menu

Tarieven

BLH hanteert de volgende uurtarieven voor zowel online als op locatie:

Begeleiding / arrangementen & diagnostiek leerproblemen en remedial teaching €60,-
Begeleiding / arrangementen & diagnostiek sociaal–emotionele / gedragsproblemen €68,-
Remedial teaching in groepjes van max. 5 leerlingen €84,-
Behandeling & diagnostiek (vermoedelijke) stoornissen  (DSM-5) €87,-*
Interne begeleiding op scholen (IB’er) €68,-
Opvoedkundige begeleiding / hulp aan ouders en leerkrachten €68,-
Studiekeuzebegeleiding & -onderzoek €60 ,-
Huiswerkbegeleiding en bijles €60,-
Informatiebijeenkomsten, workshops en trainingen op aanvraag

* Voor deze diensten is een vergoeding mogelijk.


L
ET OP:

Het uur(tarief) bestaat uit 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd.

Onze tarieven zijn inclusief korte telefonische gesprekken (van minder dan 15 minuten), e-mail contact en het bijhouden van StudyAssist RT. Ook eventuele reistijd is inbegrepen. Voor intake-, evaluatie- en eindgesprekken, het opstellen (en bijstellen) van een handelingsplan / (evaluatie)verslag en telefonische gesprekken langer dan 15 minuten berekent BLH het uurtarief van de bijbehorende behandeling/problematiek.

Wanneer een afspraak minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, worden de kosten niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur zijn wij genoodzaakt het gehele uurtarief in rekening te brengen.