menu

Vergoeding

Wanneer wordt begeleiding vergoed?

De diensten en behandelingen van BLH worden in een aantal gevallen vergoed door de gemeente. Het gaat om diagnostiek en behandeling van psychische problemen en stoornissen (DSM 5 stoornis) (basis GGZ) én om geprotocolleerde behandeling Dyslexie.

In sommige gevallen zijn er ook persoonsgebonden bugetten of arrangementen voor behandeling beschikbaar vanuit scholen of professionele samenwerkingsverbanden.

 

Overzicht van behandelingen die in aanmerking komen voor vergoeding:

  • Diagnostiek en behandeling van (mogelijke) AD(H)D *
  • Diagnostiek en behandeling van angststoornissen *
  • Diagnostiek en behandeling van tics *
  • Diagnostiek en behandeling van depressie en stemmingsstoornissen *
  • Diagnostiek en behandeling van Post Traumatische Stress Stoornis *
  • Diagnostiek en behandeling van ontwikkelings- en gedragsstoornissen *
  • Geprotocolleerde behandeling van Dyslexie **

* LET OP: Vergoeding is alleen mogelijk als een huisarts, medisch specialist of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een kind officieel heeft doorverwezen én het vermoeden bestaat van een DSM 5-stoornis.

** LET OP: Om bij ons in aanmerking te komen voor de vergoede geprotocolleerde behandeling Dyslexie moet de diagnose Dyslexie zijn gesteld en een dyslexieverklaring zijn afgegeven door het Haags Centrum voor Onderwijsadvies, OnderwijsAdvies of het ABC. De desbetreffende instantie meldt de leerling vervolgens aan bij BLH voor de ONL behandeling.

 

Contact

Wilt u meer weten over onze tarieven of heeft u vragen over mogelijke vergoedingen? Neem gerust contact  met ons op!

Neem contact op