menu

Speltherapie

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een laagdrempelige vorm van therapie voor kinderen. Hierbij is het spel een middel om een kind te begrijpen en verder te helpen. Met speltherapie verwerken kinderen gebeurtenissen zonder er direct over te hoeven praten. De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt, speelt mee en sluit aan bij de initiatieven van het kind.

Zonder woorden

BLH kan speltherapie inzetten bij kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar bij wie de ontwikkeling gestagneerd is. Het is een fijne vorm van behandeling voor kinderen die moeite hebben met het onder woorden brengen van hun gevoelens.

Ook voor kinderen die problemen hebben met het uiten van gevoelens, te weinig zelfvertrouwen hebben, angstig zijn, traumatische ervaringen hebben meegemaakt en/of moeilijkheden hebben in de omgang met andere kinderen of volwassenen, is speltherapie zeer geschikt.