menu

Onze specialismen

Wat is er écht aan de hand?

Vaak staan leerproblemen of gedragsproblemen niet op zichzelf. Een kind dat thuis heel boos is, heeft misschien iets ingrijpends meegemaakt op school. En als een kind niet (meer) meekomt in de klas, kan een leerprobleem de oorzaak zijn, maar ook iets in de thuissituatie, of een (ontwikkeling)stoornis.

Gespecialiseerd team

Het team van BLH bestaat uit deskundigen met zeer uiteenlopende specialismen, die nauw samenwerken. Daardoor kunnen  wij een goed beeld vinden van de échte oorzaak van een probleem of bepaald gedrag. En kunnen we kinderen en jongeren op een passende manier begeleiden.

Onze specialismen

Onze deskundigheid is heel breed. Wij verdelen de verschillende problemen waarbij we begeleiding kunnen bieden in drie categorieën:

  • Leerproblemen
    Daaronder verstaan we problemen die vooral op school tot uiting komen, maar niet onder het kopje ‘stoornis’ vallen. Denk bijvoorbeeld aan dyslexie, hoogbegaafdheid of concentratieproblemen. Lees hier meer.
  • Sociaal-emotionele problemen & gedragsproblemen
    Als ingrijpende veranderingen of moeilijke (thuis)situaties zorgen voor problemen of angsten bij kinderen en jongeren, spreken we van sociaal- emotionele problemen of gedragsproblemen. Voorbeelden daarvan zijn faalangst, sociale angsten, agressief gedrag of bedplassen. Lees hier meer.
  • Stoornissen
    Soms is een stoornis de oorzaak van gedragsproblemen of leerproblemen. Onder stoornissen vallen bijvoorbeeld: autisme, ADHD, depressie en angststoornissen of PTSS. Lees hier meer.