menu

Stoornissen

Als een stoornis de oorzaak is

Soms is een stoornis de oorzaak van moeilijkheden op school, problemen in ontwikkeling of in gedrag. BLH kan onderzoek doen naar de aanwezigheid van een stoornis bij een kind en kan desgewenst een diagnose stellen en een kind verder begeleiden.

Voorbeelden van stoornissen waarin wij gespecialiseerd zijn:

Als een kind (vermoedelijk) een stoornis heeft die is vastgelegd in de DSM-V kan de behandeling worden vergoed.