menu

Onze werkwijze

Eerste contact

De eerste kennismaking met BLH is telefonisch. We bellen ouders of onderwijsprofessionals binnen enkele dagen na een hulpaanvraag om kennis te maken en de eerste vragen te beantwoorden.

Stap 1: Intakegesprek

We starten het echte traject met een (vrijblijvend) intakegesprek met het kind, ouder(s). Zo brengt BLH de precieze hulpvraag in kaart.

Stap 2: Onderzoek & observaties (indien nodig )

Om meer inzicht te krijgen in de aard van de problematiek, voeren we eventueel onderzoek uit en/of observeren we een kind (thuis, op school of op locatie). Ook hebben we eventueel (met toestemming van de ouders) gesprekken met school en/of andere hulpverleners.

Stap 3: Individueel handelingsplan opstellen

Met de verkregen inzichten stelt BLH een handelingsplan op, waarin staat hoe we verder gaan. Het doel en de invulling van de begeleiding worden hierin vastgelegd.

Stap 4: Begeleiding en voortgang

Gedurende het traject meten we regelmatig de leervorderingen. We houden nauw contact met ouders en scholen en passen het handelingsplan steeds aan op die ontwikkelingen. In het systeem Anykind Portal kunnen ouders (en leerkrachten) de voortgang van hun kind op de voet volgen.

Uiteraard worden alle stappen in overleg met de ouders uitgevoerd en werkt BLH nauw samen met andere hulpverleners en/of de school van het kind.