menu

Tarieven

BLH hanteert de volgende tarieven (gebaseerd op sessies van 45 minuten):

Begeleiding & diagnostiek leerproblemen €45,-
Begeleiding & diagnostiek sociaal–emotionele / gedragsproblemen €49,50
Behandeling & diagnostiek (vermoedelijke) stoornissen  (DSM 5) €65,25*
Opvoedkundige begeleiding /hulp ouders €49,50
Huiswerkbegeleiding (bijles) €45,-
Remedial teaching €45,-
Studiekeuzebegeleiding & -onderzoek €45,-
Informatiebijeenkomsten, workshops en trainingen op aanvraag

LET OP:

Onze tarieven zijn inclusief (korte) telefonische gesprekken, e-mail contact en het bijhouden van Points. Voor het intakegesprek, het opstellen (en bijstellen) van een handelingsplan / (evaluatie)verslag en (evaluatie-,eind-, en telefonische)gesprekken berekent BLH het uurtarief van de bijbehorende behandeling/problematiek. Ook reistijd wordt in rekening gebracht tegen het uurtarief.

Wanneer een afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzegt, worden de kosten niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur zijn wij genoodzaakt het gehele uurtarief in rekening te brengen.

* Voor deze diensten is een vergoeding mogelijk.