menu

Rouw

Rouw bij kinderen

Als kinderen te maken krijgen met de dood van een dierbare, doet dat natuurlijk erg veel pijn. Behalve pijn en verdriet ervaren kinderen vaak veel verschillende gevoelens, die soms heel tegenstrijdig kunnen zijn. Ook begrijpen jonge kinderen de onomkeerbaarheid van een verlies vaak nog niet zo goed. Kinderen zijn echter enorm veerkrachtig en de meeste kinderen zullen dan ook het verlies (op hun eigen, unieke manier) verwerken.

Toch zijn er ook kinderen die vastlopen in de verwerking van het verlies. Ze kunnen de pijnlijke gevoelens wegstoppen, situaties gaan vermijden, negatief of juist erg zorgzaam gedrag gaan vertonen.

Wat kan BLH doen?
BLH begeleidt kinderen die moeite hebben met rouwverwerking, op een persoonlijke manier die goed bij het kind aansluit. Als je als ouder hulp zoekt, kun je dit doorgaans het beste doen tussen de 6 en 12 maanden na het verlies.