menu

Psychoeducatie en begeleiding autisme

ÉÉN BEELD EN ÉÉN TAAL MET BRAIN BLOCKS

Wat houdt de psychoeducatie en begeleiding in?
Het doel van Brain Blocks is om door middel van reflectie meer inzicht te krijgen in eigen gevoelens en gedachten en in die van anderen. We gaan ervan uit dat de meer inzicht tevens leidt tot anders kijken naar ervaringen wat op zijn beurt het denken, voelen en handelen beïnvloed.

Cliënten worden uitgenodigd om door middel van de Brain Blocks materialen hun gevoelens en gedachten te verbeelden. De begeleider reflecteert samen met de cliënt op deze beelden. Dit reflectieproces is steeds weer anders. De beelden verschillen per gebeurtenissen en gedachten. De begeleider sluit met zijn reflectieproces aan op de beelden en het ontwikkelingsperspectief van de cliënt. Hierdoor maakt zij de werkwijze met Brain Blocks steeds weer op maat. Hoe vaak en hoe lang Brain Blocks ingezet wordt is dan ook steeds weer anders.

Doel van de psychoeducatie en begeleiding:
Door middel van reflectie kan er gewerkt worden aan vier doelstellingen:
– Ik-ander differentiatie: In deze doelstelling staat het ontdekken van zelf, de ander en de wisselwerking binnen interactie centraal. – Belemmerende overtuigingen: in deze doelstelling staat het ontdekken van, en het leren omgaan met belemmerende overtuigingen centraal. – Psycho-educatie: In deze doelstelling staat het verduidelijken van een problematiek centraal. – Communicatie: In deze doelstelling staat het werken aan meer wederzijds begrip tussen de cliënt en belangrijke anderen centraal.

Voor wie?
Brain Blocks kan worden gebruikt bij kinderen en jongeren met uiteenlopende hulpvragen gericht op hun sociale en emotionele functioneren. Brain Blocks is een interventie die dan ook breed ingezet wordt binnen de hulpverlening en het onderwijs. Bij buro leerlingenhulp focussen we op cliënten met autisme.

Praktische informatie:
– Vorm: individuele begeleiding en psychoeducatie van 45 minuten per keer. De hoeveelheid sessies wordt bij de intake afgestemd.
– Locatie: praktijk Vlierboomstraat Den Haag
– Investering: €68,- per sessie.
– Startdatum: zo snel mogelijk, in overleg

Aanmelden:
Stuur een mail naar info@buroleerlingenhulp.nl of naar k.zhigorevich@buroleerlingenhulp.nl