menu

Persoonlijke begeleiding

Individuele begeleiding op maat

Onze psychologen en (ortho)pedagogen begeleiden kinderen door regelmatig (wekelijks) één op één met ze aan de slag te gaan. Op school, op één van de eigen (vaste) locaties of thuis. De precieze invulling van deze persoonlijke begeleiding stemmen we volledig af op de hulpvraag én de behoeften van een kind. Zo begeleiden we leerlingen met leerproblemen, op didactisch gebied, wat betreft zelfvertrouwen en sociale vaardigheden, en met studievaardigheden.

Soms is therapie de beste manier om een kind te begeleiden bij (het omgaan met) een specifiek probleem. BLH biedt de volgende therapie voor kinderen en jongeren: EMDR, Cogmed en Systeemtherapie.

Groeimindset

We werken altijd op een plezierige manier met het kind aan zelfvertrouwen, motivatie en bewustwording van eigen kunnen. Dit doen we door de talenten en successen te belichten en minder sterke kanten te ontwikkelen, geïnspireerd op de Groeimindset van Carol Dweck.

Betrokkenheid van ouders/leerkrachten

BLH heeft regelmatig overleg met ouders en leerkrachten van kinderen die begeleiding krijgen. Daarom werkt BLH ook met StudyAssist RT. Dat is een systeem waarmee betrokkenen (ouders, leraren) direct inzage hebben in de vorderingen en resultaten van de begeleiding. Ze zien in één oogopslag het handelingsplan, facturen en verslagen.

Onze werkwijze

Vóór wij een kind begeleiden, hebben wij uiteraard contact met ouders en houden we een intakegesprek. Lees hier meer over de manier waarop wij te werk gaan.