menu

Tarieven

BLH hanteert de volgende tarieven voor zowel online als op locatie:

Begeleiding / Remedial teaching leerproblemen €60,-
Behandeling/ arrangementen sociaal–emotionele / gedragsproblemen €68,-
Behandeling & diagnostiek (vermoedelijke) stoornissen  (DSM-5) €93,-*
Studiekeuzebegeleidingbijles en leren leren €60 ,-
Interne begeleiding op scholen (IB’er) €68,-
Begeleiding / Remedial teaching leerproblemen in groepjes 2 tot 5 leerlingen €84,-
Opvoedkundige begeleiding / hulp aan ouders en leerkrachten €68,-
Diagnostiek (leerproblemen, gedragsproblemen, stoornissen  (DSM-5)) op aanvraag
Informatiebijeenkomsten, workshops en trainingen op aanvraag

* Voor deze diensten is een vergoeding of PGB mogelijk. 

LET OP:

Onze tarieven zijn gebaseerd op 45 minuten client contact. Ze zijn inclusief korte telefonische gesprekken (van minder dan 15 minuten), korte wekelijkse verslaglegging via ons systeem Anykind, en eventuele reistijd. Voor intake-, evaluatie- en eindgesprekken, het opstellen (en bijstellen) van een handelingsplan / (evaluatie)verslag en telefonische gesprekken langer dan 15 minuten berekent BLH het tarief van de bijbehorende behandeling/problematiek.

Wanneer een afspraak minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, worden de kosten niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur zijn wij genoodzaakt het gehele uurtarief in rekening te brengen.