menu

Remedial Teaching

BLH biedt pedagogische en/of didactische ondersteuning aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften bij u op school. Of ze nu problemen of een (ontwikkelings)stoornis hebben of juist bovengemiddeld presteren: we begeleiden iedere leerling op een passende manier. Individueel of in kleine groepjes. Op school of op één van onze eigen locaties.

Daarbij betrekken we de ouders en docenten intensief: met evaluaties en via het leerlingvolgsysteem Points.