin kinderen zich geaccepteerd voelen. Tijdens haar stages in het onderwijs en op de psychologieafdeling van een overheidsziekenhuis in Zuid-Afrika heeft zij veel ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van kinderen met leerproblemen en sociaal-emotionele problemen. Tevens heeft zij gedurende haar stages haar Basisaantekening Psychodiagnostiek behaald. Lidewij hecht veel waarde aan de samenwerking met ouders/verzorgers en school om het kind zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Ze is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met sociaal-emotionele problemen, waarbij ze gebruik maakt van lichaamsgerichte oefeningen, waaronder technieken uit yoga en mindfulness. Lidewij is lid van de NVO (lidnummer: 22521) en SKJ (lidnummer: 120010076) geregistreerd. Lidewij is werkzaam in regio Den Haag en is bereikbaar op l.bonninghausen@buroleerlingenhulp.nl.

Nikki Bos MSc

Basis Psycholoog

ons-team
is afgestudeerd als klinisch kind- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit Utrecht. Tijdens en naast de studie en stage heeft zij zich verdiept in diagnosticeren en behandelen van leer- en gedragsproblemen. Zij is in het bezit van haar basisaantekening Psychodiagnostiek, lid van het NIP en geregistreerd bij het SKJ (registratienummer: 130003317). Ook heeft Nikki een research master gedaan met een verdieping in positieve psychologie en stemmingsproblemen. Na haar studie heeft zij ervaring opgedaan bij een Sociaal Team met het werken met gezinnen en het begeleiden van kinderen en jongeren die tegen gedrags- en sociaal-emotionele problemen aanlopen. Nikki gaat op een creatieve en oplossingsgerichte manier te werk en hecht veel waarde aan een positieve benadering. Daarnaast vindt zij het belangrijk om samen te werken met scholen en ouders, zodat een kind weer zo goed mogelijk tot ontwikkeling kan komen. Nikki is binnen Buro Leerlingenhulp werkzaam bij de vestiging Utrecht en in de regio Den Haag. Vanaf februari 2019 mag zij zichzelf tevens gecertificeerd dyslexiebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL) noemen. Nikki is bereikbaar op: n.bos@buroleerlingenhulp.nl

Karin Olieman MSC

BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
is afgestudeerd als orthopedagoog met als specialisatie leerproblemen. Daarnaast heeft zij de PABO afgerond en is ze werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Tijdens haar stage bij Buro Leerlingenhulp heeft ze veel ervaring opgedaan met het begeleiden en diagnosticeren van leerlingen met leerproblemen, gedragsproblemen en sociaal-emotionele problematiek. Ook buiten haar studies is ze een aantal jaar werkzaam geweest als begeleidster voor kinderen met leerproblemen. Een positieve, oplossingsgerichte en persoonlijke aanpak, waarbij wordt gekeken naar mogelijkheden en talenten, staat centraal. Hierbij is een prettige werksfeer waar fouten gemaakt mogen worden van essentieel belang. Karin is gecertificeerd ONL dyslexiebehandelaar en in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek. Verder is ze lid van het SKJ (nummer 120012059) en ingeschreven bij het NVO (nummer 24103). Zij is werkzaam in de regio’s Houten en Bodegraven en bereikbaar op: k.olieman@buroleerlingenhulp.nl.  

Robine Verlinden MSC

BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
is afgestudeerd als orthopedagoog met afstudeerrichting Master’s programma in Studies of Special Education in the Family and at School. Tevens is zij gecertificeerd dyslexiebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL). Omdat zij aanliep tegen vragen over de begeleiding en opvoeding van haar eigen hoogbegaafde kinderen is zij pedagogiek (HBO) en Orthopedagogiek (WO) gaan studeren. Door haar eigen ervaring met kinderen met speciale onderwijs en leerbehoeften, kan zij zich goed verplaatsen in de belevingswereld van ouders en kinderen. Robine heeft naast haar studie als pedagoog op een zogenaamde vernieuwingsschool gewerkt. Op deze school was veel aandacht voor leerlingen die op welke manier dan ook extra aandacht en zorg nodig hadden. Zij heeft respect voor de kinderen, ouders en hun omgeving waarbij veiligheid en vertrouwen voorop staan. Zij gaat graag transparant en effectief aan het werk samen met de kinderen en in goed overleg met ouders en eventueel school. Robine is lid van de NVO (lidnummer: 21860) en SKJ. Robine is te bereiken op r.verlinden@buroleerlingenhulp.nl

