menu

Problemen met het reguleren van emoties

Moeite met emotieregulatie

Kinderen die problemen hebben met het reguleren van emoties, hebben vaak (nog) weinig inzicht in eigen denken, voelen en handelen. Het kan voor deze kinderen moeilijk zijn hun emoties te ordenen en begrenzen, waardoor ze overweldigd kunnen raken door hun eigen emoties. Dit uit zich bijvoorbeeld in wisselende stemmingen, woede uitbarstingen en/of een heel verdrietig gevoel.

Bij het ouder worden, krijgen kinderen steeds beter controle over hun emoties en het gedrag dat hiermee samenhangt. Kinderen moeten dit echt leren en het ene kind gaat dit nou eenmaal makkelijker af dan het andere kind. Kinderen met AD(H)D, ODD of autisme hebben vaak meer moeite met het reguleren van hun emoties.

Wat doet BLH?
BLH biedt kinderen die moeite hebben met het reguleren van hun emoties persoonlijke begeleiding op maat.