menu

Oppositionele gedragsstoornis

Gedraagt je kind zich langere tijd;  herhaaldelijk tegendraads, boos/driftig en zoekt uw kind veel ruzie én heeft dit gedrag een nadelige invloed op het dagelijks leven van uw kind; thuis of op school, in de sociale omgang met leeftijdsgenootjes of vriendjes. Dan is er mogelijk sprake van een oppositionele-opstandige stoornis (Oppositional Defiant Disorder – ODD).

Bij iedere peuter en kleuter kennen we de zogenaamde koppigheidsfase, en ook in de puberteit is opstandig en af en toe agressief gedrag vrij normaal. Pas als het negatieve gedrag ernstig is en vaker voorkomt dan gemiddeld, en daarnaast al langere tijd aanwezig is en niet wordt veroorzaakt door omstandigheden, wordt gesproken van een agressieve gedragsstoornis.

Kinderen en jongeren met ODD of CD hebben problemen met het reguleren van hun emoties; ze zijn snel gefrustreerd en weinig flexibel in het omschakelen van hun houding als een situatie plotseling verandert.

Kenmerken bij ODD: driftig, verzet zich tegen regels, weigert zich te voegen naar wat de volwassene vraagt, maakt vaak ruzie met volwassenen, ergert anderen met opzet, geeft de schuld van eigen fouten aan anderen, is prikkelbaar, ergert zich vaak, is boos of gepikeerd, is hatelijk en wraakzuchtig.