Katja Zhigorevich MSc

BASIS PSYCHOLOOG

ons-team
is na het behalen van haar diploma Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool Leiden doorgaan studeren voor de master School Psychologie aan de Universiteit Leiden. Deze twee diploma’s vormen een goede combinatie tussen praktijk en theorie in de psychologie. Tijdens haar studies heeft Katja zich met name gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met leer- en gedragsproblematiek. Daarnaast ligt Katja haar interesse bij het begeleiden van ouders en scholen van kinderen met leer- en gedragsproblemen. Het is voor Katja belangrijk kinderen op een positieve manier te benaderen, zodat meer succeservaringen en zelfvertrouwen opgebouwd worden. Katja runt samen met Cedie de vestiging in Rotterdam. Ook is zij werkzaam in de regio Den Haag en Zoetermeer. Katja is lid van het SKJ. Zij is bereikbaar op: k.zhigorevich@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Marije Daalhuizen

Psycholoog NIP, systeemtherapeut i.o., KIES coach

ons-team
is afgestudeerd als psycholoog aan de universiteit Leiden. Zij is in het bezit van haar basisaantekening psychodiagnostiek, geregistreerd al Kinder- en Jeugdpsycholoog bij het NIP en lid van het SKJ. Sinds 2008 was zij zeven jaar werkzaam als gedragsdeskundige bij het Crisis Interventie Team Haaglanden, daarna heeft zij enige tijd in de jeugd GGZ gewerkt als psycholoog. Momenteel is ze bijna klaar met haar opleiding Systeemtherapie. Haar specialisaties zijn met name gezinsproblematiek, sociaal-emotionele problematiek, gedragsproblemen en echtscheidingsproblematiek. Ze is tevens KIES (Kinderen In Echtscheidings Situaties) coach en behandelt in haar eigen praktijk gezinnen en kinderen in echtscheidingssituaties. Marije vindt het belangrijk om zich niet enkel op het kind te richten, maar ook op de (leef)omgeving en achtergrond van het kind. Tevens staat bij haar de ontwikkeling van de kwaliteiten van kinderen centraal. Marije is werkzaam in Den Haag. Marije is bereikbaar op: m.daalhuizen@buroleerlingenhulp.nl.

Cedie Joosse-Sijben MSc

Orthopedagoog-Generalist NVO Geregistreerd

ons-team
Is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht en is sinds februari 2019 Orthopedagoog-Generalist. Zij staat hiervoor geregistreerd bij de NVO (lidnummer: 14828). Tevens staat zij geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (lidnummer: 120010742). Sinds 2012 werkt zij als dyslexiebehandelaar en -diagnosticus met kinderen met (een vermoeden van) dyslexie binnen het regulier- en speciaal (basis)onderwijs. Ook heeft zij binnen de jeugd-GGZ gewerkt. Zij heeft veel ervaring op het gebied van lees- en leerproblemen met bijkomende gedragsproblemen bij kinderen. Cedie is ervan overtuigd dat ieder kind kan en wil leren en daarom vindt zij het belangrijk om kinderen, waarbij het leerproces staakt, te begeleiden. Cedie runt samen met Katja de vestiging in Rotterdam. Ook is zij werkzaam in Delft en Den Haag. Cedie is bereikbaar op: c.sijben@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Petra Spruijt

