menu

Tics

Tics komen bij veel kinderen voor; ongeveer 1 op de 10 kinderen heeft gedurende korte of langere tijd wel eens last van tics. Meestal gaat dit vanzelf weer over. Bij sommigen blijven de tics echter bestaan. Dan kan er sprake zijn van een ticstoornis. Er bestaan motorische, vocale en cognitive tics. Tics kunnen variëren in vorm, meer of minder complex aanwezig zijn en wisselen in ernst, aantal en type tics.

Tics kunnen niet genezen worden. Behandeling is gericht op het vergroten van de kennis en daarmee meer begrip bij het kind en zijn of haar omgeving. Behandeling is individueel gericht en kan bij elk kind anders zijn.

BLH biedt cognitieve gedragstherapie gericht op het leren onderdrukken van tics of het leren maken van een tegenbeweging. Ook biedt BLH ouderbegeleiding gericht op het vergroten van het inzicht en het leren omgaan met de tics binnen het gezin. Het is afhankelijk van de problematiek of BLH de behandeling kan uitvoeren of wordt doorverwezen voor verder diagnostisch onderzoek en/of behandeling.