menu

Rouw

Als kinderen te maken krijgen met de dood van een dierbare, kunnen ze veel pijn, verdriet en andere soms tegenstrijdige emoties ervaren. Ook hebben jonge kinderen vaak moeite de onomkeerbaarheid van een verlies te begrijpen. Ieder kind is anders en zal het ook op eigen unieke manier verwerken.

Er zijn ook kinderen die vastlopen in de verwerking van het verlies. Ze kunnen de pijnlijke gevoelens wegstoppen, situaties gaan vermijden, negatief of juist overdreven zorgzaam gedrag gaan vertonen.

Wat kan BLH doen?
BLH begeleidt kinderen die moeite hebben met rouwverwerking, aansluitend op het kind. Als je als ouder hulp zoekt, kun je dit het beste doen tussen de 6 en 12 maanden na het verlies. Uiteraard kunnen wij ook vóór en na deze periode helpen.