BASIS PSYCHOLOOG

ons-team
is afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit van Utrecht. Daarvoor heeft zij de PABO afgerond en werkte ze als leerkracht in het basisonderwijs. Ze heeft de basis aantekening diagnostiek behaald, staat ingeschreven bij het SKJ (lidnummer: 130001360) en is lid van het NIP (lidnummer: 204503). Ze heeft jarenlang gewerkt als onderwijsadviseur, waarbij ze veel ervaring heeft opgedaan met diagnostiek en het begeleiden van scholen en leerkrachten.  Petra richt zich binnen BLH op diagnostiek en het begeleiden van kinderen. Haar specialisaties zijn neuropsychologie, sociaal emotionele ontwikkeling en leren. Ze vindt het belangrijk kinderen te benaderen vanuit een positieve groeimindset, waardoor ze zich goed kunnen ontwikkelen. Ze wil graag een veilige basis bieden waar kinderen zichzelf kunnen zijn, om van daaruit verandering te brengen. Ze werkt oplossingsgericht en praktisch en zoekt samen met het kind en zijn omgeving naar de mogelijkheden en wensen. Petra werkt in de regio Den Haag en is te bereiken op p.spruijt@buroleerlingenhulp.nl 

Liset Talboom-Meeuwsen MSc

PSYCHOLOOG NIP

ons-team
is afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit Leiden. Tijdens en na haar studie heeft zij ruime ervaring opgedaan met het diagnosticeren en behandelen van leer- en gedragsproblemen. Sinds maart 2011 is zij gecertificeerd dyslexiebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL). Ze is tevens aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. De afgelopen jaren heeft zij zich gespecialiseerd in het inzetten van ICT hulpmiddelen bij leerproblemen. Zij vindt het uitdagend om met iedere leerling aan de slag te gaan, met als uitgangspunt de kwaliteiten van het kind en de mogelijkheden van zijn of haar omgeving. Binnen Buro Leerlingenhulp richt zij zich met name op de begeleiding van leerlingen met leerproblemen en de daaruit voortvloeiende sociaal emotionele problematiek. Liset runt de vestiging in Delft en werkt daarnaast op diverse scholen in Den Haag. Liset is lid van het NIP (lidnummer: 207095) en het SKJ. Zij is bereikbaar op: l.talboom@buroleerlingenhulp.nl.

Nynke Postma MSc

NVO BASIS ORTHOPEDAGOOG

ons-team
heeft Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Zij is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek en staat ingeschreven als lid bij de NVO (lidnummer: 19522) en het SKJ. Binnen haar studie en stages heeft zij zich voornamelijk gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met leerproblemen. Daarnaast is zij sinds september 2015 gecertificeerd dyslexiebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL). Alvorens haar studie orthopedagogiek heeft Nynke de pabo met succes afgerond. Tijdens het werken voor de klas is haar interesse gewekt voor het werken met kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Nynke is werkzaam bij de vestiging in Houten en daarnaast is zij verantwoordelijk voor de vestiging in Amersfoort. Nynke is bereikbaar op: n.postma@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Maaike Karamati-Slabbers

PSYCHOLOOG NIP

ons-team
Heeft ontwikkelings- en onderwijspsychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij is lid van het NIP en SKJ. Na haar afstuderen heeft Maaike werkervaring opgedaan binnen de onderwijsbegeleidingsdiensten. Daarnaast heeft ze gewerkt met kinderen met taal-, spraak- en gehoorproblematiek op een cluster II school. Verder heeft Maaike ruim 5 jaar binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie behandelingen gegeven aan kinderen met dyslexie. Bij de meeste kinderen was hier ook sprake van bijkomstige problemen zoals faalangst, ADHD/ADD, ODD en autisme. Hierna heeft Maaike bijna 10 jaar gewerkt binnen het SBO (speciaal basisonderwijs); de eerste jaren als preventief ambulant begeleider. Later ook als begeleider van individueel arrangementen en als orthopedagoog. Wat Maaike zo mooi vindt aan het werken met kinderen, is dat ieder kind zijn/haar eigen specifieke benadering vraagt. Door heel goed naar een kind te kijken en te luisteren kan je hier goed in je behandeling op inspelen. Maaike vindt het belangrijk om kinderen in hun ontwikkeling verder te kunnen helpen en een positieve bijdrage aan hun zelfvertrouwen te geven. Binnen Buro Leerlingenhulp richt zij zich voornamelijk op de begeleiding en diagnostiek van leerlingen met leerproblemen en bijkomende problematiek. Haar werkzaamheden voert ze uit in de regio Den Haag. Maaike is bereikbaar op: m.karamati@buroleerlingenhulp.nl.

