menu

PGB

Wat is PGB?

Met een Persoonsgebonden budget (PGB) krijg je een budget waarmee je voor jouw kind de nodige hulp, zorg en ondersteuning kunt inkopen en organiseren. Dit geeft de vrijheid om de zorg zelf zo veel mogelijk te regelen zoals bij jullie past. Zo mag je zelf de zorgverlener uitkiezen. BLH is een formele zorgverlener en staat graag voor jullie klaar voor een PGB bij jeugdhulp.

Jeugdhulp-PGB is mogelijk als de gemeente je kind jeugdhulp toekent, je kunt aangeven waarom hulp ‘in natura’ niet geschikt is en je het pgb kunt beheren. Daarnaast kan de gemeente aanvullende voorwaarden stellen.

Aanvragen

Eerst moet worden vastgesteld welke zorg er precies nodig is. Deze stappen zijn te nemen:

  1. Geef (schriftelijk) bij de gemeente van je woonplaats aan dat je kind zorg nodig heeft. Een familiegroepsplan schrijven kan hier onderdeel van zijn.
  2. De gemeente bekijkt de situatie en bepaalt welke zorg je kunt krijgen. Meestal vindt er een persoonlijk gesprek plaats.
  3. Je krijgt een verslag van het onderzoek. Als je het eens bent onderteken je het verslag. Vervolgens bepaalt de gemeente of je de gevraagde hulp krijgt.
  4. Goedgekeurd? Je stelt de zorgovereenkomst op en laat deze ondertekenen door de zorgverlener/specialist van BLH.

Bij de aanvraag van een PGB kan het verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner. De gemeente kan hiermee verder helpen. Schroom niet om contact op te nemen met BLH, wij denken uit eigen ervaringen graag mee.

Lees hier meer over de manier waarop wij te werk gaan en over onze missie.

Formele zorgverleners

Heb je voor je kind een pgb van de gemeente via de Jeugdwet? Dan kan de gemeente eisen dat je formele zorgverleners inhuurt. Vraag dit na bij de gemeente. BLH is een formele zorgverlener, omdat we een formele organisatie zijn, BIG-geregistreerden in huis hebben en alle specialisten ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Bron: www.pgb.nl en www.svb.nl