menu

Systeemtherapie

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op de relaties tussen mensen. BLH kijkt bij deze vorm van therapie vooral naar de rol die mensen uit de naaste omgeving van een kind kunnen spelen bij de behandeling. We onderzoeken op welke manier zij steun kunnen bieden. Het doel van de therapie is het versterken van de onderlinge relaties en het samen zoeken naar oplossingen.

De vormen van systeemtherapie die bij BLH toegepast worden zijn:

  • gezinstherapie
  • ouderbegeleiding
  • individuele systeemtherapie