Floortje de Koning MSc

Basis Psycholoog

ons-team
is afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit Leiden, met als masterspecialisatie School Psychology. Tijdens haar studie heeft Floortje zich gespecialiseerd in (handelingsgerichte) diagnostiek en de begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren met leer- en gedragsproblemen. Haar uitgangspunt is oplossingsgericht werken met oog voor de mogelijkheden en talenten van een kind/jeugdige en het vergroten van het zelfvertrouwen. Op het gebied van intelligentieonderzoek heeft Floortje veel ervaring met de afname en interpretatie van de WISC-III, WISC-V en de NIO. Verder is ze gecertificeerd ONL dyslexiebehandelaar en in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek. Bovendien is Floortje lid van het NIP (224833) en is geregistreerd bij het SKJ (130004790). Floortje heeft jaren gewerkt als huiswerkbegeleider, tentamentrainer en is nog steeds werkzaam als zeer enthousiaste docent statistiek aan de Universiteit Leiden. Floortje is bereikbaar op: f.dekoning@buroleerlingenhulp.nl.

Eva Voorn MSc

Basis Psycholoog

ons-team
Heeft Ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens de studie en de stage heeft zij zich verdiept in de behandeling en diagnostiek van leerproblemen en -stoornissen en sociaal-emotionele problematiek. Daarnaast heeft zij een bachelordiploma in neuropsychologie. Haar specifieke interesse gaat uit naar het raakvlak van het brein en de (leer)ontwikkeling, om haar kennis over cognitieve mechanismen, zoals aandacht, geheugen en motivatie, in te zetten bij het leer- en ontwikkelproces. Eva vindt een fijne sfeer, positieve feedback en het opdoen van succeservaringen belangrijk. Tijdens de studie heeft zij met veel plezier ervaring opgedaan bij het begeleiden van basis- en middelbare scholieren als huiswerkbegeleider en bijlesdocent. Haar werkzaamheden binnen Buro Leerlingenhulp zijn onder andere het begeleiden van leerlingen en het uitvoeren van (didactisch) onderzoek. Zij is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek, lid van het NIP (lidnummer: 217632) en SKJ. Eva runt de vestiging in Haarlem en is tevens werkzaam in Den Haag. Eva is bereikbaar op: e.voorn@buroleerlingenhulp.nl.

Drs. Mandy Venmans-Ormel

Psycholoog NIP

ons-team
Is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden als psycholoog. Hierna heeft zij de opleiding Leerkracht Basisonderwijs afgerond. Zij is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek en staat ingeschreven als lid bij het NIP (lidnummer: 210282) en het SKJ. Mandy heeft zowel in het primair- en voortgezet onderwijs als in de jeugdzorg gewerkt, waarbij zij veel ervaring heeft opgedaan op het gebied van begeleiding van kinderen en jongeren met sociaal-emotionele problemen en leerproblemen. Ook is zij gespecialiseerd in handelingsgerichte diagnostiek. Mandy vindt het belangrijk om de focus te leggen op het vergroten van het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren, door hun talenten te ontdekken en versterken. Zij werkt graag oplossingsgericht samen met ouders en scholen. Mandy is werkzaam in de regio Den Haag en is te bereiken op: m.venmans@buroleerlingenhulp.nl

