menu

Vergoeding

Wanneer wordt begeleiding vergoed (Generalistische Basis GGZ)?

De diensten en behandelingen van BLH kunnen vergoed worden door de gemeente. Het gaat om diagnostiek en behandeling van psychische problemen en stoornissen (DSM 5 stoornis) of wanneer hier een vermoeden van is. Dit valt dan onder de Generalistische Basis GGZ. Daarnaast wordt de geprotocolleerde behandeling dyslexie vergoed.

Overzicht van behandelingen die in aanmerking komen voor vergoeding:

  • Diagnostiek en behandeling van AD(H)D *
  • Diagnostiek en behandeling van angststoornissen, waaronder faalangst *
  • Diagnostiek en behandeling van tics *
  • Diagnostiek en behandeling van depressie en stemmingsstoornissen *
  • Diagnostiek en behandeling van Post Traumatische Stress Stoornis *
  • Diagnostiek en behandeling van ontwikkelings- en gedragsstoornissen *
  • Geprotocolleerde behandeling van Dyslexie **

* Vergoeding is alleen mogelijk als een huisarts, medisch specialist of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een kind officieel heeft doorverwezen bij het bestaan of vermoeden van een DSM 5-stoornis. Er is dan een verwijsbrief nodig.

** Om bij ons in aanmerking te komen voor de vergoede geprotocolleerde behandeling Dyslexie moet de diagnose Dyslexie zijn gesteld en een dyslexieverklaring zijn afgegeven door het Haags Centrum voor Onderwijsadvies, OnderwijsAdvies of het ABC. De desbetreffende instantie meldt de leerling vervolgens aan bij BLH voor de ONL behandeling.

PGB en arrangementen

In sommige gevallen zijn er ook persoonsgebonden budgetten of arrangementen voor behandeling beschikbaar vanuit scholen of professionele samenwerkingsverbanden.

Contact

Wilt u meer weten over onze tarieven of heeft u vragen over mogelijke vergoedingen? Neem gerust contact  met ons op!

Neem contact op