menu

Slaapproblemen

Veel kinderen blijken slaapproblemen te ervaren. Slaapproblemen kunnen tot uiting komen in slapeloosheid, opvallende slaperigheid en ongewoon gedrag tijdens het slapen (ademhalingsproblemen, nachtmerries, slaapwandelen).

Een slaapprobleem bij een kind is, in tegenstelling tot slaapproblemen bij volwassenen, een probleem van het gehele gezin. Ook voor het kind zelf kan een slaapprobleem grote gevolgen hebben, zoals leer- en gedragsproblemen. Het is van belang hier zo vroeg mogelijk in het leven van het kind aandacht aan te besteden. Onder  “slaapproblemen” valt een grote variëteit aan klachten, die in veel gevallen ook verschillen in behandelingsaanpak. Het is afhankelijk (van de ernst) van de problematiek of BLH de behandeling kan uitvoeren of dat we doorverwijzen naar een slaapcentrum voor verder diagnostisch onderzoek en / of behandeling.