Esmé van Minde Msen

Remedial Teacher

ons-team
Heeft Master Sen gestudeerd aan de Hogeschool Windesheim in Hoofddorp met als specialisatie Remedial Teaching. Na haar studie is zij werkzaam geweest als groepsleerkracht, intern begeleider en als Remedial Teacher in haar eigen praktijk aan huis. Daarnaast heeft zij het certificaat Rekenbootcamptrainer behaald, waarmee zij bootcamptrainingen mag geven waarin bewegend leren centraal staat. Esmé is ervan overtuigd dat plezier in leren de basis is voor goed kunnen leren. Daarom vindt zij het van groot belang dat kinderen zich vertrouwd voelen tijdens de begeleiding en het leuke van het vak weer gaan inzien. Haar werkzaamheden binnen Buro Leerlingenhulp zullen onder andere het begeleiden van leerlingen en het geven van trainingen aan leerlingen zijn. Esmé runt de vestiging in Drenthe. Esmé is lid van het LBRT (lidnummer: 163210). Zij is bereikbaar op: e.vanminde@buroleerlingenhulp.nl.

Froukje van de Pol-in 't Veld MSC

Basis Psycholoog

ons-team
heeft Sociale Psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna heeft zij zich in haar Master aan de VU gespecialiseerd in het geven van trainingen en is zij gaan werken met kinderen. Froukje heeft trainingen gegeven op het gebied van concentratie, agressie, sociale vaardigheden, studieplanning, faalangst en weerbaarheid. Zij is in Finland opgeleid tot KiVa-trainer, een programma gericht op het verminderen van pesten op scholen. Sinds 2019 is zij gecertificeerd dyslexiebehandelaar Onderwijszorg Nederland (ONL). Froukje creëert graag een prettige sfeer waarin leerlingen en ouders zich op hun gemak voelen. Zo kunnen zij met plezier werken om hun vaardigheden en zelfvertrouwen te vergroten. Froukje is geregistreerd bij het SKJ (nummer: 130004902). Ze is werkzaam binnen Den Haag en te bereiken op: f.vandepol@buroleerlingenhulp.nl

Drs. Renate de Jong-Benschop

Basis psycholoog

ons-team
heeft Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Hierna heeft zij haar PABO-diploma gehaald en is 15 jaar werkzaam geweest binnen het primair onderwijs, zowel als leerkracht, remedial teacher en intern begeleider. Van 2015 tot 2017 heeft Renate de opleiding Master Special Educational Needs gevolgd om zich te verdiepen in leerproblemen en problemen binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling die hiermee gepaard kunnen gaan. Voor Renate is het erg belangrijk om naast het werken aan een leerprobleem ook aandacht te besteden aan wat het kind wél kan om zo het zelfvertrouwen van het kind te bevorderen. Tevens is Renate gecertificeerd dyslexiebehandelaar Onderwijszorg Nederland (ONL) en lid van het NIP (lidnummer: 226189) en SKJ. Renate is werkzaam binnen Den Haag en Zoetermeer. Zij is bereikbaar op: r.dejong@buroleerlingenhulp.nl.

Canci de Bruijn MSC

Pedagoog

ons-team
heeft Pedagogische Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van de bachelor heeft zij vervolgens een master Communicatiewetenschap aan de UvA behaald. Mede door de ervaring met het opvoeden van haar eigen kinderen heeft zij Canci.nl opgezet, waarmee zij ouders begeleidt bij uiteenlopende vragen en problematiek die komen kijken bij het opvoeden van onzekere, angstige en/of  hooggevoelige kinderen. Canci vindt een positieve benadering belangrijk, waarbij het bouwen aan zelfvertrouwen, het behalen van successen en een veilige omgeving centraal staan. Canci is werkzaam in Den Haag en is bereikbaar op: c.debruijn@buroleerlingenhulp.nl.

