menu

Leer- gedrags- en/ of ontwikkelstoornissen

Als een stoornis de oorzaak is

Soms kan de oorzaak van moeilijkheden op school, problemen in ontwikkeling of in gedrag gevonden worden in een stoornis. BLH kan onderzoek doen naar de oorzaak van de probleemsituatie, kan een diagnose stellen en een vervolgens een behandeling starten gericht op de specifieke behoefte van het kind.

Voorbeelden van stoornissen waarin wij gespecialiseerd zijn:

Als een kind (vermoedelijk) een stoornis heeft die is vastgelegd in de DSM-V kan de behandeling worden vergoed.