menu

Tarieven

BLH hanteert de volgende tarieven voor zowel online als op locatie:

Begeleiding leerproblemenremedial teaching | studiekeuzebegeleidingbijles €66,-
Behandeling sociaal-emotionele problematiek | leer- gedrags- en/of ontwikkelstoornissen | onderwijs-zorgarrangementen* €74,-
Diagnostiek leerproblemen | sociaal-emotionele problematiek | leer- gedrags- en/of ontwikkelstoornissen op aanvraag
Interne begeleiding op scholen (IB’er) €74,-
Groepjes 2 tot 5 leerlingen (begeleiding leerproblemen en remedial teaching) €92,-
Opvoedkundige begeleiding & hulp aan ouders en leerkrachten €74,-
Generalistische basis GGZ (behandeling en diagnostiek)** €97,-
Informatiebijeenkomsten, workshops en trainingen op aanvraag

*Mochten bovenstaande problemen dermate ernstig zijn dat er een vermoeden is van een stoornis, dan kan generalistische basis-ggz overwogen worden, eventueel vergoed door de gemeente.
**Voor deze diensten is een
vergoeding of PGB mogelijk. 

LET OP:

Onze tarieven zijn gebaseerd op 45 minuten client contact. Ze zijn inclusief voorbereiding, korte telefonische gesprekken, korte wekelijkse verslaglegging via ons systeem AnyKind Portal, en eventuele reistijd. Voor intake-, evaluatie- en eindgesprekken, het opstellen (en bijstellen) van een handelingsplan / (evaluatie)verslag en telefonische gesprekken langer dan 15 minuten berekent BLH het tarief van de bijbehorende behandeling/problematiek.

Wanneer een afspraak minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, worden de kosten niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur zijn wij genoodzaakt het gehele uurtarief in rekening te brengen.