DRS. Milène van den Acker

Basis Psycholoog

ons-team

heeft Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden en is daarna bijna 6 jaar werkzaam geweest in de Jeugdhulpverlening en -bescherming. Zij koos in 2008 bewust voor de overstap naar een kleine Praktijk voor Psychotherapie, om zich in haar werk meer te kunnen richten op de individuele diagnostiek, de behandeling van gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en het begeleiden van ouders. Hier heeft Milène haar passie en de kracht van het kind ontdekt: de eigenheid die elk kind bijzonder maakt. Met de uitbreiding van haar gezin groeide bij Milène het begrip en de waardering voor ouders. Zij merkt in haar werk hoe je als verbinding tussen ouders en kind kan fungeren en door kennis, begrip en acceptatie wederzijds veel problemen kan oplossen. Met oog voor detail en gevoel voor humor probeert zij zo alle betrokkenen de aandacht en handvatten te geven, die zij nodig hebben om zich weer sterk te voelen en zichzelf te kunnen zijn. Met veel jaren werkervaring heeft Milène haar basisaantekening diagnostiek, is lid van het NIP (nr. 27405) en SKJ-geregistreerd (nr. 130002322) en is gecertificeerd dyslexiebehandelaar ONL. Milène werkt in de regio’s Den Haag en Delft en is te bereiken op: m.vandenacker@buroleerlingenhulp.nl

Leora Ferdinando MSC

Basis Psycholoog

ons-team
heeft een master Kinder- en Jeugdpsychologie afgerond in Utrecht. Tijdens haar stage heeft zij ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling. Hierna heeft zij meer kennis en vaardigheden ontwikkeld rondom de diagnose Autisme Spectrum Stoornis in combinatie met andere diagnoses. Tevens is zij bekend geraakt met groepsdynamica. Door de rust die zij uitstraalt, voelen kinderen zich snel op hun gemak bij haar. Haar doel is om te kijken naar de persoon, in plaats van de diagnose. Zij ziet het als een uitdaging om op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag. Verder streeft zij ernaar dat jongeren niet afhankelijk blijven van zorg. Ze probeert hen handvatten aan te reiken zodat zij bij een soortgelijke beproeving dit zelfstandig kunnen aanpakken. Leora is ingeschreven als lid bij het NIP (Lidnummer: 230091) en het SKJ (Lidnummer: 130005204). Zij zal binnenkort de opleiding tot dyslexiebehandelaar ONL afronden. Leora is werkzaam in Den Haag & regio Utrecht. Zij is bereikbaar op: l.ferdinando@buroleerlingenhulp.nl.

Jasmijn Markus MSC

Basis Orthopedagoog

ons-team
Heeft Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens haar stage heeft zij zich voornamelijk bezig gehouden met de diagnostiek en behandelingen van kinderen met sociaal-emotionele- en gedragsproblemen. Ook heeft ze tijdens haar studie gewerkt met kinderen op het SBO en onderzoek gedaan naar het effect van positieve feedback op leren. Jasmijn hecht veel waarde aan het bevorderen van zelfvertrouwen, het creëren van een veilige omgeving en het inzetten van talenten. Op deze manier worden kinderen echt in hun kracht gezet. Om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen vind Jasmijn het belangrijk dat er nauw contact is met de ouders/verzorgers en school. Jasmijn is SKJ geregistreerd (lidnummer: 120012089) en is vanaf oktober 2020 een gecertificeerd dyslexiebehandelaar van Onderwijszorg Nederland (ONL). Jasmijn is werkzaam in regio Den Haag en te bereiken op: j.markus@buroleerlingenhulp.nl

Lara Boot

Basis Orthopedagoog i.o.

ons-team
Is afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs aan de PABO. Binnen haar stages en studie heeft Lara zich vooral gericht op de specialisatie jonge kind en eigenaarschap in de klas. Op dit moment studeert zij aan de Universiteit in Leiden voor de Masterspecialisatie Orthopedagogiek. Lara vindt dat ieder kind behoefte heeft aan een aanpak op maat, met als uitgangspunt positiviteit en persoonlijke groei. Lara is te bereiken op: l.boot@buroleerlingenhulp.nl

Stagiaires

BLH geeft studenten van onder andere Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en Fontys Hogeschool de kans om praktische ervaring op te doen. Uiteraard blijft de eindverantwoordelijkheid bij één van de orthopedagogen/psychologen.