menu

Pesten

De gevolgen van pesten

Als kinderen worden gepest, op school of door klasgenoten online, heeft dat vaak een grote impact. Vaak hebben kinderen geen zin meer om naar school te gaan, krijgen ze concentratieproblemen of leerproblemen. Niet alle kinderen of jongeren die worden gepest, vertellen hier thuis over. Soms is dus niet duidelijk dat pesten de oorzaak is voor slechte schoolresultaten of motivatieproblemen.

Wat doet BLH?
BLH probeert altijd te achterhalen wat de oorzaak is van gedragsproblemen of leerproblemen. Als blijkt dat een kind gepest wordt, is goede begeleiding van belang. Én samenwerking tussen ouders en scholen om het pesten te stoppen. BLH kan kinderen helpen weerbaarder te worden tegen pesters en kan een brugfunctie vervullen tussen het kind, de ouders en de school.